Професионален Софтуер за Счетоводители - www.legal-tech.bg

legaltech

New Member
Напълно безплатни за всички:

  • Всякакви калкулатори за граждански, трудови и други договори
  • Създавате документи за ГФО или Декларация за Липса на Дейност, само за 30 секунди
  • Скоро ще можете да създавате и цели Трудови и Граждански договори, напълно БЕЗПЛАТНО

https://legal-tech.bg/calculators
 

Горе