Защо сме малко след Конго по свобода на словото?

biaaro

Well-Known Member
Повод за тоя пост стана речта на президента Радев, по повод 2 години откакто е на поста, която реч нито една телевизия не посмя да излъчи! Включително държавната БНТ, която мисля е задължена да отразява изявите на президента.

Който прочете въпросната реч, която си е дългичка, но затова пък съдържателна, веднага ще разбере защо нито една телевизия не спомена не я излъчи.

За първи път виждам български политик така ясно да посочва проблемите на България и виновниците за текущото състояние на държавата.

Добър ден и добре дошли!

Уважаеми дами и господа,

Преди две години с г-жа Йотова бяхме натоварени от вота на два милиона българи да поемем отговорните длъжности президент и вицепрезидент на Република България. Днес сме тук, за да отчетем втората година от мандата.

Това бе година на илюзорна стабилност, нарастващо беззаконие и ерозия на демократичните завоевания. Година, в която президентската институция често беше последната бариера пред лобисткото законодателство и безотговорни политически действия.

Ще започна с външната политика и отбраната, в които ролята на президента е най-съществена.

През 2018 г. продължих активно да отстоявам българските позиции по европейския и световен дневен ред. Външнополитическата ми програма включваше 19 събития извън пределите на България. 12 държавни глави посетиха страната по моя покана, проведох десетки срещи с високопоставени чуждестранни представители.

Задълбочих диалога с лидерите на всички балкански страни за укрепване на сигурността и развитие на свързаността и просперитета в региона:
- При посещението ми в Сърбия, заедно с държавния глава на страната посетихме нашите сънародници в Западните покрайнини. Президентът Вучич се ангажира лично с проблемите на българското малцинство – решени бяха дълго отлагани въпроси като финансирането на медиите на български и вписването на женските фамилни имена;
- Проведох три срещи с президента на Република Македония. Договорих участието на македонска рота на парада на 6 май, което бе символен жалон по пътя на сближаването на двете приятелски страни;
- На срещата с президента на Турция ясно поставих нашите очаквания за добросъседски отношения, основани на взаимно уважение и за възстановяване на работата на комисията, в чиито правомощия е въпросът за компенсации на тракийските бежанци;
- При посещението си в България президентът на Словения откри първата пряка въздушна линия между двете страни;
- Упорито отстоявах идеята за изграждане на Институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа, имащ съществено значение за научната свързаност между балканските страни; инициирах и Меморандум за разбирателство, който все още не е подписан от премиерите на държавите от региона.
- Тристранната среща на държавните глави на България, Австрия и Румъния в Русе засили фокуса върху Дунавската стратегия, като събра представители на местните власти, на бизнеса и образованието. Убеден съм, че Дунавската стратегия е инструмент за икономическото съживяване на Северна България, който трябва да бъде използван.

При всички срещи и форуми в европейски формат отстоявах основополагащите принципи на съюза за единство, солидарност и равнопоставеност, за укрепване на сигурността, за пълноценната интеграция на българската икономика, наука и образование.

На срещата на върха на НАТО поставих приоритетите на българската страна, свързани с укрепване на колективната сигурност и необратимостта на процесите на модернизация на Българската армия. На конференцията за климата в Катовице защитих работните места в българския въгледобив и плавния преход към енергетиката на бъдещето.

Посещението ми в Москва възстанови политическия диалог на най-високо ниво след дълго прекъсване. Българското общество очаква правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения.
Срещите ми с държавните и правителствени ръководители на страните от Близкия и Далечния Изток и Северна Африка бяха в изпълнение на заявената от мен позиция за развитие на отношенията с държави с висок инвестиционен потенциал и с такива, с които ни свързват активни търговско-икономически отношения от близкото минало. На срещата ми с премиера на Китай Ли Къцян предложих идеята за създаване на Център за глобално партньорство, която бе лансирана от него и българското правителство на форума “16+1”.

Водените от мен бизнес делегации и организираните бизнес форуми доведоха до конкретни сделки с чуждестранни партньори. Изнесох публични лекции в Оксфорд и на Парижкия форум за мир, които допринесоха за утвърждаването на българския поглед върху европейските и световните процеси.

И тази година приоритет за мен и за вицепрезидента бе поддържането на жива връзка с българските общности зад граница.

