Продавам Агрегатор на оферти.

stelt88

Member
Рейтинг - 88.9%
8   1   0
Здравейте ,
Продавам OfertoMan.bg цена 500 лв. без коментар.
Сайта прави около 20 посе6теня на ден понеже от доста време не се занимавам с него.
Получавате и акаунтите в Grabo.bg (50.79лв.) , Lapni.bg (72.55лв.) , Deals.bg (44.88лв.) , Grupovo.bg (Натрупани точки: 2340)
Домеина и хостинга са от ICN.BG
Домеина е платен до 2013-12-07
Хостинга е платен до 2013-11-14
 

Amigo0o

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
29   0   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

Здравей заинтерсован съм от офертата, може ли малко повече информация на ЛС, опитвал ли си се да го рекламираш до сега, с тези посещения прави ли някакви продажби и на какъв принцип работи парсва html-а, тегли xml. :)
 

g0g0

Active Member
Рейтинг - 100%
11   0   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

Може ли и на мен малко повече информация?
 

ShareCash

Member
Рейтинг - 100%
1   0   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

Прати ми ЛС силно заинтересован съм !
 

testkiwi

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
6   0   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

Понеже се правиш на неразбрал на моя въпрос, след като ми продаде тоя скрипт, ще кажа тук, както ти казах:

Скрипта ти на системата, който ми продаде е уникално смотан, вътре е пълна каша и не съм виждал от много отдавна толкова зле написан скрипт, който не позволява и грам доработка, защото предишния "специалист" е вкарал php-то със заявките е в html-а, css-a също и въобще е пълен бъркоч и никой не би се занимавал да мисли, какво е правил предишния дето го е писал. Няма ни една променлива site или нещо, навсякъде хардкорнато ofertoman, куп други простотии и освен че и не е автоматизиран скрипт - с една дума - не струва и лев.

За да не съм голословен - давам пример от кода, който е безумен:

Код:
 <div class="Sides">
    <div class="fullSide">
      <div class="Categories">
        <ul>
          <li class="first"><a href="index.php" <?php if(!isset($_GET['category']) || $_GET['category'] == ""){ ?>class="active"<?php } ?>>ÂÑÈ×ÊÈ</a></li>
          <?php
            $countCategories = 1;
            $qCategories = mysql_query("SELECT * FROM categories ORDER BY position ASC");
            while($rCategories = mysql_fetch_array($qCategories)){
              $rCategories_url = str_replace(" ", "-", $rCategories['name']);
          ?>
              <li <?php if($countCategories == mysql_num_rows($qCategories)){ ?>class="last"<?php } ?>><a href="./<?php echo $rCategories['id']."_".$rCategories_url ?>" <?php if(isset($_GET['category']) && $_GET['category'] == $rCategories['id']){ ?>class="active"<?php } ?>><img src="uploads/categories/<?php echo $rCategories['img'] ?>" align="absmiddle" /> <?php echo $rCategories['name'] ?></a></li>
          <?php
            $countCategories ++;
            }
          ?>
        </ul>
        
