Web формуляри като online услуга.

rujel

Active Member
Търся ако има възможност за безплатна такава. Например идеята е в даден статичен сайт да се добави формуляр, чрез който да може да се изпращат тестове и други данни от посетителите. Търся възможно най-опростено предлаганата услуга, но например да е със съвременна каптча по възможност.
 

NovaPS

Well-Known Member
Код:
https://www.surveyhero.com/
 

Горе