nginx+wp super cache?

lipcho

Active Member
Здравейте, колеги. Пробвах какво ли не, всякакви уроци и т. н. Не мога да подкарам кеширащия плъгин wp super cache на nginx. При опит за рестарт ми дава грешка в .config файла или пък става някаква грешка и сайта го зарежда през клоудфлара. Как да се справя с този проблем? Благодаря Ви предварително!
 

RealMoney

Well-Known Member
От: nginx+wp super cache?

Ако не държиш специално на този плъгин добра алтернатива е WP Fastest Cache

Аз лично съм много доволен и нямам ниаккви проблеми с него.
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?


1-вия вариант ми даде грешка. Има няколко функции който са коментирани. Коментирах и реда където ми даде грешката. Тръгна но без абсолютно никакъв резултат.
2-рия вариант го пробвах преди време, замених целия .config файл, като промених директорията и името на сървъра но без резултат отново.
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?

Ако не държиш специално на този плъгин добра алтернатива е WP Fastest Cache

Аз лично съм много доволен и нямам ниаккви проблеми с него.

А ползвал ли си го с nginx? Имало ли е някакъв проблем със скоростта на зареждане и т.н.?
 

mobilio

Well-Known Member
От: nginx+wp super cache?

Даде ми грешка ама нема ви я покажа. Аз да не съм оракул със кристално кълбо сега да ти гадая къде и какъв ти е проблема?

Аз ползвам nginx + W3TC вече 3та година и съм доволен.
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?

Даде ми грешка ама нема ви я покажа. Аз да не съм оракул със кристално кълбо сега да ти гадая къде и какъв ти е проблема?

Аз ползвам nginx + W3TC вече 3та година и съм доволен.

Хах еми тогава за какво спамиш. Дал съм линк към нещата които съм пробвал. След като не можеш да помогнеш не пиши.
 

mobilio

Well-Known Member
От: nginx+wp super cache?

Хах еми тогава за какво спамиш. Дал съм линк към нещата които съм пробвал. След като не можеш да помогнеш не пиши.

Ами или постни тук ЦЯЛАТА конфигурация, или реда със проблема поне. И аз имах проблем със nginx първоначално, но малко четене повече и ги реших. За месец поне.

Всякакви писания "имам грешка ама няма ви кажа каква" е просто губене на време.
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?

server {
listen 80;
server_name *************;

access_log /*************/access.log;
error_log /*************/error.log;
root /*************/;
index index.php index.html index.htm;


location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}

location / {
# This is cool because no php is touched for static content.
# include the "?$args" part so non-default permalinks doesn't break when using query string
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}


location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
expires max;
log_not_found off;
}

location ~ \.php$ {
gzip off;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
include fastcgi_params;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

