ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

ba6tata4

New Member
Прочетете сухите факти, просто факти, и то неоспорими. Да ги прочетат и наглеците от ГЕРБ, и да кажат истината за грабежа на ГЕРБ: Класиците Илф и Петров твърдят, че статистиката знае всичко, дори колко са й статистиците. В този ред на мисли статистиката е регистрирала и историята на един предизвестен управленски провал, наречен "правителство на ГЕРБ". Когато през 2009 г., донякъде изненадващо и за самите себе си, гражданите за европейско развитие спечелиха убедително изборите, мнозина сериозни анализатори и експерти прогнозираха, че нова партия, абсолютно неподготвена за държавното управление, няма как да се справи. Три години по-късно е видно, че тази прогноза се сбъдна, за съжаление на българите почти на 100%. И понеже като политическа реторика по тази тема е изговорено всичко, тук ще сравним сухите и скучни, но точни статистически данни на ключовите макроикономически и фискални показатели на сегашното и предишното управление, по които се съди за икономическото, финансовото и социалното състояние на всяка държава. Фискален резерв към 31 декември: 2005 г. - 4 511,6 млн. лв., 2006 г. - 5 845,7 млн. лв., 2007 г. - 7 453,2 млн. лв., 2008 - 7 710,5 млн. лв., 2009 г. - 7 672,9 млн. лв., 2010 г. - 6 011,8 млн. лв., 2011 г. - 4 998,8 млн. лв., 2012 г. - 4 028,8 млн. лв. Като се тегли калемът, излиза, че правителството на Станишев е увеличило нетно размера на фискалния резерв за 4 години с 3 198,9 млн.лв., а кабинетът на Борисов е намалил нетно размера на фискалния резерв за 2,5 години с 3 628,7 мил. лв. За две години и половина ГЕРБ изразходва 4,6 млрд. лв. от фискалния резерв, за да финансира дефицита си, като поддържа размера му на 4 млрд. лв. с взети нови заеми за над 2 млрд. Консолидиран държавен дълг: 31 юли 2005 - 7,079,5 млн. евро, 31 декември 2006 г. - 6 3015,9 млн. евро, 31 декември 2007 г. - 5 338,7 млн. евро, 31 юли 2009 г. - 5 033,3 млн. евро, 31 декември 2010 г. - 5 802,8 млн. евро, 31 декември 2011 г. - 6 417,1 млн. евро, 31 януари 2012 г. - 6 365 млн. евро. Т.е. Тройната коалиция е намалила консолидирания държавен дълг за 4 години с 4 002 млн. лв. Докато ГЕРБ го е увеличил за две години и половина с 2 505 млн. лв. Приходи по консолидираната фискална програма: 2005 - 18 012,2 млн. лв., 2006 - 20 034 млн. лв., 2007 - 24 063 млн. лв., 2008 - 27 313,2 млн. лв., 2009 - 25 040,8 млн. лв., 2010 - 23 932,6 млн. лв., 2011 - 25 378 млн. лв. А ето и разходите: 2005 - 16 678,5 млн. лв., 2006 - 18 286,3 млн. лв., 2007 - 22 103,4 млн. лв., 2008 - 25 323,4 млн. лв., 2009 - 25 666,9 млн. лв., 2010 - 26 755,4 млн. лв., 2011 - 26 960,2 млн. лв. Изводите са очевадни. Негативна тенденция на намаляване на приходите с около 6% от БВП и намаляване на данъчните приходи с 4-5% от БВП. Тенденция при намаляващи приходи на увеличаване на правителствените разходи, което изчерпва натрупаните резерви. Тенденция към увеличаване на разходите за лихвени плащания по растящия вътрешен дълг. Все много лоши тенденции. Задълженията на държавата и общините се поддържа до средата на 2009 г. на ниски нива (от 0,12% до 0,2% от БВП ). Следва рязко увеличаване на задълженията в края на 2009 г. до 1,17% от БВП. През 2010 г. и 2011 г. се намаляват задълженията на държавата и общините, но на сравнително високи нива