rewrite site.com/bla.php на site.com .htaccess

От: rewrite site.com/bla.php на site.com .htaccess

Пробва ли по следния начин?:

Код:
RewriteEngine On
RewriteRule ^https://site\.com$ bla.php
redirect 301 /bla.php https://site.com

Вижда ми се най-елементарния начин, който при мои тестове работеше без проблеми с точно това което искаш, но със сигурност има и други начини.
 

Горе