Като върховен главнокомандващ на Въоръжените сили бях силно ангажиран с развитието на сектор „Сигурност“. Проведените Консултативни съвети за национална сигурност, диалогът с ръководството на Министерството на отбраната, срещите с личния състав при посещенията във формирования откроиха проблемите на Въоръжените сили, на които предлагах решения.

Настоях да не се повтори пропускът от 2017 г. и да се подготвят навреме договори за поддържане на техниката в изправност, очаквайки, че въпреки обещанията и тази година няма да се реализират проектите за модернизация. Оказах се лош пророк – докато порочната комисия за изтребителя в Народното събрание от 2017-а блокира модернизацията на за дълъг период, то последните решения на управляващите окончателно я опорочиха.

Бяха предприети уместни, но все още недостатъчни стъпки за преодоляване на некомплекта от личен състав и повишаване на неговата мотивация. Средствата за ремонт на авиационна техника се заделиха много късно и ефект може да има едва след година-две. Дотогава нальотът остава опасно нисък и рискът от авиационни произшествия ще продължи да расте.

Темповете на разработване на Програмата за развитие на Въоръжените сили 2032 изостават от усложняващата се среда за сигурност. Трите проекта за видовете въоръжени сили не могат да решат дълбоките организационни, структурни и технологични проблеми на Българската армия, които изискват всеобхватен подход.

Воден от убеждението си за утвърждаване на законността като фундамент на демокрацията, наложих вето на седем закона. Тук искам да бъда пределно ясен - ветото не е акт на противопоставяне на Народното събрание, а възможност за постигане на ефективно и справедливо законодателство. И не броят на ветата, а липсата на реално обсъждане на повдигнатите с тях проблеми, може да девалвира този конституционен инструмент.

С всяко едно от наложените вета отстоявах конституционно признати ценности, които са обединяващи за българското общество:
- Опазване на националното богатство;
- Защита на основните права на гражданите;
- Справедливост и ефективно правораздаване.

Парламентът се съобрази само с едно от тях – за промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, но това спести огромни средства на българския данъкоплатец.

По същите принципни съображения пет пъти сезирах Конституционния съд. В два от случаите Народното събрание само отмени тихомълком атакуваните от мен разпоредби. Това ме кара да вярвам, че има смисъл да продължавам да реализирам поверените ми правомощия срещу противоконституционно законодателство.

Стимулирането на обществен дебат по актуални теми и на диалог между институциите и гражданите бе основен приоритет в дейността на президентската институция. Президентството организира конференции и кръгли маси с участието на отговорни институции, наши и чужди експерти и граждански организации, които намериха широк отзвук и формулираха ефективни решения в:
- борбата с корупцията и с несправедливостта;
- борбата срещу бедността и неравенствата;
- за интеграцията на хората с увреждания ;
- за гарантирането на честни и демократични избори.

Проведох множество срещи с общините по проблемите на местната власт, със синдикатите, с работодателски и браншови организации, с водещи чуждестранни инвеститори, с научни и творчески съюзи. И тази година поддържах пълноценен диалог с основните вероизповедания.

Повдигнах и темата за националното единение. Това не е апел за индулгенция на виновните, за изтриване на миналото или за празнословие. Това е зов за обединение на обществото там, където е необходимо всенародно усилие. Спасяването на българската демокрация, отстояването на гражданските и социалните права, на националния суверенитет, изискват обединени усилия: на милеещите за България срещу онези, които я плячкосват; на почтените срещу корумпираните; на демократите от разни цветове срещу автокрацията; на почтените граждани срещу онези, които манипулират избори; на свободомислещите срещу онези, които потъпкват свободата на словото. Единението изисква надмогване на партийния егоизъм и личните амбиции в името на национални цели.

Уважаеми дами и господа,

България се намира в критичен момент от своето развитие. Преди една година в тази зала заявих пред вас, че нашето общество трябва да отстои своите демократични права и свободата на словото и да се пребори за налагането на върховенството на закона.

За съжаление, българската демокрация ускорено губи позиции. Свободата на словото е обект на преследване. Последните критични гласове в българския ефир и изтъкнати професионалисти се притискат с инструментите на властта.

