Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Здравейте,
Искам да попитам, тъй като изчетох доста теми и не намерих никъде отговор на този въпрос.
 

Scaramouche

Active Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Това, че сте осигурени по трудов договор в случая няма никакво значение. Стига разбира се Adsense да не е свързан с трудовия ви договор което променя нещата.
 

happyslacker

New Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Въпросът е по-сложен, отколкото изглежда. Трябва да се осигуряваш, но как точно (дали само здравни или целия пакет осигуровки, дали с регистрация по БУЛСТАТ или без, ако има регистрация - как да стане регистрацията).

Също така е интересно да се помисли дали това са доходи от чужбина или не. Много е спорно.

И не забравяй, че трябва да подадеш заявление за регистрация по ЗДДС 7 дена преди датата на данъчното събитие (тоест преди датата на първото плащане). Тази регистрация няма нищо общо с това дали и как ще се осигуряваш.
 

happyslacker

New Member
От: От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята рабо

Ето едно интересно мнение по въпроса:

Хора не правете грешка да се регистрирате като свободна професия.
Повтарям, че говоря за пригходи от адсенс и др., подобни програми. За тези приходи, ако ги получавате като частни лица дължите данъци, но не и осигуровки.
А голямата сума е за осигуровките.

По-нагоре колегата беше отбелязал, че в НАП искали тези доходи да са от трудова дейност.

Според мен не така.

Тези доходи сподер мен попадат в друга категория, независимо от мнението на НАП и по точно ще си позволя да цитирам извадка от ЗДДФЛ:


Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са: 1. доходи от трудови правоотношения;
2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
3. доходи от друга стопанска дейност;
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
5. доходи от прехвърляне на права или имущество;
6. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от източници по http://212.91.171.190/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49BBC7&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_35_0чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.
(2) В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.
(3) Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.
(4) Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.


Предоставянето на рекламни позиции за ползване от трета страна е именно такъв вид доход и съгласно КСО за този вид доходи не се дъжат осигуровки.


А ако се регистрирате като свободна професия и признаете тези доходи като доходи от свободна професия то дължите осигуровки, което автоматично обезсмисля целия труд, защото сумите са големи.


Мога да споделя и моя опит в решаването на проблема:


Във всички програми съм регистрирал фирмен профил (ООД) там си идват приходите и се отчитат като такива. Данъците се плащат по общия ред и не ме вълнуват такива въпроси като осигуровки върху тези суми. Единственият недостатък например при работа с гугъл е че плащанията се бавят малко повече от на физическите лица, но се свиква.

От тази тема: "НАП: Блогърите трябва да се осигуряват" (и не само блогърите, ами всички със сайт..)

Мненията по въпроса са доста противоречиви.
 

dimitar_ak

Active Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

С тея теми само давате идеи на НАП. Те самите не знаят как трябва да се декларират тези доходи и ще минат както и да поискате за момента. Дано не видят идеята с осигуровките..
 

s1yf0x

Well-Known Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Ако на работа те осигуряват на максималния осигурителен доход, който към момента е 2200 лв ще пропуснеш осигуровките.
 

s1yf0x

Well-Known Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

С тея теми само давате идеи на НАП. Те самите не знаят как трябва да се декларират тези доходи и ще минат както и да поискате за момента. Дано не видят идеята с осигуровките..

Не го вкарвай в заблуждение. От НАП си имат вътрешно предписание по отношение на този въпрос. Друг е въпроса, че тези предписания нямат императивен характер и не са законов или подзаконов акт, но на практика определят методиката, как да третират подобни плащания. Такива предписания са за вътрешна употреба но доста от тях могат да се намерят свободно летящи из интернет (Пример наръчника по ДДС от 2007г. свързан с Туининг проекта между НАП и главната данъчна дирекция на Франция)
 

happyslacker

New Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

И какво е това вътрешно предписание?

За да си спестите разправиите - получавайте си плащанията чрез фирма (регистрирана по ЗДДС). Там е ясно - счетоводителят се оправя. После тази фирма (ако е ваша) ще ви изплати дивидент (фирмата плаща данък 10% и удържа 5% данък дивидент - общо данъчната тежест става 14,5%). Ако не е ваша - въпрос на договорка между вас и собственика на фирмата.
 

s1yf0x

Well-Known Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Текст в който са описани вариантите за получаване на този тип доходи - физическо лице, чрез фирма и т.н. Според ситуацията се описва и начина на третиране. Ако толкова много те интересува какво пише вътре може да отидеш при методолозите на НАП на Аксаков 21 и да ги питаш.
 

happyslacker

New Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Мисля, че съм чел този текст. Там само изброяват няколко начина, не казват изрично, че данъкоплатците трябва да изберат един от тези начини (тоест че няма и n-ти начин, който не е споменат в този текст).

Ето отговорът на НАП на подобни въпроси: Изх. No 94-00-96/31.05.2011 г

Накратко:

  • Длъжни сте да подадете заявление за регистрация по ЗДДС в срок 7 дена преди датата на данъчното събитие (тоест преди да получите парите).
  • Доходът е с източник в Република България (независимо, че платецът е в Ирландия и сайтовете се хостват извън България).
  • Може доходите да бъдат декларирани по чл. 35 т. 6 от ЗДДФЛ - тоест да се обложат само с осигуровки 8% и данък 10% (попълва се раздела с "други" доходи от данъчната декларация).

Разбира се е възможно аз да не тълкувам правилно това, което са написали от НАП. Също така може от НАП да не се тълкували правилно закона. И да се получава грешка върху грешка.

Обърнете внимание, че от НАП не носят отговорност, ако извършите нещо незаконно, защото от НАП са сгрешили в тълкуването на някой закон - отговорността си я носи извършителя (тоест вие).
 

s1yf0x

Well-Known Member
От: Adsense, трябва ли да плащам осигуровки след като ме осигуряват от моята работа?

Това, което ти ми цитираш е предписания за частен случай по зададена фактическа обстановка. Ако на методолозите им зададеш различни изходни данни ще напишат нещо различно. По горе имах предвид предписания, които събират в себе си всчики възможни ситуации и последното което четох беще около 280 страници. Не виждам защо НАП трябва да носи отговорност, ако си се ръководил по тяхно предписание, след като това предписания НЕ Е НИТО ЗАКОНОВ НИТО ПОДЗАКОНОВ акт. И повярвай ми ако някой данъчен ти състави акт, който да е обоснован с предписание то на първа инстанция пада автоматично. И в БГ няма данъчен било то и най-малоумния, който да те санкционира, защото си спазил тяхно предписание. Там четат закона както Дявола чете Евангелието. Според тях по презумпция трябва да се плащат данъци и осигуровки на всичко. Ако можеха и пасивните доходи щяха да обложат с ДОО.
 

Горе