Google Ads: Какво са моделите на приписване, как и защо се ползват - First-Click, Linear

web_i_reklama

Active Member

Моделите на приписване ни помагат да разберем по-добре потребителската пътека и да инвестираме в онези части в нея, които дават най-голяма резултатност спрямо целите, които търсим;

В това кратко видео брифирам два модела - "first-click" & "linear", като разяснявам накратко какво представляват и за какво се ползват. Темата е доста голяма, на места умишлено съм допускал грешки, за да е по-разбираема темата;

Освен моделите на приписване, засягам и прозорците на приписване; по подразбиране, коментирам 30-дневен прозорец, той между другото все още е по подразбиране в Google Ads, докато във Facebook Ads прозорецът в момента е 7-дневен;

Също така, моделът на приписване по подразбиране в Google Ads в момента е Data-Driven, за което ще подготвя видео по-натам, а пък във Facebook Ads по подразбиране е First-Click;

Мисля, че трендът върви в посока:

- Автоматизация и Machine Learning в двете платформи;
- Работа на ниво стратегия, не толкова на ниво микро настройки;
- Фокус върху конвертиращ и добре четим сайт;
- Правилно тагване и целеполагане - от бизнес гледна точка, и от техническо;

Това е на този етап.

Дано е полезно!

Ако имате въпроси, или нещо да споделите - ще се радвам да направим дискусия, да споделите вие какви модели на приписвате ползвате и защо, и интересни казуси там;

Надявам се аналогията със сложната и простата покупка (Решението ЗА нея) да е дала допълнителна яснота.

Кико
 

Горе