Системата easyads.bg е отворена за регистрация от Издатели

nik0la

New Member
Колеги, новитана от днес е, че вече всеки сайт може да се регистрира в easyads.bg. Ето и текст от новината в сайта им:

От днес - 19.03.2010, в рекламната платформа EasyAds е възможнa онлайн регистрация на нови Издатели и съответно - уеб сайтове.

Ако желаете да регистрирате нов уеб сайт, може да го направите от меню Издатели - Регистрация като съблюдавате условията за участие в рекламната мрежа.

Причината да поставим сериозни критерии към Издателите, с които работим, е стремежът ни да постигнем качествено портфолио от уеб сайтове, за да отговорим на нуждите на нашите рекламодатели и да стимулираме тяхното активно присъствие в Интернет.

Моля, да проявите разбиране, че одобряването или отхвърлянето на предложен от Вас уеб сайт зависи не само от минималните условия за участие, но и от необходимостта от разширяването на платформата EasyAds с нови рекламни площи.

Тук е оригинала: https://easyads.bg/news.php?id=35
 

Горе