Проверка в имотен регистър

deffnews

Well-Known Member
За да се провери кой е вписан като собственик на имот, тази справка или трябва да се поиска:

3100 Справка чрез отдалечен достъп за имот от имотен регистър​

 
hqdefault.jpg
 
А това за какво е? К05.Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти
 
Мисля, че е това първото. Аз правих преди 2 месеца, но не помня. Помня само, че беше завъртяно. Цъкай там. Преди да си платиш ще ти даде да направиш търсене и ще видиш това ли ти трябва.

След като платиш резултатът ще ти е в генерирани справки, няма да ти излезе пред очите, въпреки че веднага става готово.
 

Горе