G.P.

New Member
Търсим Автори за писане на статии за онлайн списание.

Статиите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Категории : Бизнес, Технологии, Наука и Култура.
2. Брой символи - 300-700 думи.
3. Не трябва да имат новинарски характер.
4. Текста трябва да има 80% уникалност.
5. Текста не трябва да излъчва политически, етнически или друг вид пристрастност и убеждение.
6. Трябва да се посочват източници на подбраното съдържание

Пишете на лично съобщение.
 

Горе