        <div class="clear"></div>
        <div class="hr"></div>
        
        <div class="left">
          <form name="selectCity" action="index.php" method="get">
            <div class="left" style="line-height: 30px; font-size: 16px; margin-right: 10px;">Ãðàä:</div>
            <div class="left" style="padding-left: 10px; width: 200px;"> 
            <select name="city" class="mySelect r10" onChange="this.form.submit()">
              <option value="">Âñè÷êè ãðàäîâå</option>
              <?php
                $qCities = mysql_query("SELECT * FROM cities ORDER BY position ASC");
                while($rCities = mysql_fetch_array($qCities)){
              ?>
                  <option value="<?php echo $rCities['id'] ?>" <?php if(isset($_GET['city']) && $_GET['city'] == $rCities['id']){ ?>selected="selected"<?php } ?>><?php echo $rCities['name'] ?></option>
              <?php
                }
              ?>
            </select>
            </div>
            <div class="clear"></div>
          </form>
        </div>
        <div class="left" style="margin: 6px 60px;">
          <div class="fb-like" data-href="https://www.facebook.com/pages/OfertoManBG/126865070761198" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="128" data-show-faces="true" data-font="verdana"></div>
        </div>
        <div class="right" style="padding-right: 10px; line-height: 30px; font-size: 16px;">
            <?php
              if(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "date_asc"){
                $ordLink_date = "order=date_desc";
                $prinT_date = '<b>Íàé-íîâè</b> <img src="images/arrow_desc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } elseif(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "date_desc"){
                $ordLink_date = "order=date_asc";
                $prinT_date = '<b>Íàé-íîâè</b> <img src="images/arrow_asc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } else {
                $ordLink_date = "order=date_asc";
                $prinT_date = 'Íàé-íîâè';
              }
                
              if(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "price_asc"){
                $ordLink_price = "order=price_desc";
                $prinT_price = '<b>Öåíà</b> <img src="images/arrow_desc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } elseif(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "price_desc"){
                $ordLink_price = "order=price_asc";
                $prinT_price = '<b>Öåíà</b> <img src="images/arrow_asc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } else {
                $ordLink_price = "order=price_asc";
                $prinT_price = 'Öåíà';
              }
                
              if(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "discount_asc"){
                $ordLink_discount = "order=discount_desc";
                $prinT_discount = '<b>Îòñòúïêà</b> <img src="images/arrow_desc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } elseif(isset($_GET['order']) && $_GET['order'] == "discount_desc"){
                $ordLink_discount = "order=discount_asc";
                $prinT_discount = '<b>Îòñòúïêà</b> <img src="images/arrow_asc.gif" align="absmiddle" class="r5" style="border: 1px #ccc solid;" />';
              } else {
                $ordLink_discount = "order=discount_asc";
                $prinT_discount = 'Îòñòúïêà';
              }
            ?>
            Ñîðòèðàé ïî: &nbsp;<a href="<?php echo makeUrl("index.php", $_SERVER['QUERY_STRING'], $ordLink_date) ?>"><?php echo $prinT_date ?></a> &nbsp;<font style="color: #ccc;">|</font>&nbsp; <a href="<?php echo makeUrl("index.php", $_SERVER['QUERY_STRING'], $ordLink_price) ?>"><?php echo $prinT_price ?></a> &nbsp;<font style="color: #ccc;">|</font>&nbsp; <a href="<?php echo makeUrl("index.php", $_SERVER['QUERY_STRING'], $ordLink_discount) ?>"><?php echo $prinT_discount ?></a>
        </div>
        <div class="clear"></div>
      </div>
      
      <div class="Offers">
        <?php
          if(isset($_GET['page'])){ $page = $_GET['page']; } else { $page = 1; }
        
          $offerCount = 1;
          $max = 16;
          
          if(isset($_GET['category'])){
            $whereCatalog = "c_id = '".$_GET['category']."' AND ";
          }
          
          if(isset($_GET['city'])){
            if(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM catalog WHERE city = '".$_GET['city']."'")) > 0){
              $whereCatalog .= "city = '".$_GET['city']."' AND ";
            } else {
              $whereCatalog .= "";
            }
          }
          
          if(isset($_GET['site'])){
            $whereCatalog .= "site = '".$_GET['site']."' AND ";
          }
          
          if(isset($_GET['q'])){
            $whereCatalog .= "title LIKE '%".$_GET['q']."%' AND info LIKE '%".$_GET['q']."%' AND ";
          }
          
          if(isset($_GET['order'])){
            if($_GET['order'] == "date_asc"){
              $order = "id";
              $order_type = "ASC";
            } elseif($_GET['order'] == "date_desc"){
              $order = "id";
              $order_type = "DESC";
            } elseif($_GET['order'] == "price_asc"){
              $order = "price";
              $order_type = "ASC";
            } elseif($_GET['order'] == "price_desc"){
              $order = "price";
              $order_type = "DESC";
            } elseif($_GET['order'] == "discount_asc"){
              $order = "discount";
              $order_type = "ASC";
            } elseif($_GET['order'] == "discount_desc"){
              $order = "discount";
              $order_type = "DESC";
            } else {
              $order = "endtime";
              $order_type = "DESC";
            }
          } else {
            $order = "top";
            $order_type = "DESC";
          }
          