Доверието в парламента достигна критично ниско ниво. Все повече закони се променят кардинално с преходни и заключителни разпоредби и се избягва общественото обсъждане и оценката за въздействие. Законодателният процес става непредвидим и елиминира гражданското участие. Лобисткото законодателство измества безцеремонно обществения интерес.

Сривът на доверието и противоречията в коалицията блокират възможностите за конструктивни реформи. Липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в управленските решения се разшири и като обхват, и като размер на разпределяните публични средства. Това ставаше с „опипване“ на прага на търпимост на обществото и постепенно увеличение на размера на средствата.
- След като обществото не реагира за 500 милиона за язовири - без обсъждане, без санкция на Народното събрание и без обществени поръчки, защо да не се разпределят по същия начин и 1.35 млрд. лева за магистрала;
- След като предходната година беше похарчен изкуствено формиран излишък от 1.7 млрд. лева – без критерии, правила и прозрачност, защо да не се разпределят по същия начин миналата година 2.7 млрд. лева;
- След като стана практика Народното събрание да прегласува своите решения по разпореждане на Министерски съвет, защо да не прегласува и финансовата рамка от 1.8 млрд. и да похарчим много повече за изтребители;
- След като е възможно еднолично да се „изхвърлят“ фирми от големи обществени поръчки, защо да не се реши по същия начин кой ще бъде изтребителят. Докато се кълнем в Европа, разчитаме на еврофондове и чакаме да ни „пуснат“ в еврозоната, ние изхвърляме европейските участници в конкурса за нов боен самолет в разрез с процедурата, разработена по европейски модел. И правителството за европейско развитие на България твърди, че този антиевропейски избор е геостратегически.
Всички тези действия засилват усещането за корупция, за лични интереси и зависимости. Свикнахме скандалите у нас да се вихрят възходящо с годините, но бутафорният конкурс за изтребител извади порочния стил на управление на международната сцена. Злепостави ни като ненадежден партньор, погазващ предварително разписани и възприети в съвременния свят норми. След провала на големите енергийни проекти, модернизацията на Въоръжените сили засили убеждението, че България губи суверенитет и не е в състояние да взема сама стратегически решения.

Защо се възмущаваме тогава, че не ни пускат в Шенген и Еврозоната? Въпрос на доверие. А то не се печели с неуморна декламация на европейските ценности, а с тяхното осъзнаване и прилагане. Това обаче изисква компетентност, почтеност и отдаденост на обществения, а не на лични и корпоративни интереси. Декларациите на някои политици, че олицетворяват евроатлантическите ценности, са най-сигурният начин да отчуждят българите от тези ценности.

И ако все още има колебание дали властта ни приближава към Европа, или ни тласка към Третия свят, то със сигурност ни отдалечава дори от Копенхагенските критерии за приемане в ЕС:
- По първия критерий: Дали институциите са стабилни и гарантиращи демокрацията, върховенството на закона и човешките права? Напротив: от законотворчеството до управленските решения сме свидетели на точно обратното – непредсказуемост, погазване на закона и фаворизиране на корпоративния интерес.
- По втория критерий: Дали икономиката е пазарна и способна да издържа на конкурентния натиск в ЕС? Напротив: Вместо предприемачество и инициативност, основани на конкуренция, иновативност и ефективен мениджмънт, се стимулират бизнес кръгове чрез протекции и скандални обществени поръчки. Лобисткото законодателство все повече задушава инициативата, конкуренцията и прогреса.

Успехите, които афишира властта, не променят живота на мнозинството българи към по-добро. Мантрата за стабилност и икономически растеж – който, между другото, е сред най-ниските в Централна и Източна Европа и ни закотвя стабилно на европейското дъно, не може да заглуши най-важните индикатори за качеството на живот и доверието в държавността – демографията и чуждестранните инвестиции:
- Топенето на нацията е факт, при това с драматични темпове;
- Бягството на младите в чужбина не спира;
- Задълбочават се неравенствата и бедността;
- Маргинализират се цели общности по социален признак, който се усложнява и етнически;
- По последни данни на БНБ изминалата 2018-а е истинска катастрофа за чуждестранните инвестиции, а затварянето на предприятия е трайна тенденция.

