Продавам домейн: lizing.bg

Продавам домейнът lizing.bg - топ домейн за сайт за всичко свързано с лизинговият бизнес в България. Цена: 1000 лева
 
Здравейте, бихте ли показали документ от покупката на домейна?
 
Последно редактирано:
 • Haha
Реакции: Sky
В понеделник, когато мине плащането от банката, с най-голямо удоволствие ще покажа. Благодаря за коментара, иначе.
 
Последно редактирано:
Знаете ли кой е бил предишния собственик на този домейн? ОББ. Опасно е да се продава, винаги може да има арбитриране от тяхна страна.
 
Благодаря за отговора, не знаех. До колкото знам такива общи думи нямат авторски права, а домейнът го хванах от една от популярните платформи за такива неща. Ако знаете нещо повече, ще се радвам да го споделите. Поздрави!
 

Проверка в ТР показа 930 имена на ЕТ и на ЮЛ с права върху фирма/наименование - Лизинг

Не се заяждам, и не искам да ви обидя. Домейнът губи смисъл, ако не е защитен, а при 930 съвпадения няма как да бъде, винаги някой е първи по име и право.
 
 • Haha
Реакции: Sky
Никъде не съм казал, че се заяждате или че обиждате.

Иначе, пак казвам, до колкото знам такива общоизползвани думи не са под авторско право, но все пак, не съм правист.
 
Бъдете внимателен/на, рано или късно ще ви "ударят" юридически, просто защото нямате правото над това име.

Пример:

DOMAIN NAME:krediti.bg
(krediti.bg)
registration status: busy, active

requested on: 30-07-2020 10:57:46 EEST
processing from: 10-08-2020 16:06:11 EEST
initially activated on: 17-12-2010 15:42:38 EET
activated on: 10-08-2020 16:09:40 EEST
expires on: 29-11-2027 23:59:59 EET

Credissimo EAD
bul. Vitosha 146
SOFIA, 1463
BULGARIA
[email protected]
0888477400
NAME SERVER INFORMATION:
dns1.digsys.bg
dns2.digsys.bg
 
Не могат да му го вземат! Не те бива в патентно право.. виж домейните явно те кефят, но патентно право е нещо съвсем различно ;)
Могат ЕВЕНТУАЛНО само ако го използва по предназначение, и пак с доста условности. Ако само го купи (както е в случая) и после търси да го продаде, без да го използва (а и контента е важен), то няма никакъв шанс да му го вземат точно този домейн.
 
1. Първата опция е да предостави на регистъра документи удостоверяващи основанието за ползване на интернет-името. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна. Последващи промени в обстоятелствата се отразяват в регистрацията само в предвидените в общите уславия случаи. В този случай домейнът се регистрира като защитен. Така формулираните общи условия дават определена защита на регистранта, но мисля, че трябва изрично да бъдат коригирани коректно в насока на едно пълно изписване на нужните документи, а именно:

 • заявление за заявена търговска марка или свидетелство за регистрирана търговска марка;
 • документ за запазено фирмено наименование и/или фирмено решение, от което е видно, че заявителят притежава фирма под съответното фирмено наименование;
 • препис от лични документи (които не съдържат лични данни), от които да е видно, че заявеният домейн представлява лично име на заявителя;
 • други търговски документи (фактури, договори и т.н.), от които да е видно, че заявеният домейн е бизнес идентификатор (име на лого, на продукт, стока или услуга), който заявителят използва на правно основание в търговската си дейност добросъвестно.
В този контекст РЕГИСТЪР.БГ е приел, че предоставя правото на защитен домейн, при предоставяне на следните писмени доказателства:

 • копие на документа, удостоверяващ, че регистрантът притежава регистрирана марка или географско означение към момента на подаване на заявката.
Ако марката или географското означение са в процес на регистрация, регистрантът подава удостоверение от Патентното ведомство с приложена библиографска справка от предварителното проучване;

