Търся: Търся работа като преводач!

Рейтинг - 0%
0   6   0
Здравейте, търся работа в сферата на преводаческите услуги. От 6 години се занимавам с превод на текстове, статии, документи, книги и др.
Търся работа, проекти в тази сфера. Превеждам от английски език - български език, както и български език - английски език
Бързина и коректност.
Цени по договоравяне.
Имам опит при писане на статии, както на бълграски език така и на английски език.
Комуникацията се извършва изцяло по e-mail.
 
Последно редактирано:
Редактирам поста. :)
 
Последно редактирано:
Здравейте, фактура за извършена услуга издавате ли?
 
Не, съжалявам!

Фактурата е търговски документ, издаван от продавач на купувач, показващ предмета на продажбата — стока или услуга, количеството и договорената цена за продуктите или услугите, които продавачът вече е предоставил на купувача. Фактурата показва, че купувачът дължи плащане (или вече е платил при авансови плащания) на продавача съгласно начина на плащане.

От гледна точка на продавача, фактурата е фактура за продажба. От гледна точка на купувача, фактурата е фактура за покупка. Документът указва продавача и купувача, но терминът фактура показва, че пари „дължим“ или „ни дължат“.

Фактурата е първичен счетоводен документ, в който стопанските операции се отразяват за първи път.

Здравейте, имаме сериозен интерес. Хайде, поговорете със счетоводител, и създайте ваше търговско дружество.
 

Горе