България не успява да развие своя най-ценен капитал – хората. Чак след девет години управление той започна да се оформя като приоритет по отношение на образование, здравеопазване и социална дейност, но не като устойчиви философии на управление, а по-скоро под уличен натиск от отделни общности. Не като дълбоки и ефективни реформи, а като раздаване на пари в изборна година.

В тази критична ситуация очакванията на обществото са за неотложни и всеобхватни спасителни мерки – за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот и за излизане от демографската безпътица. Каквито и съвременни икономически, данъчни и социални модели да прилагаме обаче тази цел е обречена, ако не се извърши най-важното - радикална промяна на политическата среда и на стила на управление.

Историята е показала, че закърняването на представителната демокрация води до концентрация на политическата власт в тесен елит, който трансформира тази власт в икономически облаги и ги влага в още повече власт. Така този елит бетонира властта си и порочният кръг се затваря. Оттам и растящите бедност и неравенства, незадоволителният темп на развитие, настъплението срещу демокрацията, чувството за обреченост и безпътица, емиграцията и демографската катастрофа.

Крайно време е да се разграничат корумпирани от ограбвани; сенчест и олигархичен бизнес от почтено предприемачество. Механизмите за контрол над властта трябва да се разширят и да включват не само формални проверки на имотни декларации на политиците, а и какви пари харчат, имат ли свързани и подставени лица за скрито придобиване на фирми, активи, имоти и сметки у нас и в чужбина.

За да върви обществото ни напред, трябва да се възстанови доверието на гражданите в държавността, а това минава неизбежно през възмездието – безкомпромисно наказателно преследване на корумпираните и грабителите. Апелирам КПКОНПИ, прокуратурата, МВР и службите да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта, в потенциални зависимости между политици, собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки, и потенциални подставени лица. Ако това не стане, разпадът ще продължи, а търсенето на справедливост може да излезе извън рамките и механизмите на закона.

Управляващият елит трябва да реши въпроса за ускореното икономическо и социално развитие на страната. Който иска да управлява, трябва да предложи високообразовани, компетентни и почтени хора, мотивирани да работят в полза на обществото.

Ако партиите искат да се видят на бъдещия политически хоризонт, трябва да се чистят от корумпирани и некомпетентни кадри с управленски амбиции. Ако нашето общество осъзнае своята сила и отговорност, то може да се справи с истинския проблем на България – безнаказаните престъпност и корупция. Ако се справим с този проблем, ще се гарантира прозрачна и справедлива обществена и бизнес среда, в която и другите проблеми ще намерят своето решение.

В заключение - формирам Съвет за стратегическо развитие на България, с участието на интелектуалци и висококвалифицирани специалисти. Той ще трябва да разработи и предложи алтернативи на институционалния блокаж, на икономическия и идеен застой, в който се намира страната. Съставът на съвета ще бъде обявен с указ в идните дни. Страната има нужда от нови идеи. България има нужда от таланта, труда и дързостта на всички българи - у нас и зад граница. Предстоят ни избори, предстоят ни месеци на идейно и гражданско усилие. Вярвам, че заедно ще изведем България по пътя на демокрацията и просперитета.

Благодаря ви за вниманието!
 
Брато тоя президент е срам и няма място на тоя пост! То не е президент на всички Българи а само на тези от ляво! Но това е се тая ти харесваш това ок няма дерт!

За свободата на словово сме на това място не защото няма такава, има я в пълната си сила! Всеки може да каже всичко и да стигне до всеки, ако и 1 ден работиш в медия ще го разбереш, на това място сме понеже 90% от медиите са собственост на политици и следват 2 прости максими - т.1 волята на собственика ( това е по-малко важното обикновено се задейства в месеца на избори през другото време се следва т.2) и т.2 трафика - а това ще рече да се предоставя гледната точка на масата не истината а това което ще се възприеме от най-добре от най-много хора!
 
Като цяло речта му отразява действителността, но си е доста популистка. Иначе по повод свободата на словото, очаквам след приемането на закона "Пеевски" да се забием на дъното и да не мръднем от там. Разбира се, ще има платени статистики, които ни изкарват най-демократичната държава, но положението си клони към трагично...
 
Айде герберски мантри пак. Брато, за съвсем друго става въпрос, стига с тея герберски номера, няма ляво, няма дясно. Кое от това, което казва не е вярно! Даже много добре ги е систематизирал нещата човека...