 • копие от документа за присъждане на ISSN или ISBN (ако домейнът касае заглавие на печатно издание);
 • документ, удостоверяващ фактите (ако домейнът касае име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации и институции в страна членка на ЕС или орган на ЕС);
 • копие от съответния лиценз (ако домейнът касае лицензии, валидни на територията на Република България);
 • договор за дружество или консорциум (оригинал или нотариално заверено копие), от който да се виждат представляващите лица и името на дружеството (консорциума), удостоверение за ЕИК (БУЛСТАТ), както и доказателство за правото за упражняване на свободна професия, ако такова се изисква от специален закон;
 • копие от лиценза на медията или удостоверението й за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията, съответно удостоверение от представляващия(ите) медията за това, че предаването със съответното име и продуцент - регистранта е включено в програмната схема на медията (ако домейнът касае медийна програма или предаване);
 • учредителен акт на организационния комитет за събитието, от който да са видни представляващите и името на събитието (ако домейнът касае културно, научно или спортно събитие);
 • удостоверение от съответната избирателна комисия за регистрация на коалицията или инициативния комитет, от което да са видни и представителите й (ако домейнът касае име на партия);
 • официално заверено копие от договора за франчайзинг и всички допълнителни съглашения към него, от които се удостоверяват правата за ползване на името;
 • удостоверение от Министерството на културата по чл. 7 от Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи (ако домейнът касае име на артистична група);
 • удостоверение за категоризация на обекта (ако домейнът касае туристически обект);
 • копие от разрешението за строеж (ако домейнът касае име на строителен обект);
 • извлечение от съответния корабен регистър (ако домейнът касае име на плавателен съд).
2. Втората опция е регистрантът да не предостави на регистъра документи, удостоверяващи основанието за ползване на интернет-името. В този случай домейнът се регистрира като незащитен. В тази хипотеза всяко трето лице би могло да заяви в един по-късен етап съответния домейн като търговска марка и да поиска на правно основание, в качеството си на маркопритежател, да бъде забранено използването на въпросното интернет-име (чл. 76ж ЗМГО), като това действие бъде преустановено (чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО). Маркопритежателят на търговска марка, визираща домейн, може да поиска и същят да му бъде прехвърлен като притежател на правата на интелектуална собственост върху него (чл. 76, ал. 2, т. 1 ЗМГО). Опцията, предоставяна от РЕГИСТЪР.БГ, да “арбитрира” казуси, касаещи домейни, е по-скоро “пожелателна”, тъй като визираният сайт е собственост на търговско дружество, което в никакъв случай не може да има функцията на особена юрисдикция. Ето защо, това “арбитриране” може да бъде реално единствено, ако се касае за доброволно разрешаване на възникнал спор. В противен случай маркопритежателят може да осъществи описаните вече права чрез сезирането на съда с визираните искове, като тези спорове на територията на България са посъдни на Софийския градски съд.


Не съм тук да водя спорове или да се заяждам. Просто споделям опит на световно ниво.
 
 • Haha
Реакции: Sky
Защо реши, че се заяждам? Човека пита - отговарям. Къде пише, че само ти трябва да отговаряш по темите :D

Нямаше нужда да копираш такова голямо количество текст, нещата са ясни отсекъде.. Обсъждаме ситуации в случая, че домейна Е НЕГОВ, тоест вече са му го дали, а не ситуации дали ще му го дадът...

Сам виждаш, че единственото като МАКСИМУМ, което могат да направят, е да му забранят да го използва по предназначение ;) въпреки, че и това може да бъде преборено доста лесно.. Но пича ясно си пише, че ще го препродава. Ми толкоз. Не могат да му го вземат, не и това домейн име, никакъв шанс.

В патентната практика, взимат се домейни, които ПРЯКО НАКЪРНЯВАТ ИМИДЖА на притежалятят на марка или ИМА ДОКАЗАНИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ - в смисъл, трябва да се докаже, че са придобили реална финансова загуба.

Освен това "име на фирма" не значи защитена марка, защитен клас от нея. Още по освен това, ведомството не защитава общо приети думи, защитава брандове. Направи си сам проверка във ведомството дали "лизинг" е защитено за някой.. ;) Още по освен това, е много важно и изписването на латиница - ако изрично не е защитено латинското наименование, също греда.Едитнато инфо, че Станимир да не крейзи ахаха
 
Последно редактирано:
Домейнът ще бъде отнет, рано или късно, господинът няма права над него, с други думи имаме незащитен домейн, или ако имаме регистрация на търговско дружество с по-ранна дата, то цялата тежест отива към първия регистрант, тоест първия по време е първи по право така е навсякъде по света (ЕТ или ЕООД, ООД, АД).

Това, което е извършил се квалифицира като: The term cybersquatting refers to the unauthorized registration and use of Internet domain namesthat are identical or similar to trademarks, service marks, company names, or personal names.


В съвремието домейн имената са придобили значение на бизнес идентификатори и като такива често влизат в конфликт със системата от права, обект на интелектуалната собственост, в частност – търговските марки. В повечето случаи, споровете, косаещи домейни възникнат на базата на недобросъвестна регистрация на марки от трети лица, като имена на домейни. Например домейнът на известен сайт за интернет услуги се регистрира като словна или комбинирана търговска марка, която изцяло включва или съдържа в себе си като словен елемент съответни домейн.

