Счетоводни услуги, данъчни казуси

Accounting_sofia

New Member
Здравейте, предлагаме следните услуги
Цялостно счетоводно обслужване:
 осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие с Националното счетоводно законодателство
 съставяне на платежни към вашите покупни фактури
 изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети
 интернет банкиране
 изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
 изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ.
 изготвяне на необходимите справки за нуждите на Банки, НАП, НОИ, НСИ и други.

ТРЗ и Личен Състав:
 съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
 съставяне досиета на персонала на фирмата
 изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати
 изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
 съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
 представяне на болнични листове в НОИ
 изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет:
 годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията
 подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията
 изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица

Регистрация на фирма
 

tanipo

Well-Known Member
Колеги, пуснете си темата в секция пазар, а тук си отворете тема в която потребителите да ви задават въпрос, ако искате да си намерите клиенти от тук де...
 

Горе