Предния президент беше по-добре викаш ? :)

Брато тоя президент е срам и няма място на тоя пост! То не е президент на всички Българи а само на тези от ляво! Но това е се тая ти харесваш това ок няма дерт!

За свободата на словово сме на това място не защото няма такава, има я в пълната си сила! Всеки може да каже всичко и да стигне до всеки, ако и 1 ден работиш в медия ще го разбереш, на това място сме понеже 90% от медиите са собственост на политици и следват 2 прости максими - т.1 волята на собственика ( това е по-малко важното обикновено се задейства в месеца на избори през другото време се следва т.2) и т.2 трафика - а това ще рече да се предоставя гледната точка на масата не истината а това което ще се възприеме от най-добре от най-много хора!
 
Като цяло речта му отразява действителността, но си е доста популистка. Иначе по повод свободата на словото, очаквам след приемането на закона "Пеевски" да се забием на дъното и да не мръднем от там. Разбира се, ще има платени статистики, които ни изкарват най-демократичната държава, но положението си клони към трагично...
малко като по соца? Фейк нюлз със заблуждаваща и неточна информация.
 
Айде герберски мантри пак. Брато, за съвсем друго става въпрос, стига с тея герберски номера, няма ляво, няма дясно. Кое от това, което казва не е вярно! Даже много добре ги е систематизирал нещата човека...

Предния президент беше по-добре викаш ? :)

Какви герберски мантри бе само се ядосвам с невежеството ви! Не ми дреме за герб за бсп за дпс те са на власт за да блажат пък ако нещо се направи ок! Държавата е на тоя хал заради хората в нея! Ти си виновен за положението на родината ни защото си необразован и лесен за манипулация вечно търсеш спасителя на бял кон (То не беше цар, млад консомолец, пожерникар сега в твоя случай вече и полот) Просто предсказание Радев ще поеме БСП или негов друг проект ще обере вота на надеждата и след 1 година на власт ще има крадец мафиот махай се :Д

Любопитно коя ще е новата надежда епизод пореден може би пчеличата Мая или не най-добре Кобрата, абе някои спортист :)
 
Абе какво запали пък ти бе, че тръгна и да ме нападаш!? Ще ти го напиша бавно, за да схванеш за какво е темата! Темата не е за Радев, а за това, защо нито една телевизия не излъчи това, което каза. Предадоха го като новина, изваждайки думи и фрази от контекста, без да става ясно какво казва.

Такова нещо никога не е било, нито при цар, нито при Станишев, при никой. Схващаш ли сега? Ако искаш пак да ти го напиша!?

Ако аз съм необразован и лесен за манипулация, то ти си първичен селяндур, който възприема нещата повърхностно, без грам да се замисли какво му се казва. Влизаш в темата грубо и неадекватно, като в селската кръчма, почваш да се бъхташ в гърдите с викове булгар, булгар и си мислиш, че си супер якия тарикат. Викаш всички са маскари, а? :)

Какви герберски мантри бе само се ядосвам с невежеството ви! Не ми дреме за герб за бсп за дпс те са на власт за да блажат пък ако нещо се направи ок! Държавата е на тоя хал заради хората в нея! Ти си виновен за положението на родината ни защото си необразован и лесен за манипулация вечно търсеш спасителя на бял кон (То не беше цар, млад консомолец, пожерникар сега в твоя случай вече и полот) Просто предсказание Радев ще поеме БСП или негов друг проект ще обере вота на надеждата и след 1 година на власт ще има крадец мафиот махай се :Д

Любопитно коя ще е новата надежда епизод пореден може би пчеличата Мая или не най-добре Кобрата, абе някои спортист :)
 
Тръгнахме надолу в класацията след влизането в ЕС. Тогава започна раздаване на пари от европейски фондове, които се разпределят от държавата. Медиите получават много пари от тези фондове, но не тези, които критикуват властта, а другите. Вторият основен източник на пари за медиите са платените репортажи по време на предизборни кампании. Стандартната реклама е чак на трето място като приходно перо и само чрез нея никоя медия не може да оцелее. Тази реалност изби и последните зъби на и без това беззъбите ни медии. Постоянно се въвеждат закони, които ограничават възможността за съществуване на малки медии. Преди беше възможно всеки да регистрира един домейн за 15 лв., да вземе хостинг за 5 лв. и да стане медия. Сега има толкова много регулации, защита на лични данни и др. ограничения, че ако опитате да направите нова медия без да имат сериозен гръб ще ви сцепят чрез жалби към КЗП, КЗЛД и др. К-та. За съжаление ЕС има много прилики със СССР.