В описания смисъл бих искал да обърна внимание на явлението, наречено кибер-настаняване (от английски cybersquatting – „самонастанявам се в кибер-пространството“), което представлява регистрирането и/или насочването на трафик, чрез използването на домейн, без регистрантът да има право върху него или без да е упълномощен от този, който има законно право (например маркопритежателя). Сайбърскоутингът като цяло олицетворява недобросъвестното узурпиране на домейн с предполагаема цел облагодетелстване от популярността на съответното наименование. Това обикновено става чрез привличане на трафик от посещения към определен сайт или чрез предлагането на домейна за продажба на законния му собственик на изкуствено завишена цена.

Терминът идва от скуат (squatting) – да се настаняваш нелегално в незаети пространства (без право на собственост). Популярна в интернет пространоството е практиката на т.нар „предприемачи” или „сайбър скуотърс”(сybersquatters), които правят задълбочени проучвания и регистрират домейни, носещи името на наложени световноизвестни търговски марки, популярни личности или предприятията, с които първите нямат никаква връзка. Тъй като регистрацията на домейн имена е улеснена от заявяването им по електронен път, обикновено „сайбър скотърите” регистрират множество домейни, които в последствие продават на търг или предлагат за продажба директно на маркопритежателите на цени, далеч надхвърлящи разходите за регистрация.

Друга незаконна практика на „сайбър скуотърите” е чрез регистрацията на посочените домейни, да заблуждават потребителите, че са собственици на дадена търговска марка, насочвайки ги към бизнес, свързан с техни собствени сайтове. Това е т.нар практика „умишлено пренасочване”. В случай на евентуално объркване между имената на домейни, препоръчително е всеки засегнат сайт да постави директория на началната си страница(и) с анотирани връзки, които обясняват за „объркването”. Това може да е неудобно техническо решение, но то служи за прекъсване на всички съзнателни или несъзнателни „пренасочвания” в бъдеще.

Подобна хипотеза представлява случаят с регистриране на домейни, които визират фирмените наименования на търговски дружества с цел да бъдат привлечени повече клиенти или съответно да бъдат злепоставени преки конкуренти. Първата хипотеза, касае регистриране на домейн под „мета ключова дума”. Чрез поставянето на имената на конкурент в заглавната част на HTML документ (например <META NAME=“KEYWORDS“ CONTENT=“името на конкурента“>), някои търсачки ще се върнат на този документ, когато потребителят потърси за името на маркопритежателя. Заглавието на един HTML като интернет документ е невидимо за повечето потребители на браузъра, въпреки че почти всеки средно грамотен технически потребител може да разгледа HTML кода и да видите това „пренасочване”. Този тип пренасочване под формата на използване на „мета клъчова дума” в HTML кода на страницата води до привличане на трафик спрямо търговец, като се създава впечатлението, че той има бизнес отношения с маркопритежателя „Х”.

Какво имам придвид? Ако предположим, че лицето „А” има сервиз и съответно онлайн магазин за компютри и иска да генерира трафик към определен сигмент от клиенти, които искат да си закупят или търсят обслужване на компютри „APPLE”, то ще е достатъчно да използва пренасочване под „мета ключова дума”, за да се създаде впечатлението, че „А” е доверен сервиз и търговец на съответната фирма за територията на България. Ето защо в бъдеще, според мен законовата рамка трябва да бъде разширена до забраната, насочена срещу използването на търговска марка на конкурент в етикет на HTML код под „мета ключова дума”, тъй като това може да доведе до сключване на унищожаеми сделки на базата на грешка в лицето(виж чл.28 ЗЗД).

 
 • Haha
Реакции: Sky
Пак си изкопирал една торба текст :) Имай предвид, че това си се води дублирано съдържание ;)

Не могат да му го вземат, стига си писал глупости.. просто не си в час, сори, че съм директен, ама почва да ми писва :D
 
Пак си изкопирал една торба текст :) Имай предвид, че това си се води дублирано съдържание ;)

Не могат да му го вземат, стига си писал глупости.. просто не си в час, сори, че съм директен, ама почва да ми писва :D
Домейнът беше собственост на ОББ, по странна случайност е забравен, и сами виждаме крайният резултат.
 
е убаво, нека живеят още малко... :)

Starlord, ще чакаме да пишеш дали е имало трабъл с плащането и рега в понеделник ;)
 
Последно редактирано:
Домейнът ще бъде отнет,...

Напоследък поне в няколко теми виждам небивалици от твоя страна по разни домейн теми.

Или се информирай добре (няма чак толкоз много за четене), или се фокусирай върху други интереси. Няма нужда да пълниш с некоректно инфо.
 
Последно редактирано:

Горе