google amp cache

  1. Blinky

    Някой оптимизирал ли е сайта си с AMP?

    Здравейте, хора. Настанаха времена, където динамиката на интернет не е онази, която беше. В този ред на мисли, искам да попитам има ли някой вече оптимизирал сайтовете си с AMP (https://www.ampproject.org). С няколко изречения: Става дума за Framework от три компонента (AMP HTML, AMP JS и...

Горе