Site speed

Kohorta

Active Member
Преди малко ми хрумна да се поровя по един от сайтовете с цел ускоряването му.
Но както обикновено ме домързя на втората минута и се разтърсих за разни плъгини.
В момента кеширащ не ползвам - пробвал съм различни но явно не мога да ги настроя
правилно и сайта става по бавен вместо по бърз.
Та така попаднах на едно плъгинче което няма настройки - само инсталираш и това е.
Честно да си призная сайта се ускори около 3 пъти - без значение дали зареждам скоро
преглеждан пост или някой стар.
Плъгина представлява само няколко реда код но понеже не разбирам особено от php
дайте си мнението за него и обяснете какво всъщност прави.
<?php
/**
* @package Vihv Speed Up
*/
/*
Plugin Name: Vihv Speed Up
Plugin URI: http://vihv.org
Description: Increase speed of you site by creating additional database indexes. No configuration needed, just install.
Version: 2.5
Author: Vigorous Hive
Author URI: http://vihv.org
License: MIT
*/

class TVihvSpeedUp {
function activate() {
self::createIndex('posts', 'post_name, post_date, post_type, post_status');
self::createIndex('postmeta', 'post_id, meta_key');
}

function deactivate() {
self::dropIndex('posts');
self::dropIndex('postmeta');
}

function createIndex($tableName, $fields) {
global $wpdb;
if(!self::indexExist($tableName)) {
$wpdb->query("CREATE INDEX ".$wpdb->prefix.$tableName."_i ON ".$wpdb->prefix.$tableName."(".$fields.")");
}
}

function dropIndex($tableName) {
global $wpdb;
if(self::indexExist($tableName)) {
$wpdb->query("DROP INDEX ".$wpdb->prefix.$tableName."_i ON ".$wpdb->prefix.$tableName);
}
}

function indexExist($tableName) {
global $wpdb;
$indexName = $tableName."_i";
$re = $wpdb->get_results("SHOW INDEX FROM ".$wpdb->prefix.$tableName." WHERE Key_name='".$wpdb->prefix.$indexName."'");
if(count($re) > 0) {
return true;
}
return false;
}

}

register_activation_hook(__FILE__, array('TVihvSpeedUp','activate'));
register_deactivation_hook(__FILE__, array('TVihvSpeedUp', 'deactivate'));


Ето това е плъгина: http://wordpress.org/extend/plugins/vihv-speed-up/
 
От: Site speed

И аз да си призная не съм много по работата и ще взема да го сложа на един блог да видя какъв ефект ще окаже :)
 
От: Site speed

В описанието на плъгина пише, че само създава допълнителни индекси в базата данни.
 

Горе