Предлагаме специална оферта за публикации в няколко регионални медии

Здравейте,

Имаме специална оферта за публикации в 5 медии със следните метрики:
Медия 1 - TF 26, DR 42, трафик 370 000 – цена 75 лв.
Медия 2 - TF 39, DR 41, трафик 300 000 – цена 75 лв.
Медия 3 - TF 15, DR 22, трафик 150 000 – цена 20 лв.
Медия 4 - TF 8, DR 30, трафик 40 000 - цена – 35 лв.
Медия 5 - TF 13, DR 13, трафик 20 000 – цена 20 лв.

Сайтовете и повече информация изпращам на лично съобщение.
Успешен ден!
 

Горе