Selling suggestions for a domain

sukki

New Member
Притежавам домейн KW+AI.com. Има две компании, свързани с този KW

Човек притежава KW.com и не е свързан с технологичната индустрия, но AI може да помогне на бизнеса им.

Друг стартъп, който предлага продукта си като KW+AI, но притежава домейн USE+KW.com.

Кой е най-добрият залог за мен и как мога да ги убедя да изберат моя домейн omegle xender .
 
Последно редактирано:

Горе