Най-използвани съкращения и акроними

DEATH

Member
1st - First - Първи, Пръв
2nd - Second - Втори
2 - to - към, за, в, до
2day - Today - Днес
365 - Whole Year - Цяла Година
3W - World Wild Web - Уеб, Интернет
24-7 - 24 hours, 7 days - 24 часа, 7 дни
24h (24hr) - 24 hours - 24 часа
4 - For - За
ABC - Alphabet - Азбука
Ad(s), Adv, Advert - Advertisement(s) - Реклама(и) / Обява(и)
Admin - Administrator - Администратор
Acad - Academic - Академичен
AM - Ante Meridiem - Преди обед
BB - Bed & Breakfast - Легло и Закуска (в хотел)
BG - Bulgaria(n) - България, Български
B2B - Business to Business - Бизнес към Бизнес
Biz - Business - Бизнес
CC - Credit Card - Кредитна Карта
Com (Comm) - Commercial - Търговски
Co (Coop) - Cooperation - Коопеация
Corp - Corporation - Корпорация
DB - DataBase - База Данни
Dir - Directory - Указател , Справочник
Doc(s) - Document(s) - Документ(и)
Dev - Development - Развитие
Dr - Doctor - Доктор / Лекар
е (e-) - Electronic - Електронен
e-Biz (eBiz) - Electronic Business - Електронен Бизнес
е-Com (eCom, eComm) - Electronic Commerce - Електронна Търговия
Edu - Education - Обучение
е-Mail (eMail) - Electronic Mail - Електронна Поща
е-Zine (eZine) - Electronic Magazine - Електронно Списание
е-Shop (eShop) - Electronic Shop - Електронен Магазин
е-Store (eStore) - Electronic Store - Електронен Магазин (Склад)
е-Buy (eBuy) - Electronic Buy - Електронна Покупка
Econ - Economy, Economics - Икономика
EU - European Union, Europe - Европейски съюз, Европа
Euro - European - Европейски (ска, ско)
FAQ (FAQs) - Frequently Asked Questions - Често Задавани Въпроси
F2F - Face to Face - Лице в Лице
Fed - Federation - Федерация
Glo - Globalization, Global - Глобализация, Глобален
Gov - Government - Правителство
Gym - Gymnastic - Гимнастика, Спорт
h (hr) - hour - час
HTML - HyperText Markup Language - ХиперТекстов Език за Маркиране
HTTP - HyperText Transfer Protocol - ХиперТекстов Протокол за Пренасяне
i (i-) - Internet - Интернет, Интернетен
i-Net (iNet) - Internet - Интернет
i-Biz (iBiz) - Internet Business - Интернетен Бизнес
i-Com (iCom, iComm) - Internet Commerce - Интернетна Търговия
i-Shop (iShop) - Internet Shop - Интернетен Магазин
i-Store (iStore) - Internet Store - Интернетен Магазин (Склад)
i-Buy (iBuy) - Internet Buy - Интернетна Покупка
Id - Identify, Identiyi - Идентичност, Идентифицирам
Img - Image - Образ, Изображение
Info - Information - Информация
Inc - Incorporation - Корпорация, Обединение
Ins - Insurance - Застраховка
Int - Integration, Integrated - Цялостен, Единство
Intel - Intelligence - Разузнаване, Интелигентност
Inv - Investment - Инвестиция, Капиталовложение
KW - Key Words - Ключови Думи
Lab - Laboratory -Лаборатория
Lib - Library - Библиотека
Lit - Literature - Литература
Ltd - Limited Trade - ООД
Loc - Location, Local, Locality - Направление, Местен, Местност
Max - Maximum - Максимално
Min - Minimum - Минимално
MLM - Multi Level Marketing - Мулти Левъл (пирамидален) Маркетинг
Med - Medical - Медицински
Mr - Mister - Господин
Mrs - Mistress - Госпожа
Mil - Military - Военен
MP3 - Формат на Музикален Файл
Net - Network - Мрежа
N1 (No1) - Number 1 - Номер 1
Nom - Nomination - Назначение, Определение, Избор
OKay (OK) - All Correct - Всичко е наред, Добре, Отлично
OL - OnLine - Онлайн, В Интернет
Opp (Op) - Opportunity - Благоприятна Възможност
Org - Organization - Организация
Pcg (Pcgs) - Package(s) - Пакет(и)
Pgs - Pages - Страници
Per (Perf / Pers) - Perfect / Personal - Перфектен / Личен
Pro (Prof) - Professional Професионален
Prog - Programme / Programming - Програма / Програмиране
Pic(s) - Picture(s) - Снимка, Картинка
Pop - Popular - Популярен / Народен
Prom (Promo) - Promotion, Promote - Реклама, Промоция, Подпомагане
Pros - Prospectus / Prosperity - Проспект, Каталог / Благополучие
Prov - Province / Provide - Област, Провинция / Доставяне, Снабдяване
Psy - Psychology - Психология
PM - Post Meridiem - След обяд
PO - Post Office - Пощенска Станция
Rev - Revenue - Приход, Доход
Reg - Register - Регистър, Записвам, Регистрирам
Sat - Satellite - Сателит
Sec - Secure, Security - Сигурен, Безопасност
SOS - Зов/Сигнал за Помощ
Sys - System(atic) - Система(тичен)
Soft - Software - Софтуер, Програмно Осигуряване
Sub - Subject - Тема, Предмет
TV - Television - Телевизия
Tel (Phone) - Telephone - Телефон
Trans - Transport(ation) - Транспорт
Tour - Tourism, Tourist - Туризъм, Туристически
U - You - Ти, Тебе
URL - Uniform Resource Locator - Уеб Адрес
Uni - University / Union, United - Университет / Обединение, Обединен
v (v-) - Virtual - Виртуален
v-Shop (vShop) - Virtual Shop - Виртуален Магазин
v-Store (vStore) - Virtual Store - Виртуален Магазин (Склад)
v-Reality (vReality) - Virtual Reality - Виртуална Реалност
VIP - Very Important Persons - Много Важни Личности, ВИП
Vac - Vacation - Ваканция
YP - Yellow Pages - Жълти Страници
WWW - World Wild Web - Уеб, Интернет
W3 - World Wild Web - Уеб, Интернет
Web - World Wild Web - Уеб, Интернет
WS - Web Site - Уеб Сайт
Wiz - Wizard - Магьосник
XXX - Porno, Erotic, Sex - Порно, Еротика, Секс
X3M - Extreme - Краен, Екстремен
Zoo - Zoological - Зоологически, За Животни
 
Tsanko каза:
Хехехе това е истински уникален content и също така полезна информация :) Браво DEATH!

за съжаление не е уникален :) забърсах го от някав блог :D иначе мерси :) ей ся ще си поиграя малко да наслагам bold
 
Tsanko каза:
Хехехе това е истински уникален content и също така полезна информация :) Браво DEATH!
Та и да беше уникален, изобщо не е специфичен и няма да се похвали с добро density. Просто му личи, че не е правено за SEO, ми за инфо ;)
 

Горе