          $cur = (($page * $max) - $max);
          
          $getdata = mysql_query("SELECT * FROM catalog WHERE ".$whereCatalog." id != '0' ORDER BY $order $order_type, position ASC, id DESC LIMIT $cur, $max");
          $qCounttotal = mysql_query("SELECT * FROM catalog WHERE ".$whereCatalog." id != '0'");
          $counttotal = mysql_num_rows($qCounttotal);
          
          $total_pages = ceil($counttotal / $max);
          
          if($counttotal > 0){
        ?>
            <ul>
              <?php
                while($rOffer = mysql_fetch_array($getdata)){
                  $qSites = mysql_query("SELECT * FROM sites WHERE id = '".$rOffer['site']."'");
                  $rSites = mysql_fetch_array($qSites);
                  
                  $time = strtotime($rOffer['endtime']);
                  $diff = $time - time();
                  
                  if($Days = intval((floor($diff / 86400))) ) {
                    $diff = $diff % 86400;
                  }
                  if($Hours = intval((floor($diff / 3600))) ) {
                    $diff = $diff % 3600;
                  }
                  if($Minutes = intval((floor($diff / 60))) ) {
                    $diff = $diff % 60;
                  }
                  
                  $Seconds = $diff = intval( $diff );
              ?>
                  <link rel="image_src" href="http://ofertoman.bg/<?php echo $rOffer['img'] ?>"/>
                  <li class="<?php if($rOffer['top'] > 0){ ?>featured<?php } ?> <?php echo (($offerCount % 4) == 0) ? 'r5 offer last' : 'r5 offer'; ?>">
                    <?php if($rOffer['top'] == 1){ ?><a href="<?php echo $rOffer['url'] ?>" target="_blank"><div style="background: url(images/topOffer.png) no-repeat; width: 100px; height: 100px; position: absolute; margin: -13px 0 0 -13px;"></div></a><?php } ?>
                    <?php if($rOffer['top'] == 2){ ?><a href="<?php echo 'offer.php?id='.$rOffer['id'] ?>" target="_blank"><div style="background: url(images/talon.png) no-repeat; width: 100px; height: 100px; position: absolute; margin: -13px 0 0 -13px;"></div></a><?php } ?>
                    <a href="<?php if($rOffer['top'] == 2){ echo 'offer.php?id='.$rOffer['id'];}else{echo $rOffer['url'];} ?>" target="_blank">
                      <div class="offerAmount r5" style="cursor: text;">
                        <b>-<?php echo $rOffer['discount'] ?>%</b>
                      </div>
                      <img src="http://ofertoman.bg/<?php echo $rOffer['img'] ?>" width="210" height="130" />
                    </a>
                    <div class="offerRows">
                      <div class="left" style="width: 49%;">
                        <small>öåíà:</small>
                        <div class="clear"></div>
                        <b style="font-size: 16px;"><s><?php echo $rOffer['orig_price'] ?></s></b> ëâ.
                      </div>
                      <div class="right" style="width: 49%;">
                        <small>êóïè çà:</small>
                        <div class="clear"></div>
                        <div class="offerPrice"><b style="font-size: 16px;"><?php echo $rOffer['price'] ?></b> ëâ.</div>
                      </div>
                      <div class="clear"></div>
                    </div>
                    <div class="offerTitle">
                      <b><?php echo $rOffer['title'] ?></b>
                    </div>
                    <div class="offerInfo" style="font-size: 12px;">
                      îò <a href="index.php?site=<?php echo $rSites['id'] ?>"><b><?php echo $rSites['name'] ?></b></a>
                    </div>
                    <div class="clear"></div>
                    
