Продава се спешно.

От: Продава се спешно.

Код:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mat00r.db.9007105.hostedresource.com' (0) in /home/content/05/9007105/html/magazini/admin/config.php on line 6
Could not connect: Unknown MySQL server host 'mat00r.db.9007105.hostedresource.com' (0)

Кое по-точно продаваш?
 
От: Продава се спешно.

Много силни търговци има на пазара... напоследък.
 

Горе