Поне да сме благодарни, че нямаме никакви съществени природни ресурси за крадене като Венецуела. В една от най-богатите държави в света (Венецуела е на трето място по залежи от нефт) сега хората нямат какво да ядат, а може да почне и гражданска война, защото преди години решиха, че не искат повече колониалните държави да им крадат ресурсите.
 
Тръгнахме надолу в класацията след влизането в ЕС. Тогава започна раздаване на пари от европейски фондове, които се разпределят от държавата. Медиите получават много пари от тези фондове, но не тези, които критикуват властта, а другите. Вторият основен източник на пари за медиите са платените репортажи по време на предизборни кампании. Стандартната реклама е чак на трето място като приходно перо и само чрез нея никоя медия не може да оцелее. Тази реалност изби и последните зъби на и без това беззъбите ни медии. Постоянно се въвеждат закони, които ограничават възможността за съществуване на малки медии. Преди беше възможно всеки да регистрира един домейн за 15 лв., да вземе хостинг за 5 лв. и да стане медия. Сега има толкова много регулации, защита на лични данни и др. ограничения, че ако опитате да направите нова медия без да имат сериозен гръб ще ви сцепят чрез жалби към КЗП, КЗЛД и др. К-та. За съжаление ЕС има много прилики със СССР.

Поне да сме благодарни, че нямаме никакви съществени природни ресурси за крадене като Венецуела. В една от най-богатите държави в света (Венецуела е на трето място по залежи от нефт) сега хората нямат какво да ядат, а може да почне и гражданска война, защото преди години решиха, че не искат повече колониалните държави да им крадат ресурсите.
Да, сега други държави като САЩ, Германия и др. признават властта на опозицията?????!!!!! Как така, друга държава решава кой ще управлява. Абсурди до небесата.
 
Почти всичко в световната политика се решава от позицията на силата. Тези които имат най-мощните бомби грабят онези, които са малки и слаби. Идеалният вариант е да сложиш на власт марионетки, които после да ти да дават на безценица най-ценните ресурси на държавата. Само с груба сила разбира се не става. Това го видяхме във Виетнам, Афганистан и Корея. Трябва и хитрост. Ирак го окупираха под претекст, че има химически оръжия. После се оказа, че не е имало, но победителите не ги съдят. Сега стотици американски фирми работят в Ирак и преточват от там маса пари към САЩ. Отдавна си избиха разходите по войната и вече са на печалба, а България духа супата, защото никога няма да си вземе милиардите долари, които ни дължи Ирак.
 
Да не сме объркали форума с някакво партийно заседание на БСП? Какво точно е трябвало - да излъчат цялото това празно бръщолевене на руския глупак ли? Нищо конкретно не казва и съжалявам, че изгубих време да прочета поста. Последно време той и от БСП не са много в час, след като обикаляха седмица две заради Ф-овете, които ще купуваме.TLDR за да не си губите времето : празни приказки в стил ала БСП.
 
Последно редактирано:
Гумен Радев си прочете речта, след това отиде и излъска иконата на Путин в кабинета си. Голям праз кво бил казал.
 
Гумен Радев си прочете речта, след това отиде и излъска иконата на Путин в кабинета си. Голям праз кво бил казал.
Мда, впрочем откакто стана ясно, че ще вземаме Ф16 от САЩ - петата колона водена от президента и БСП-то не могат да си намерят място. Задействаха се и бая фалшиви новини / дезинформация по темата Ето инфо https://www.dnevnik.bg/politika/201...dezinformaciia_i_vuprosi_okolo_kupuvaneto_na/

И представяш ли си да си пуснеш новините да видиш какво се случва, и пази боже според автора на темата, да трябва да слушаш тая реч, като го знам колко бързо се изразява, сигурно 15 минути го е изказвал това.
 
