Кое ще се напълни първо?

nortrant

Well-Known Member
Защо много мислят, че 3 ще се напълни първо?

15253366_1847567255477588_6989104450648916845_n.jpg
 
3 и 4 едновременно
 
Какъв дебит ви гони? Физика и скачени съдове не сте ли учили в училище?
 
Какъв дебит ви гони? Физика и скачени съдове не сте ли учили в училище?
Ако притокът на вода е по-голям от разходът (а разхода зависи от пропускливостта на съединенията), то и 1 може да се напълни първо.

Според мен този който е правил задачата е допуснал грека като е поставил 3 и 4 на едно ниво.
 
Как какъв дебит!?!? Не си ли учил задачи във 2-ри клас със задание "Басейни се пълни с вода със 100л на час и изтичат по 1л на час. За колко време ще се напълни."
Какви физики, ти ни прати в 10-ти клас чак.
 
Как какъв дебит!?!? Не си ли учил задачи във 2-ри клас със задание "Басейни се пълни с вода със 100л на час и изтичат по 1л на час. За колко време ще се напълни."
Какви физики, ти ни прати в 10-ти клас чак.

Задачата не е за дебити, а за скачени съдове! Или какво, като nortrant ще издребнявате - ще почнете да броите и нарисуваните капки? :p:D
 
Задачата не е за дебити, а за скачени съдове! Или какво, като nortrant ще издребнявате - ще почнете да броите и нарисуваните капки? :p:D
Ами да, зависи от гледната точка и доколко се издребнява. Освен това липсва точно условие.
Иначе си прав, че задачата е за скачени съдове и може да пренебрегнем дебитът който иначе би играл значителна роля.
 
Една задача, за да е задача трябва да е поставена с ясно условие и параметри. Щото ако не обърнем внимание на скачените съдове може и верния отговор да е ""Тумбака на Хитър Петър" :)
Иначе и аз съм за 3-4 по 3.
 
Задачата не е за дебити, а за скачени съдове! Или какво, като nortrant ще издребнявате - ще почнете да броите и нарисуваните капки? :p:D
Колегата е прав.
 
Според мен задачата не е зададена правилно. Въпроса мисля, че трябва да е от кой съд най-напред водата ще напусне системата. Тогава отговора ще е съд 4. Иначе при така задеден би трябвало да е съд 3, който ще прелее към 2 и 4 в малките преливници. Едновременно не мисля, че биха се напълнили 3 и 4 защото водата не е глупава да изминава толкова път до 4 та да прелее :).
 
4 първо че се напълни, нема друг вариант :) Тва ест ако нема дебит и разбира се ако картинка е тази, която виждам :D
 
Ако под "напълни" се разбира да има вода догоре, то тогава 3 и 4 като скачени съдове, намиращи се на еднакво ниво и с еднаква височина, ще се напълнят и прелеят едновременно. Може би хората мислят, че първо ще се напълни 3 заради формата на тръбичката между 3 и 4, но в случая тя няма никакво значение, ако се налива вода достатъчно бавно.
 
Последно редактирано:
Ако се абстрахираме от дебита на водата, би трябвало 3 и 4 да се напълнят почти едновременно, а 2 и 1 никога няма да се напълнят според рисунката. :)
 
Ако проследим системата съд 1 и съд 2 са еднакви що се отнася дои изпразване:), хайде да го кажен изтичане -изтичат от долу следователно те отпадат, защото няма начин да се напълният преди съд 3 и 4 или само така изглежда:)
Съд 3 прилича на пръв поглед на предходните с тази разлика,че няма да прелее докато не стигне нивото на оттичане на малката тръбичка към съд 4 демек 3 ще се напълни до нивото на малката търбичка и тогава ще прелее в 4, 4 от своя страна ще продължи да се пълни докато не се изравни с 3, като се изравни 3 ще почне да прелива в 2, след което 2 ще почне да се пълни, но и да прелива към 3 и 3 към 4, следователно мисля, че оговора е 4, мда и 3:).

Решение в движение;)
 
Последно редактирано:

Горе