                    <div class="offerBtn r10">
                      <a href="<?php if($rOffer['top'] == 2){ echo 'offer.php?id='.$rOffer['id'];}else{echo $rOffer['url'];} ?>" target="_blank"><b>ÂÈÆ ÎÔÅÐÒÀÒÀ</b></a>
                    </div>
                    
                    <div class="clear"></div>
                    
                    <div class="offerTime">
                      <small>îôåðòàòà èçòè÷à ñëåä:</small>
                      <div class="clear"></div>
                      <div align="center" class="offerCount r5 clock">
                        <span class="f"><b><?php echo $Days ?></b><br /><small>äíè</small></span>
                        <span><b><?php echo $Hours ?></b><br /><small>÷àñà</small></span>
                        <span><b><?php echo $Minutes ?></b><br /><small>ìèí.</small></span>
                        <span class="n"><b><?php echo $Seconds ?></b><br /><small>ñåê.</small></span>
                        <div class="clear"></div>
                      </div>
                    </div>
                  </li>
              <?php
                $offerCount ++;
                }
              ?>
            </ul>
            
            <?php
              if($counttotal > $max){
                $adjacents = 3;
                $prev = $page - 1;
                $next = $page + 1;
                $lastpage = ceil($counttotal/$max);
                $lpm1 = $lastpage - 1;  
            ?>
                <div class="clear">&nbsp;</div>
                <div class="left" style="padding: 10px 0; font-size: 14px;">
                  Ñòðàíèöà <b><?php echo $page ?></b> îò <b><?php echo $total_pages ?></b>
                </div>
                <div class="Pagination right">
                  <ul>

Не ми е за 200 лв, ама ако не се правеше на ударен когато няколко пъти те питах да ми дадеш админ панела да го видя преди да купя тоя боклук, нямаше въобще да се занимавам с него. Но тъй като се направи на интересен, а и след като ти пратих парите 1 седмица се правеше на интересен и не пращаше архива, имаш късмет че не ти пуснах рефънд веднага след като го получих, защото дори не го и гледах, че нямах време.

Това ме амбицира да направя свой агрегатор, до седмица ще е готов и всеки, който иска такъв скрипт ще може да види как трябва да бъде направен. Съветвам никой да не си губи времето, нито с тоя сайт, нито със скрипта.

Който смята, че не казвам истината да му пратя по-голямата част от кода да види сам.

Смятам, че си от дребните тарикати и ти давам червено.

Поздрави!
 

CyberSecurity

Member
Рейтинг - 100%
4   0   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

Дам... и аз си имам един такъв тарикат... взе си парите и забрави да досвърши работата.... ноо и него ще си го отбележа в темата тея дни че все не ми остава време..
 

stelt88

Member
Рейтинг - 88.9%
8   1   0
От: Продавам Агрегатор на оферти.

testkiwi , не знам от каде да започна, но скрипта и самия саит ги купих преди време (може би 2 години вече станаха). Скрипта на саита не е пипан от както е закупен, по тази логика може и сам да се досетиш, че от такива неща не разбирам. Просто ти продадох това което имах.
Колкото до админ панела как да ти го покажа като може само един потребител да се логва в него или по точно админа. Обясни ми как да ти дам паролата кам цялото управление на саита ?
Колкото дo покупката ти, никога не сам те карал да го копуваш, ти сам си предложи и се сагласи за цената. Сащо така и нямам вина че не си погледнал скрипта още в началото тогава можеше и да си ти варна парите, подяволите мина почти цяла година и ти сега се разпищя.
Какво сега да направя да ходя до най-близката банка и да изтегля заем за да ти варна парите ли ?

Мога единствено да ти се извиня и да се самонакажа, че не разбирам от скриптове.
 

Горе