Последно редактирано:
Президентът е добър човек с добри намерения, но е много наивен. От 1917 години досега нищо не се е променило, нито на запад, нито на изток. Разните му там преходи, смяни на режими, революции или кактоискате ги наричайте са за баламите.
 
Поне да сме благодарни, че нямаме никакви съществени природни ресурси за крадене като Венецуела.

Викаш златото не го броим за ресурс. Или другите ценни метали, които откриват покрай него (някои дори са по-ценни от златото). За малко да си продадем житницата и за шистов газ, че даже и черно море искаха да ровят...
 
Викаш златото не го броим за ресурс. Или другите ценни метали, които откриват покрай него (някои дори са по-ценни от златото). За малко да си продадем житницата и за шистов газ, че даже и черно море искаха да ровят...
ЧОвека фейк нюз дойде и тук да сере опорки от мадар раша...
Що да си ползваме нашия си газ като можем да го вземем от русия на безумни цени, а златото ехх колко тона злато бяха изнесли за 2017-та според фейк нюз и бултайсм? 1500 или повече бяха :D
 
Абе какво запали пък ти бе, че тръгна и да ме нападаш!? Ще ти го напиша бавно, за да схванеш за какво е темата! Темата не е за Радев, а за това, защо нито една телевизия не излъчи това, което каза. Предадоха го като новина, изваждайки думи и фрази от контекста, без да става ясно какво казва.

Такова нещо никога не е било, нито при цар, нито при Станишев, при никой. Схващаш ли сега? Ако искаш пак да ти го напиша!?

Ако аз съм необразован и лесен за манипулация, то ти си първичен селяндур, който възприема нещата повърхностно, без грам да се замисли какво му се казва. Влизаш в темата грубо и неадекватно, като в селската кръчма, почваш да се бъхташ в гърдите с викове булгар, булгар и си мислиш, че си супер якия тарикат. Викаш всички са маскари, а? :)

Написал съм ти го много правилно освен частта за Президента ти обясних и защо сме на това положение със свободата на словото, забелязал съм че много хора които дават съвети трябва първо да ги отправят към себе си, може би наистина те нападам понеже ми писва да гледам хора като теб, верочтно не си прост или глупав но наистина си лесен за манипулация за жалост много от Българите са такива и за жалост каквото и да напиша няма смисъл а само си хабя времето. Нито разбираш как работи 1 медия не си работил в такава дори 1 ден но знаеш кое и как, ти зададе въпрос отговорихати различни хора в голямата си част прави - за да ме разбереш ще ти отговора само с 1 дума пак на въпроса, на това място сме заради ПАРИТЕ!
 
Мда, впрочем откакто стана ясно, че ще вземаме Ф16 от САЩ - петата колона водена от президента и БСП-то не могат да си намерят място. Задействаха се и бая фалшиви новини / дезинформация по темата Ето инфо https://www.dnevnik.bg/politika/201...dezinformaciia_i_vuprosi_okolo_kupuvaneto_na/

И представяш ли си да си пуснеш новините да видиш какво се случва, и пази боже според автора на темата, да трябва да слушаш тая реч, като го знам колко бързо се изразява, сигурно 15 минути го е изказвал това.
Ако искаш я слушаш ако искаш не. Въпросът е, че е цензурирана и реално този избор ти бе отнет. На плевнята бяхме длъжни да слушаме глупостите. Че и още го показват. Я се замислете Стоянов кога последно сте го виждали по "телевизорът"? Малки сте, на дали знаете как навремето отразаваха конгресите и пленумите на БКП. Така в момента отразават събитията на "партията майка". И в учебниците влязоха, Половината материал от учебника ми за 6-ти клас беше за 13-ти (или ба ли го кой) конгрс на БКП. Не мога да повярвам, че след толкова години "демокрация" това се повтаря отново.
Самолети ? Ф16 ? - никакви самолети не ни трябват. Служил съм в системата, даже имах намерения да ставам офицер. Във ВВС-а взимаха само синовете на партийните големци. Като цяло в тази институция не търсете много умни хора. А като прибавите и комбинацията вонен + син на партизанин ситуацията става страшна.
Цялата работа е да се вземат едни комисионни - едните от американците другите от шведите. Ако имаше пета колона щяхме да взимаме МИГ-ове.
 

Горе