2021год.: Ново данъчно облекчение: за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

hap23

Active Member
Понеже навсякъде около мен текат ремонти напомням за данъчно облекчение, което е ново и може да се ползва през 2021 год.:
 
само с фактура обаче
 

Горе