Някой изпращал ли е пари чрез Уестърн Унион през дебитна карта?

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
Искам да изпратя пари чрез Уестърн Унион в Турция , но гледам таксата е 15 евро през локално гише, докато чрез дебитна карта е само 6 евро.. някой пращал ли е ? Ако се изпращат на грешно място какво става?
 
Ако се изпращат на грешно място какво става?

Ако съобщиш на време - и парите не са изплатени - ще анулират плащането ти. Ако парите са изплатени - гориш.
 
Плащанията могат да бъдат осъществени, дори ако формулярът, попълнен от Получателя, съдържа грешки. Нито Western Union, нито неговите агенти, сравняват данните на адреса на Получателя на формулярите „Изпращане на пари“ и „Получаване на пари“. В някои офиси за изплащане от Получателя може да бъде поискано да представи доказателство за своята самоличност или да отговори на контролен въпрос, или и двете, за да получи средствата.

8.1. Ние носим отговорност пред Вас за правилното изпълнение на нареждането на паричен превод в съответствие с настоящите Общи условия. Това означава, че Ние ще Ви възстановим сумата, която е преведена, и таксите за обслужване плюс лихви за забава, както е предвидено от закона, ако паричният превод не бъде осъществен или ако бъде осъществен погрешно.

https://www.westernunion.com/bg/en/terms-conditions-bg.html

8.2. Ние носим отговорност за изпълнението на нареждането на паричен превод в случай на грешка от страна на служител или упълномощен агент, действащ от Наше име, съгласно разпоредбите, определени в съответствие с австрийското законодателство.
 

Горе