Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

uni-web

Well-Known Member
attachment.php

14192658_1361997943810699_2650444104247754470_n.jpg

Днес честваме 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година българите се обединяват, териториалното разделение създадено по изкуствен начин вече е в миналото.
 

Websolut

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Честити и от мен и дано по-скоро разберем, че съединението прави силата, защото по-разединени не сме били никога!
 

dodoto

Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Честит празник!
Нека наистина бъдем по единни!
 

nortrant

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

България няма да оцелее ако разчита на такива форумни темички :D
 

Sky

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Подръжник на страна която всячески се е борила против това съединие да пусне подобна тема е повече от нагло!
 

uni-web

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Знаех си, че ти липсвам душичката на батко сладка. Честит празник, недей днес поне недей...
Подръжник на страна която всячески се е борила против това съединие да пусне подобна тема е повече от нагло!
 

Krumov

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Честит празник! И по стара форумна традиция темата вече е насрана на 3-4 пост :D
 

redrum

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Честит празник!
 

s1yf0x

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!


От pop-up рпозорчета и прозорченца за like и абониране едвам стигнах до текста. Сега ще се разграничи от авторите в сайта и ще ни обясни, че няма про руски разбирания. Патриотична шизофрения.....
 

uni-web

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Напротив винаги съм заставал зад тях и винаги съм ги защитавал, но мисля, че не тука е мястото в което да обсъждаме сайта и насочеността му както и това дали съм русофил ( което е живата истина ). Не разбирам само какво ви бърка това и защо толкова се дразните и нервите. Русофил съм да и обичам повече от всичко Майка България не мога да съм американофил, и няма и да бъда. Колкото до попъпите и другото не е само до мен а и на почти всички сайтове така, че няма какво да ми ги споменаваш.
От pop-up рпозорчета и прозорченца за like и абониране едвам стигнах до текста. Сега ще се разграничи от авторите в сайта и ще ни обясни, че няма про руски разбирания. Патриотична шизофрения.....
 

EGraphix

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

giphy.gif


"Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб*ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна."

Стефан Стамболов, в. "Свобода" на 19 ноември 1886 година.


"Кой въстана срещу нашето свещено дело — съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навлязат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата срещу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на неговата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Сливница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на България ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?"

Захари Стоянов - "Кой".
 

uni-web

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Знаете ли, писнало ми е да споря с психодесни болни мозъци. Четете си протестърите и вярвайте на малоумници като минджев и останалите. Честно съжалих, че въобще отворих отново този форум и драснах нещо в него.

Тук всичко е до въпрос на болест и ненормално поведение, и не смятам повече да се завръщам за да не ви развалям ненормалната вечеринка, а вие си се дерете и си завиждайте аз няма да участвам в тази игра.

Честито ви РАЗЕДИНЕНИЕ!!!
 

Sky

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Знаете ли, писнало ми е да споря с психодесни болни мозъци. Четете си протестърите и вярвайте на малоумници като минджев и останалите. Честно съжалих, че въобще отворих отново този форум и драснах нещо в него.

Тук всичко е до въпрос на болест и ненормално поведение, и не смятам повече да се завръщам за да не ви развалям ненормалната вечеринка, а вие си се дерете и си завиждайте аз няма да участвам в тази игра.

Честито ви РАЗЕДИНЕНИЕ!!!

Като путкофил нямаш моралното право да се вясваш изобщо в темата!
 

blackout8

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Уни, само не разбрах Захари Стоянов, Стафан Стамболов и още една плеада от възрожденци ли влизат в това определение:
психодесни болни мозъци. Четете си протестърите и вярвайте на малоумници като минджев и останалите.
 
Последно редактирано:

ReminD

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

[h=2]Стефан Стамболов[/h] [h=1]Защо Русия пречи на Съединението?[/h]

Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб*ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.
От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс*тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.
Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи*ма България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съеди*нението. Нейните доброжелателства за наший на*род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съедине*нието. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество.
Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.
Интригите на руското правителство имаха своето зловредно влияние над наша*та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични. По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло*то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч*ва измежду войската за свалянието на Негово Ви*сочество, чрез което тези господа искаха да се нап*равят приятни и услужливи на руското правителс*тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт*та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се изплъзва изпод краката им.
Гнусните замисли на властолюбците се осъ*ществиха посредством легкомислието и клетвопрестъпничеството на някои военни. После сваля*нието на княз Александра от българский престол руската политика захвана все повече и повече да си разкрива картата.
Всеки, който по-напред предполагаше, че мо*же би с отиванието на княз Александра из България ще се премахнат причините за едно сдобрявание с руското правителство, остана смаян, като видя как царский пратеник г. Каулбарса работеше не за едно сближаванье и споразумение, а приготовлява*ше бунтове и смущения в страната с цел да предиз*вика една окупация на България с руски войски и за окончателно завоевание (на) Отечеството ни. За всекиго вече стана ясна тая цел на руските дипло*мати и на царя.
Грубите отношения на руския пратеник спря*мо нашето правителство, неговото незачитанье на законите в страната, приготовлението на бунто*ве посредством подкупничества и още други гнусни работи на този господин, накара всеки един чес*тен и съвестен человек да изгуби всяка симпатия към “покровителката” и да са позамисли върху ней*ните благопожелания за наший народ. Настана ве*че решителний час за нашите ръководящи елемен*ти, нашата интелигенция да покаже пред света до*колко наший народ е достоен за свободен индивиду*ален живот.
И действително, трудно беше да се произнесе човек отстрана като как ще се покаже наший на*род. Борбата беше неравна: от една страна, една велика империя, която разполага с грамадни мате*риални средства, а от друга, млад един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязъл из пелените на политический живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.
При такава една неравна борба, при такива критически времена, каквито преживя и преживя*ва нашето Отечество, когато нашата независи*мост и самостоятелност са изложени на опаснос*ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!
На този въпрос може лесно да се отговори, щом направим една повърхностна анализа върху нравствената самостоятелност на нашата интелигенция. При тази борба за съхранението (на) самостоятелността на Отечеството нашата интелигенция се е поделила тъй: първий ред се състои от хора, снабдени с инициатива и твърда решимост, които се въодушевляват и ръководят от идеята за съхранението на истинската народна независи*мост и самостоятелност, като са в същото време твърдо убедени във високонравствеността и ползотворността на тази идея. Към тази интелиген*ция принадлежи болшинството от нашата инте*лигенция начело с днешното правителство.
Подир това следват личности, които не при*тежават твърди политически убеждения и на кои*то е се едно каквото и да бъде управлението в Отечеството им, стига само техните лични интереси да не бъдат докачени. Тези хора, без всякакво по-*нататъшно разсъждение, са обаяни от блясъка на грубата сила на руското правителство и очакват от него всичко добро за България. Към този ред не принадлежат мнозина.
Последний ред обхваща ония хора, които се явя*ват много пo-активно в полето на политический жи*вот, отколкото тези във вторий ред, които не се ръководят от никакви високонравствени принципи, а мерят народните интереси според своите лични. Те не се спират пред никакви средства, за да мо*гат да си постигнат целта, държението (на) власт*та. Те се обявяват и коленичат пред величието на грубата сила и се стремят да й се представляват угодни и приятни, за да може тази груба сила да ги умилостивява, те са готови да вършат всякакви бе*зобразия, да направят престъпления, да предадат Отечеството си, само да имат милостта на по-силний. От този род са напр. Каравелов, водителите на бившата Источна Румелия — лъжесъединистите.
От характеристиката, която дадохми за на*шите хора, се вижда кой какво върши и кой какво е. Работата е много ясна. Но какъв е в действителност успеха на тази наша борба, ще възразят може би някои. “Ето и досега не се е решило още кой и какъв ще бъде бъдъщий български княз?”
В отговор на това ний ще кажем, че един успе*шен резултат от нашата национална досегашна борба съществува. Той се състои в разкриванието на истинский исторический ход по нашите работи от страна на общественото мнение в образований мир. Да се обясним: в началото на преврата от 9-й август хората в Европа мислеха, че ний българите сми един нищожен народ, който не се ръководи в своя обществен живот от никакви високонравствени по*литически принципи, а инстинктивно и без всякак*ви по-нататъшни разсъждения се покланя пред бля*съка на грубата сила и е в състояние да се откаже от всичко свято и мило като самостоятелна на*ция. Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така. То високо признава, че българский народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политический му живот. Това обществено мнение, в убеждението на тази истина, заставя своите пра*вителства през печата и своите народни предста*вители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост поне чрез морална под*дръжка.
Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на рус*кото правителство, издигна знамето на възражданието и уягчаванието на българите, като прогла*си, че на мястото на болна Турция трябва да се ос*нове силна самостоятелна държава. То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед*накви с тези на нашия народ.
Мислим, прочее, че днешният резултат от на*шата национална борба не е маловажен, и твърдо сме убедени, че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан*ския полуостров.

В. “Свобода”, бр. 7, 19.XI.1886 г.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 

EGraphix

Well-Known Member
От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Първият предложен за български княз от Русия – Иван Аксаков, пише през декември 1885 г. в бр. 24 на в. „Русь“- „Всяко тържество на българите е смърт за Русия."

"Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независима България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съединението. Нейните доброжелателства за наший народ щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съединението. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество."

Стефан Стамболов, в. "Свобода" на 19 ноември 1886 година.
 

Krumov

Well-Known Member
От: От: Честит празник, да живее Майка България братя и сестри!!!

Уни, само не разбрах Захари Стоянов, Стафан Стамболов и още една плеада от възрожденци ли влизат в това определение:

Тези двамата са основата на психодесните, особено втория. А медвенския овчар няма какво дори да го коментираме
 

Горе