от 0,61% от БВП. Капиталовите разходи растат до 2008 г., след което следва сериозен спад с над 28%. Капиталовите разходи по републиканския бюджет търпят сериозно намаление с над 55% за 2011 г. спрямо 2008 г. Първоначалното нарастване на усвояване на средствата от ЕС е последвано от спад за 2011 г. с 11,5% на годишна база. За 4 години кабинетът Станишев инвестира 13,8 млрд. лв. в капиталови разходи - по 3,45 млрд лв. годишно. За 2,5 години ГЕРБ (при много по-големи възможности по европейските фондове) са инвестирали 7 млрд. лв. в капиталови разходи - по 2,8 млрд. лв. годишно. За 4 години лявото управление намали безработицата от 11,1% на 5,97%, увеличи работните места с над 250 000 и повиши доходите на пенсионери и работещи. За 2,5 години дясното увеличи безработицата на над 12,1%, намали работните места с над 338 000, замрази доходите и увеличи осигурителната тежест. За 4 години тройната коалиция осигури условия за привличане на преки чужди инвестиции за над 24,5 млрд. евро, а за 2,5 години ГЕРБ - едва 3,7 млрд. евро. Вярно, че статистиката знае всичко. Може би и затова често е скучна. Но пък сухите числа точно обясняват днешната социална драма на България, която всеки ден се разиграва пред очите ни. А когато фактите говорят, дори и живият бог на ГЕРБ е добре да замълчи. ГЕРБ дойдоха на власт със силната заявка, че ще усвоят над 90% от парите, защото предишните забатачили процеса. Предишните обаче бяха усвоили половината за първите три години, а тези – още половината за следващите три години. Само че трябва да се отчете една разлика. Когато стратираха европрограмите, се изгуби почти година по акредитацията им и сработване на екипите. Последните три години са златно време за жътва и министърът по еврофондовете би трябвало да е затрупан с работа. Защо той изведнъж се оказа без работа? Вместо стройна стратегия, която да е публично известна, при всеки битов, природен или какъвто и да е обществен проблем се вади чудодейния мехлем – да кандидатствате за европари. Министрите най-добре знаят, че така не става, но пък идат избори и това върши работа. С европари щяха да оправят хала на ромите, живота на хората по селата, да улеснят живота в градовете, най-вече с намиране на работа, да построят магистралите, а сега ще възстановяват и сградите, пострадали от земетресението. Безразборното говорене за еврофонодовете е обида за българите. Освен това всички трябва да са наясно защо Дянков за всеки проблем препраща към касичката от Брюксел. Защото европарите са харчат трудно, контролът е стриктен, и ако не се докаже ефект, се възстановяват пари. Само 12 процента от заложените в бюджета за 2012 година 3,8 млрд. лв. от еврофондовете са платени до средата на август. Това показват данните на Министерството на финансите. За седем месеца и половина Брюксел е възстановил 467,14 млн. лв. Изпратени са заявки за още 404 млн. лв. До края на юли не е постъпил нито лев по програма "Регионално развитие". Малък е делът на усвоените пари по програмата за бизнеса. От националните фондове харченето е лесно. Там се взема с шепи и никой на никого вече не се отчита. Всички проверяващи финансови служби са подчинени на министъра или парламента и не смеят да гъкнат за сериозни нарушения. Някой да е чул какво става с Фонда за бедствия, който отново е източен съвсем законно. Няма и да чуе.
 

