Натоварване - хостинг

ThinkFast

New Member
От: Натоварване - хостинг

Може да е някой вирус. Може някой да ти е хакнал системата и точно когато получаваш високо процесорно време някой да ти ползва ресурсите.
 

ktomov

Premium
От: Натоварване - хостинг

чел съм, че снимките които се оразмеряват динамично примерно тук
iskamdaznam.com/web/6090
доста товарели
спри и фейсбук кутията бави излишно сайта

Дали пък и клиповете не пречат малко

Снимките са оразмерени при самото им качване през админ панела в wordpress, така че няма повторно тяхно генериране. Не е в това проблема, а по-скоро в качеството им.
Както казах по-горе смъкни цялата папка wp-content/uploads/ и с някое приложение намери качеството на снимките на 50-60%. С толкова посещения не е хубаво да правиш 60 гб трафик. Мисля, че именно от там идва най-големия проблем с процесорното време.
Друго нещо което забелязвам, е че поради някаква причина w3 total cache не работи както трябва при теб. PHP файловете ти не генерират статичен контент - html, който да се сервира на потребителите ти, което тормози и реално погледнато няма ползва от използването на кеширащият плъгин.
Ето пример как стоят нещата при мен:
Що се отнася до фейсбук кутията - освен скоростта за която потребителя вижда сайта, друго не бави. Кутията ползва iframe, като цялата информация идва от друг сървър. Това не е причина за високо натоварване на процесора.
 

ktomov

Premium
От: Натоварване - хостинг

Няма нужда от смяна на хостинга, поне докато не си реши проблемите. Където и да отиде, те ще продължат да присъстват, а ако сайта както в момента прави по 800-900 уникални посещения, какво ще стане когато те надскочат 8000-9000? Ще си плаща са клъстер от 3 сървъра?
Има нещо което се дъни, което по мое наблюдение е за сега некачествена работа на w3 total cache + прекалено големия размер на картинките.
@Firefly, би ли публикувал тук съдържанието на .htaccess файла ти? Поради някаква причина кешираните файлове не се извикват.
Ако ти е по-удобно и не се притесняваш, може да ми предоставиш достъп до админ панела на сайта ти, за да разгледам как стоят нещата.
Lastsentinel го направи и проблемите му се решиха за 10 минути.
 

Firefly

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Ето htaccess файла:
<IfModule mod_env.c>
SetEnv PHPRC /home/elated/public_html/php.ini
</IfModule>
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /web/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /web/index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
 

ktomov

Premium
От: От: Натоварване - хостинг

Ето htaccess файла:

Странно защо не ти е излязла грешка като си инсталирал w3 total cache, понеже добавката иска достъп до .htaccess файла да си добави следните записи:

# BEGIN W3TC Browser Cache
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType application/x-javascript .js
AddType text/html .html .htm
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType text/xml .xml
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A3600
ExpiresByType application/x-javascript A3600
ExpiresByType text/html A3600
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
</IfModule>
<FilesMatch "\.(css|js)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
</IfModule>
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.1.3"
</IfModule>
</FilesMatch>
# END W3TC Browser Cache

Добави това в .htaccess файла ти, а после направи следното:
Първо изключи w3 total cache и после го включи отново. Най-вероятно ще ти изведе грешка, че няма достъп до определен файл за писане. Този файл най-вероятно ще е хтацес-а. Смени настройките за достъп както ти се окаже от добавката. Направиш ли всичко това, ти остава само да чакаш ефекта.
 

Firefly

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Добавих го, но не ми даде никаква грешка.

Ето и какво пише при Compatibility Test-а

Server Modules & Resources:
PHP Version: 5.2.12
PHP Timezone: Not set
Web Server: Apache
FTP functions: OK (required for Self-hosted (FTP) CDN support)
Multibyte String support: OK (required for Rackspace Cloud Files support)
cURL extension: OK (required for Amazon S3 support)
zlib extension: OK (required for compression support)
Opcode cache: Not installed
Memcache extension: Not installed
Mime type detection: Not installed
Hash function: hash (required for NetDNA purge support)
Safe mode: Off
Open basedir: Off
zlib output compression: Off
mod_mime: Not detected
mod_expires: Not detected
mod_deflate / mod_gzip: Not detected
mod_headers: Not detected
mod_env: Not detected
mod_setenvif: Not detected
mod_rewrite: Not detected
WordPress Resources
/home/elated/public_html/web/wp-content: Write-able
/home/elated/public_html/web/.htaccess Write-able
/home/elated/public_html/.htaccess Write-able
Uploads directory: Write-able
WP_CACHE define: OK
Fancy permalinks: OK
Network mode: Off
 

ktomov

Premium
От: Натоварване - хостинг

Щом нямаш грешки - чакаш :)
Компресира ли снимките?

