Изисквания за регистрация на Koffee Shop

Магазините за кафе и други топли напитки са едни от най-добре работещите обекти през последната година. Ароматното кафе, съчетано със сладкиш биха подобрили настроението на всеки човек. Ограничителните мерки, които се налагат от МЗ не засягат този вид обект.​

В Koffee Shop може да приготвяте:

- топли напитки (кафе, чай, капучино, горещ шоколад и др.)
- студени тонизиращи напитки (фрапе, айс кафе, студен шоколад, мляко с какао и др.);
- чай;

Разрешено е да предлагате готови следните храни:

- захарни и шоколадови изделия;
- трайни сладкарски изделия (бисквити, вафли, сладки, соленки и др.)
- малотрайни сладкарски изделия (еклери, десерти и др.);
- фини печива (мъфини и кексове);
- сандвичи;
- солети, крекери и др.
- чипс;
- ядки и маслодайни семена;
- минерални, изворни и трапезни води;
- плодови сокове и нектари;
- пиво, вино и високоалкохолни напитки (бутилирани или в потребителска опаковка);

Изисквания относно статута на помещението:

От 09.06.2020год. влезе в сила новия Закон за храните, поради което вече е задължително обектите за търговия с храни да имат статут съобразно ЗУТ.

Помещението трябва да има статут на търговски обект съобразно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Документите са с различни наименования, които се определят от категорията на сградата и от годината на узаконяване. Наименованията на документите са:
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Разрешение за ползване;
 • Акт 16;
 • Удостоверение за търпимост (за по-стари сгради);
 • Разрешение за поставяне;
 • Разрешение за строеж (за второстепенни постройки).
В изброените документи трябва да пише следното наименование на видовете обекти: магазин, търговско помещение, кафе, кафене, кафе-бар и др.

Изисквания относно устройството на помещението:

Необходимо е да обособите следните площи:
 • Подготвителен кът оборудван с една или две мивки;
 • Хладилно съоръжение за съхранение на суровини (прясно мляко, сметана и др.)
 • Хладилна витрини за напитки (не е задължително);
 • Хладилна витрина за малотрайни сладкарски изделия и сандвичи (само ако предлагате). Може да съхранявате изделията в една хладилна витрина, като осигурите плътна преграда помежду им.
 • Санитарно- битов кът за преобличане, оборудван със закачалки или гардероб, който може да разположите в складова площ (ако имате такава) или в изолирана площ.
 • Тоалетна за персонала, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете. Допуска се да се използва тоалетна на друг търговски обекти или обществен санитарен възел ако има в близост до обекта. За целта е необходимо да сключите договор.
Необходими документи за регистрация в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Обекта подлежи на регистрация съобразно изискванията на чл. 23 от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020год., в сила от 09.06.2020г.

Съобразно новите нормативни изисквания е необходимо да се подадат следните документи в Областната дирекция по безопасност на храните:

1. Заявление за регистрация на обект (Образец КХ № 1 на БАБХ)
2. Списък с групи храни (Приложение № 1 към образец № 1 на БАБХ);
3. Документ за статута;
4. Договор за наем или документ за собственост;
5. Документ за платена държавна такса (от 34лв.).

От датата на подаване на документите до 5-тия работен ден обекта се вписва в Национален регистър на обектите за търговия на дребно и обществено хранене на БАБХ съобразно изискванията на чл. 26, ал.7 от Закона за храните.
Дори и да е вписан обекта трябва да започнете работа не по-рано от 14-тия календарен ден, съобразно изискванията на чл. 26, ал. 2 т.11 от Закона за храните.
Не се издава хартиена бланка „Удостоверение за регистрация“, както преди. Регистрацията е само на електронен носител.

След вписването до 5-тия ден може да подадете в общината заявление за работно време:
 • Удостоверението за регистрация от регистъра на БАБХ (принтирате 1 екземпляр);
 • Разрешително за фискалното устройство на касовия апарат;
 • Договор за наем или документ за собственост.
Няма държавна такса за работно време.

Необходимо е да имате изготвени документи за безопасност на храните, защото това е изискване съобразно чл. 10 от ЗХ . В заявлението декларирате, че имате изготвени документи за безопасност на храните.

Документи за безопасност на храните за Koffee Shop, включват:

Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики, която се състои от 9 (девет) програми:
 • Сграда помещение и оборудване;
 • Приемане на храни и материали и предмети за контакт с храните;
 • Съхранение на храни и материали и предмети за контакт с храните;
 • Технологична обработка на храните;
 • Поддържане на хигиената в обекта;
 • Лична хигиена на персонала;
 • Обучение на персонала;
 • Контрол за недопускане на вредители в обекта;
 • Бракуване на храни.
Необходимо е да се водят записи в дневници, контролни карти и чек листи.

Ние разработваме професионално целия комплект от документи за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

Предлагаме и услугата подаване на документи за регистрация в Областните дирекции за безопасност на храните на територията на цялата страна.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: [email protected] или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева

 
Хубава статия. Мерси много. Все така да ни радваш с такива статии. И да, потвърждавам, че кафето въври добре. Консумацията му не е намаляла никак дори. В момента част от производителите и разпространители изпитвам малки трудности заради излизането на Великобритания от Еврозоната. И аз не знаех, но се оказа, че борсата за кафе била там. Затруднения от рода на задържани камиони, неуредена и тромава документация, такси и др. Според мен това ще си остане един от топ продуктите, редом с алкохола, цигарите.
 
Изисквания относно статута на помещението:От 09.06.2020год. влезе в сила новия Закон за храните, поради което вече е задължително обектите за търговия с храни да имат статут съобразно ЗУТ.
Имаше ли някакви изисквания за височина на помещението - 2.80-3.20м?
 

Горе