uni-web

Well-Known Member
От: ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

Да беше дал и по един чифт очи + компенсация за тормоза на зрението!!!!

Прочетете сухите факти, просто факти, и то неоспорими. Да ги прочетат и наглеците от ГЕРБ, и да кажат истината за грабежа на ГЕРБ: Класиците Илф и Петров твърдят, че статистиката знае всичко, дори колко са й статистиците. В този ред на мисли статистиката е регистрирала и историята на един предизвестен управленски провал, наречен "правителство на ГЕРБ". Когато през 2009 г., донякъде изненадващо и за самите себе си, гражданите за европейско развитие спечелиха убедително изборите, мнозина сериозни анализатори и експерти прогнозираха, че нова партия, абсолютно неподготвена за държавното управление, няма как да се справи. Три години по-късно е видно, че тази прогноза се сбъдна, за съжаление на българите почти на 100%. И понеже като политическа реторика по тази тема е изговорено всичко, тук ще сравним сухите и скучни, но точни статистически данни на ключовите макроикономически и фискални показатели на сегашното и предишното управление, по които се съди за икономическото, финансовото и социалното състояние на всяка държава. Фискален резерв към 31 декември: 2005 г. - 4 511,6 млн. лв., 2006 г. - 5 845,7 млн. лв., 2007 г. - 7 453,2 млн. лв., 2008 - 7 710,5 млн. лв., 2009 г. - 7 672,9 млн. лв., 2010 г. - 6 011,8 млн. лв., 2011 г. - 4 998,8 млн. лв., 2012 г. - 4 028,8 млн. лв. Като се тегли калемът, излиза, че правителството на Станишев е увеличило нетно размера на фискалния резерв за 4 години с 3 198,9 млн.лв., а кабинетът на Борисов е намалил нетно размера на фискалния резерв за 2,5 години с 3 628,7 мил. лв. За две години и половина ГЕРБ изразходва 4,6 млрд. лв. от фискалния резерв, за да финансира дефицита си, като поддържа размера му на 4 млрд. лв. с взети нови заеми за над 2 млрд. Консолидиран държавен дълг: 31 юли 2005 - 7,079,5 млн. евро, 31 декември 2006 г. - 6 3015,9 млн. евро, 31 декември 2007 г. - 5 338,7 млн. евро, 31 юли 2009 г. - 5 033,3 млн. евро, 31 декември 2010 г. - 5 802,8 млн. евро, 31 декември 2011 г. - 6 417,1 млн. евро, 31 януари 2012 г. - 6 365 млн. евро. Т.е. Тройната коалиция е намалила консолидирания държавен дълг за 4 години с 4 002 млн. лв. Докато ГЕРБ го е увеличил за две години и половина с 2 505 млн. лв. Приходи по консолидираната фискална програма: 2005 - 18 012,2 млн. лв., 2006 - 20 034 млн. лв., 2007 - 24 063 млн. лв., 2008 - 27 313,2 млн. лв., 2009 - 25 040,8 млн. лв., 2010 - 23 932,6 млн. лв., 2011 - 25 378 млн. лв. А ето и разходите: 2005 - 16 678,5 млн. лв., 2006 - 18 286,3 млн. лв., 2007 - 22 103,4 млн. лв., 2008 - 25 323,4 млн. лв., 2009 - 25 666,9 млн. лв., 2010 - 26 755,4 млн. лв., 2011 - 26 960,2 млн. лв. Изводите са очевадни. Негативна тенденция на намаляване на приходите с около 6% от БВП и намаляване на данъчните приходи с 4-5% от БВП. Тенденция при намаляващи приходи на увеличаване на правителствените разходи, което изчерпва натрупаните резерви. Тенденция към увеличаване на разходите за лихвени плащания по растящия вътрешен дълг. Все много лоши тенденции. Задълженията на държавата и общините се поддържа до средата на 2009 г. на ниски нива (от 0,12% до 0,2% от БВП ). Следва рязко увеличаване на задълженията в края на 2009 г. до 1,17% от БВП. През 2010 г. и 2011 г. се намаляват задълженията на държавата и общините, но на сравнително високи нива от 0,61% от БВП. Капиталовите разходи растат до 2008 г., след което следва сериозен спад с над 28%. Капиталовите разходи по републиканския бюджет търпят сериозно намаление с над 55% за 2011 г. спрямо 2008 г. Първоначалното нарастване на усвояване на средствата от ЕС е последвано от спад за 2011 г. с 11,5% на годишна база. За 4 години кабинетът Станишев