Едит: След като не ти е пропищяло за грешка, няма от какво да се притесняваш. Виж разликата в представянето в Repeat View
Без htaccess - http://www.webpagetest.org/result/110116_2P_2NJ/
Със htaccess - http://www.webpagetest.org/result/110116_PP_2P5/ - Страницата е напълно заредена два пъти по-бързо с 35 заявки по-малко. Това би трябвало да ти смъкне на половина трафика, поне при повторно зареждане на индекса и останалите страници.

Впрочем горната добавка към .htaccess може да се използва във всяка една система, wp, joomla, drupal и къстом мейд. Правилата служат единствено за да се кешира информацията, която рядко се променя в сайта - снимки, джава скриптове, цсс файлове, за да не се налага повторното им теглене в следващият случай в който същия потребител посети същата страница.
 
Последно редактирано:

Firefly

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Благодарско, сега ще чакам, вероятно обновяването чак в други ден. Тогава ще пиша какъв е резултатът.

Иначе снимките ги оптимизирах, смалиха се с около 60%.

В статистиката от webpagetest защо в двата случая в таблиците "Optimization Checklist" има такава разлика при "Cache static" и "No ETags" ?
 

ktomov

Premium
От: Натоварване - хостинг

Защото част от сайта не е на твое разположение да го оптимизираш, като да речем фейсбук кутията - просто нямаш достъп до тази информация, защото се намира на 3rd party сървър.
Що се отнася за етаг, според мен това е глупост да се налага да се ползва това. Всеки файл трябва да има експирейшън рано или късно, в противен случай клиент ползващ инсталация на уиндоус 2 години и не си изтрива временните файлове ще вижда старите файлове, защото етаг-а оказва след колко време даден файл да бъде прегледан за промяна.
 

ktomov

Premium
От: Натоварване - хостинг

@hellsmash чети какво е написано преди, за да дадеш отговор който ще е в помощ :)
 

momcheto

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Намаляването (оразмеряването) на снимките яде повече процесорно време.
 

stuklen

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Здравей, малко извън темата ми е въпроса. От къде гледаш тази статистика за процесорното време (третата снимка)?
 

Firefly

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Ето от последните 3 дни:

15.01.2011 245.44 min. (уникални: 861, импресии: 4,109)
16.01.2011 216.36 min. (1,438, 5,667)
17.01.2011 197.77 min. (1,213, 4,829)

Има подобрение, но не знам дали е достатъчно. И в сайта не е публикувано много, така че посещенията са леко надолу. Утре ще излезе и статистиката за днес, но като гледам около 200 се задържа.

Здравей, малко извън темата ми е въпроса. От къде гледаш тази статистика за процесорното време (третата снимка)?
Като си влезеш в профила в суперхостинг -> Хостинг акаунти, избираш си профила и най-долу е статистиката.
 

go6o78

Member
От: Натоварване - хостинг

махни за един ден и plugina които е за "Знаете ли че" да видим, че на всяка импресия вади нещо различно
 

chefo

Member
От: Натоварване - хостинг

Ето от последните 3 дни:

15.01.2011 245.44 min. (уникални: 861, импресии: 4,109)
16.01.2011 216.36 min. (1,438, 5,667)
17.01.2011 197.77 min. (1,213, 4,829)

Има подобрение, но не знам дали е достатъчно. И в сайта не е публикувано много, така че посещенията са леко надолу. Утре ще излезе и статистиката за днес, но като гледам около 200 се задържа.


Като си влезеш в профила в суперхостинг -> Хостинг акаунти, избираш си профила и най-долу е статистиката.

Каквито и плъгини да дезактивираш няма как да стане твойта рбаота - на споделен хостинг имам 8 Уордпрес блога качени - общо правят няколко пъти повече трафик от твоя сайт , натоварването ми е към 100-150 минути.. затова ти препоръчах плъгин който е проверен и работи- HyperCache , пробвал съм всечки възможни. HyperCache върши най-добра работа на shared хостинг. Има и преработена версия HyperCache Extended - прави я колегата от форума - http://marto.lazarov.org/plugins/hyper-cache-extended . Добави и DB Cache Reloaded и твоя блог ще падне на 40-50 минути.
 

Firefly

Well-Known Member
От: Натоварване - хостинг

Добра ли е идеята да работят заедно двата плъгина? Мисля да оставя и днес W3 Total Cache и след това ще пробвам Hyper cache.
 

Горе