Подреждане в склад

Търся модул за prestashop чрез който да се дава локация на стоката в склада.Важно е да работи с баркод за да става по бързо.
Пример:Стока Х се намира на 3 ред 5 стилаж 2 ниво
 

Горе