инвестира 13,8 млрд. лв. в капиталови разходи - по 3,45 млрд лв. годишно. За 2,5 години ГЕРБ (при много по-големи възможности по европейските фондове) са инвестирали 7 млрд. лв. в капиталови разходи - по 2,8 млрд. лв. годишно. За 4 години лявото управление намали безработицата от 11,1% на 5,97%, увеличи работните места с над 250 000 и повиши доходите на пенсионери и работещи. За 2,5 години дясното увеличи безработицата на над 12,1%, намали работните места с над 338 000, замрази доходите и увеличи осигурителната тежест. За 4 години тройната коалиция осигури условия за привличане на преки чужди инвестиции за над 24,5 млрд. евро, а за 2,5 години ГЕРБ - едва 3,7 млрд. евро. Вярно, че статистиката знае всичко. Може би и затова често е скучна. Но пък сухите числа точно обясняват днешната социална драма на България, която всеки ден се разиграва пред очите ни. А когато фактите говорят, дори и живият бог на ГЕРБ е добре да замълчи. ГЕРБ дойдоха на власт със силната заявка, че ще усвоят над 90% от парите, защото предишните забатачили процеса. Предишните обаче бяха усвоили половината за първите три години, а тези – още половината за следващите три години. Само че трябва да се отчете една разлика. Когато стратираха европрограмите, се изгуби почти година по акредитацията им и сработване на екипите. Последните три години са златно време за жътва и министърът по еврофондовете би трябвало да е затрупан с работа. Защо той изведнъж се оказа без работа? Вместо стройна стратегия, която да е публично известна, при всеки битов, природен или какъвто и да е обществен проблем се вади чудодейния мехлем – да кандидатствате за европари. Министрите най-добре знаят, че така не става, но пък идат избори и това върши работа. С европари щяха да оправят хала на ромите, живота на хората по селата, да улеснят живота в градовете, най-вече с намиране на работа, да построят магистралите, а сега ще възстановяват и сградите, пострадали от земетресението. Безразборното говорене за еврофонодовете е обида за българите. Освен това всички трябва да са наясно защо Дянков за всеки проблем препраща към касичката от Брюксел. Защото европарите са харчат трудно, контролът е стриктен, и ако не се докаже ефект, се възстановяват пари. Само 12 процента от заложените в бюджета за 2012 година 3,8 млрд. лв. от еврофондовете са платени до средата на август. Това показват данните на Министерството на финансите. За седем месеца и половина Брюксел е възстановил 467,14 млн. лв. Изпратени са заявки за още 404 млн. лв. До края на юли не е постъпил нито лев по програма "Регионално развитие". Малък е делът на усвоените пари по програмата за бизнеса. От националните фондове харченето е лесно. Там се взема с шепи и никой на никого вече не се отчита. Всички проверяващи финансови служби са подчинени на министъра или парламента и не смеят да гъкнат за сериозни нарушения. Някой да е чул какво става с Фонда за бедствия, който отново е източен съвсем законно. Няма и да чуе.
 

uni-web

Well-Known Member
От: ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

За обикновените хора, ти можеш ли да изчетеш този текст?

за специалиста политолог кърт кобеин
 

kreten

New Member
От: ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

,малко е ситен ,но е интересен за четене

можеше поне да го разбиеш на абзаци - наистина се чете много трудно
 

brad1985

New Member
От: ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

И аз искам да прочета поредната лирика, ама ми мержелее пред очите.:rolleyes:
 

uni-web

Well-Known Member
От: ХРОНИКА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

Аз си слагам една ракия, със салатка пък белким се избистри, ама надали. :D

И аз искам да прочета поредната лирика, ама ми мержелее пред очите.:rolleyes:
 

Горе