Google AdSense: превод директно по банкова сметка

bizz

Active Member
"С удоволствие Ви уведомяваме, че вече поддържаме електронни преводи на
средства (ЕПС) за плащания в държавата Ви, което ни позволява да
депозираме средства директно по банковата Ви сметка! Този начин на
плащане Ви дава възможност да получавате парите си бързо, сигурно и
надеждно, като същевременно е значително по-удобен спрямо получаването
на хартиени чекове по пощата."

За повече информация: голямото червено съобщение в адсенс профила ви
 

Горе