Десет златни правила за успешен сайт

DEATH

Member
1. Дефиниране на целта
Преди дори и да се помисли как да изглежда и какво да съдържа даден сайт, трябва да се изясни какви цели той ще преследва. На тези цели ще бъдат подчини всичките последвали действия: подбор на дизайн, цветова схема, навигация, съдържание, илюстрации...

2. Изграждане на сайта с мисъл за посетителя
Всеки посетител влиза в даден сайт с една единствена мисъл: "Какво ЗА МЕН ще намеря в този сайт". Никой не се интересува от фирмата, а само от това с какво тя може да им е полезна.

3. Изграждане на бързи страници
Стар, но неотменен закон. Нарушителите се наказват "с всичката строгост" на Интернет - сайтовете им просто не вършат работа.
Не трябва да се карат посетителите да чакат дълго сайта "да се зареди". Те просто няма да го дочакат.

4. Изграждане на интуитивна и проста навигация
Интерактивността е едно от най-големите преимущества на Интернет. Злоупотребата с нея обаче може да я превърне в сериозен проблем.
Нужно е посетителят само с един поглед да разбере как да се движи в определен сайт.

5. Сложните и объркващи сайтове са мъртви сайтове.
Използване само на разбираем език.
Не трябва да се мисли, че всички посетители са длъжни да познават детайлите на бизнеса и да разбират професионалния жаргон. Нужно е да се използват достъпни текстове, без страх че може да звучат непрофесионално. Можете да се позволи изключение само ако сайтът е предназначен единствено за професионалисти в съответния бранш.

6. Поднасяне на информацията разумно
Практически неограничените възможности за предоставяне на всякакъв вид информация в Интернет може да се превърне в сериозен проблем.
Ако се произведе голям набор от продукти или услуги, трябва да се отдели специално внимание на организирането и структурирането им в логични и разбираеми категории.
Простото изреждане или показване по-скоро ще отблъсне клиентите.

7. Всеки трябва да потърси своята (тясна) ниша
Интернет е толкова голям, че никой не е в състояние да бъде всичко за всички.
Специализацията във възможно най-тясната ниша е най-добрият вариант. Примерно при продажба на детски играчки, много по-добре е фирмата да е №1 от продавачите на бели плюшени мечета в София, отколкото № 8 365 242 от всички продавачи на играчки по света.

8. Отделяне на средства за поддръжка
Най-голямата сила на Интернет е в бързината и лекотата при поддържане на постоянно актуална информация. Ако дори за миг си дадена фирма си позволи "лукса" сайтът и да не е актуален, то тя ще загуби най-силния си коз в Интернет.

9. В Интернет като в Интернет...
Интернет е нова медиа. И като всяка медиа, тя има свои специфични закони. Както е невъзможно да се прави телевизия с методите на радиото, така и не може да се прави сайт в Интернет с методите, да речем, на печата.
Да се направи сайт не е трудно. За успешен сайт обаче, се изискват много опит и знания. Не си губете времето в откриване на топлата вода! Поверете изграждането на вашия сайт на професионалисти - това ще ви излезе по-евтино и ще ви спести много време и разочарования.

10. Промоция, промоция...
Не очаквайте посетителите да открият сайта ви по щастлива случайност. Използвайте сайта си целенасочено и не пропускайте случай да напомняте за него във всички ваши форми на комуникация.
Вашият WWW адрес трябва да фигурира на всяка визитка, всяка фирмена бланка, всеки фирмен плик и въобще, адресът на вашия сайт трябва да стане част от фирмената ви идентификация.
 

Горе