# BEGIN W3TC Minify cache
location ~ /wp-content/cache/minify.*\.js$ {
types {}
default_type application/x-javascript;
expires modified 31536000s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
}
location ~ /wp-content/cache/minify.*\.css$ {
types {}
default_type text/css;
expires modified 31536000s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
}
location ~ /wp-content/cache/minify.*js\.gzip$ {
gzip off;
types {}
default_type application/x-javascript;
expires modified 31536000s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header Content-Encoding gzip;
}
location ~ /wp-content/cache/minify.*css\.gzip$ {
gzip off;
types {}
default_type text/css;
expires modified 31536000s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header Content-Encoding gzip;
}
# END W3TC Minify cache
# BEGIN W3TC Page Cache cache
location ~ /wp-content/cache/page_enhanced.*html$ {
expires modified 3600s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=3600, public";
}
location ~ /wp-content/cache/page_enhanced.*gzip$ {
gzip off;
types {}
default_type text/html;
expires modified 3600s;
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
add_header Vary "Accept-Encoding, Cookie";
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=3600, public";
add_header Content-Encoding gzip;
}
# END W3TC Page Cache cache
# BEGIN W3TC Browser Cache
gzip on;
gzip_types text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon;
location ~ \.(css|htc|less|js|js2|js3|js4)$ {
expires 31536000s;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
}
location ~ \.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$ {
expires 3600s;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=3600, public";
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
}
location ~ \.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|woff|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$ {
expires 31536000s;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.4.1";
}
# END W3TC Browser Cache
# BEGIN W3TC Minify core
rewrite ^/wp-content/cache/minify.*/w3tc_rewrite_test$ /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?w3tc_rewrite_test=1 last;
set $w3tc_enc "";
if ($http_accept_encoding ~ gzip) {
set $w3tc_enc .gzip;
}
if (-f $request_filename$w3tc_enc) {
rewrite (.*) $1$w3tc_enc break;
}
rewrite ^/wp-content/cache/minify/(.+/[X]+\.css)$ /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?test_file=$1 last;
rewrite ^/wp-content/cache/minify/(.+\.(css|js))$ /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$1 last;
# END W3TC Minify core
# BEGIN W3TC Page Cache core
rewrite ^(.*\/)?w3tc_rewrite_test/?$ $1?w3tc_rewrite_test=1 last;
set $w3tc_rewrite 1;
if ($request_method = POST) {
set $w3tc_rewrite 0;
}
if ($query_string != "") {
set $w3tc_rewrite 0;
}
if ($request_uri !~ \/$) {
set $w3tc_rewrite 0;
}
if ($http_cookie ~* "(comment_author|wp\-postpass|w3tc_logged_out|wptouch_switch_toggle)") {
set $w3tc_rewrite 0;
}
if ($http_user_agent ~* "(W3\ Total\ Cache/0\.9\.4\.1)") {
set $w3tc_rewrite 0;
}
set $w3tc_ua "";
if ($http_user_agent ~* "(acer\ s100|android|archos5|bada|bb10|blackberry9500|blackberry9530|blackberry9550|blackberry\ 9800|cupcake|docomo\ ht\-03a|dream|froyo|googlebot-mobile|htc\ hero|htc\ magic|htc_dream|htc_magic|iemobile/7.0|incognito|ipad|iphone|ipod|kindle|lg\-gw620|liquid\ build|maemo|mot\-mb200|mot\-mb300|nexus\ 7|nexus\ one|opera\ mini|s8000|samsung\-s8000|series60.*webkit|series60/5\.0|sonyericssone10|sonyericssonu20|sonyericssonx10|t\-mobile\ mytouch\ 3g|t\-mobile\ opal|tattoo|touch|webmate|webos)") {
set $w3tc_ua _high;
}
if ($http_cookie ~* "(w3tc_preview)") {
set $w3tc_rewrite _preview;
}
set $w3tc_ref "";
if ($http_cookie ~* "w3tc_referrer=.*(ask\.com|bing\.com|google\.com|msn\.com|yahoo\.com)") {
set $w3tc_ref _search_engines;
}
set $w3tc_ssl "";
if ($scheme = https) {
set $w3tc_ssl _ssl;
}
set $w3tc_enc "";
if ($http_accept_encoding ~ gzip) {
set $w3tc_enc _gzip;
}
set $w3tc_ext "";
if (-f "$document_root/wp-content/cache/page_enhanced/$http_host/$request_uri/_index$w3tc_ua$w3tc_ref$w3tc_ssl$w3tc_rewrite.html$w3tc_enc") {
set $w3tc_ext .html;
}
if (-f "$document_root/wp-content/cache/page_enhanced/$http_host/$request_uri/_index$w3tc_ua$w3tc_ref$w3tc_ssl$w3tc_rewrite.xml$w3tc_enc") {
set $w3tc_ext .xml;
}
if ($w3tc_ext = "") {
set $w3tc_rewrite 0;
}
if ($w3tc_rewrite = 1) {
rewrite .* "/wp-content/cache/page_enhanced/$http_host/$request_uri/_index$w3tc_ua$w3tc_ref$w3tc_ssl$w3tc_rewrite$w3tc_ext$w3tc_enc" last;
}
# END W3TC Page Cache core

}
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?

Като смених плъгина тази сутрин с W3 Total Cache и там попаднах на кода, без никакви промени в скоростта на зареждане на сайта. Преди месец беше 87 на десктоп в инструмента на гошо са е 76. Мислех си, че проблема е в кеша но изглежда не съм познал ...
 

mobilio

Well-Known Member
От: nginx+wp super cache?

Ок - сега какъв е проблема със тази конфигурация и на кой ред да гледаме?

На пръв поглед - около 5 мин нагоре-надолу гледане е ок всичко.
 

lipcho

Active Member
От: nginx+wp super cache?

Ами от 10 часа игра започнах да се оправям и сам за това може да няма грешка но с него и без него файда никаква (мислех, че проблема е в него). Странното е, че преди няколко дни всичко си беше добре със скоростта на зареждане.
 

mobilio

Well-Known Member
От: nginx+wp super cache?

Ами от 10 часа игра започнах да се оправям и сам за това може да няма грешка но с него и без него файда никаква (мислех, че проблема е в него). Странното е, че преди няколко дни всичко си беше добре със скоростта на зареждане.

Ами виж дали в момента кога какво се зарежда. Инсталирай си 2ри браузър и там цъкай само със нелогнат във WP потребител. И гледай лог файловете.

При мен скрипта е подобен и вече 3та година работи без да съм му бутнал и един ред. Единственната разлика е че аз използвам парола за wp-login.php и това е изнесено най-отгоре преди PHP хендлъра във отделна секция.
 

Горе