Едно кратко видео, което трябва да се гледа от всеки мениджър или ръководител

От: Едно кратко видео, което трябва да се гледа от всеки мениджър или ръководител

ти гледа ли го и какво научи? :)
 

Горе