Търся: Някой набързо да помогне с "детски" задачки в Notepad++, филтриране, комбиниране на файлове

pa_lta

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
12   0   0
Има няколко CSV файлове, които искам да се комбинират, и после да се раздели /извлече филтрирана информация в нови файлове по определени признаци.
Въпроси тук, цени на лично:
1. Когато намерите време -? лв.
2. За ден-два - ?
3.За вчера -?лв.

Може депозит ако знам кой/и сте (не ме пробвайте с безумни оферти - стиснат съм)!


Може и да е много по-лесно или по-трудно от колкото го описвам. Примерна информация, която съдържат файловете, 2 варианта са:
01 GF
150001 1E02 STUD 1E CLS
150001 1 0 000380 001400
150001 0100 -3 1150 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150001 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150002 1E02 STUD 1E CLS
150002 1 0 000380 001400
150002 0100 -3 1150 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150002 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150003 1E02 STUD 1E CLS
150003 1 0 000380 001400
150003 0100 -3 1150 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150003 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140001 1E01 STUD 1E CLS
140001 1 0 000380 001400
140001 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140001 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140002 1E01 STUD 1E CLS
140002 1 0 000380 001400
140002 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140002 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150004 1E02 STUD 1E CLS
150004 1 0 000380 001400
150004 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150004 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150005 1E03 STUD 1E CLS
150005 1 0 000380 001400
150005 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150005 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160001 1E04 STUD 1E CLS
160001 1 0 000380 001400
160001 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160001 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160002 1E04 STUD 1E CLS
160002 1 0 000380 001400
160002 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160002 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160003 1E04 STUD 1E CLS
160003 1 0 000380 001400
160003 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160003 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160004 1E04 STUD 1E CLS
160004 1 0 000380 001400
160004 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160004 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130001 1E05 STUD 1E CLS
130001 1 0 000380 001400
130001 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130001 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150006 1E03 STUD 1E CLS
150006 1 0 000380 001400
150006 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150006 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150007 1E03 STUD 1E CLS
150007 1 0 000380 001400
150007 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150007 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150008 1E02 STUD 1E CLS
150008 1 0 000380 001400
150008 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150008 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160005 1E04 STUD 1E CLS
160005 1 0 000380 001400
160005 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160005 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160006 1E04 STUD 1E CLS
160006 1 0 000380 001400
160006 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160006 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160007 1E04 STUD 1E CLS
160007 1 0 000380 001400
160007 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160007 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160008 1E04 STUD 1E CLS
160008 1 0 000380 001400
160008 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160008 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150009 1E02 STUD 1E CLS
150009 1 0 000380 001400
150009 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150009 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140003 1E01 STUD 1E CLS
140003 1 0 000380 001400
140003 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140003 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140004 1E01 STUD 1E CLS
140004 1 0 000380 001400
140004 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140004 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140005 1E01 STUD 1E CLS
140005 1 0 000380 001400
140005 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140005 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130002 1E05 STUD 1E CLS
130002 1 0 000380 001400
130002 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130002 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130003 1E05 STUD 1E CLS
130003 1 0 000380 001400
130003 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130003 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130004 1E05 STUD 1E CLS
130004 1 0 000380 001400
130004 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130004 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130005 1E05 STUD 1E CLS
130005 1 0 000380 001400
130005 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130005 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140006 1E01 STUD 1E CLS
140006 1 0 000380 001400
140006 0100 -3 1580 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140006 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150010 1E02 HEAD BINDER (FI 1E CLS
150010 1 0 000380 001400
150010 0100 -3 4415 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150010 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130006 1E05 SILL 1E CLS
130006 1 0 000380 001400
130006 0100 -3 4700 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130006 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130007 1E05 PACKER 1E CLS
130007 1 0 000380 001400
130007 0100 -3 4700 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130007 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130008 1E05 PACKER 1E CLS
130008 1 0 000380 001400
130008 0100 -3 4700 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130008 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130009 1E05 HEAD BINDER (FI 1E CLS
130009 1 0 000380 001400
130009 0100 -3 5025 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130009 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140007 1E01 HEAD BINDER (FI 1E CLS
140007 1 0 000380 001400
140007 0100 -3 6000 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140007 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160009 1E04 HEAD BINDER (FI 1E CLS
160009 1 0 000380 001400
160009 0100 -3 7400 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160009 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140008 1E01 PACKER 1E CLS
140008 1 0 000380 001400
140008 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140008 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150011 1E03 PACKER 1E CLS
150011 1 0 000380 001400
150011 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150011 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150012 1E03 PACKER 1E CLS
150012 1 0 000380 001400
150012 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150012 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140009 1E01 PACKER 1E CLS
140009 1 0 000380 001400
140009 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140009 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140010 1E01 PACKER 1E CLS
140010 1 0 000380 001400
140010 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140010 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140011 1E01 PACKER 1E CLS
140011 1 0 000380 001400
140011 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140011 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150013 1E02 PACKER 1E CLS
150013 1 0 000380 001400
150013 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150013 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150014 1E02 PACKER 1E CLS
150014 1 0 000380 001400
150014 0100 -3 9200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150014 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130010 1E05 PACKER 1E CLS
130010 1 0 000380 001400
130010 0100 -3 9500 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130010 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130011 1E05 PACKER 1E CLS
130011 1 0 000380 001400
130011 0100 -3 9500 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130011 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160010 1E04 STUD 1E CLS
160010 1 0 000380 001400
160010 0100 -3 9660 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160010 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130012 1E05 STUD 1E CLS
130012 1 0 000380 001400
130012 0100 -3 9660 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130012 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130013 1E05 STUD 1E CLS
130013 1 0 000380 001400
130013 0100 -3 9660 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130013 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160011 1E04 STUD 1E CLS
160011 1 0 000380 001400
160011 0100 -3 9660 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160011 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160012 1E04 STUD 1E CLS
160012 1 0 000380 001400
160012 0100 -3 9660 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160012 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150015 1E02 PACKER 1E CLS
150015 1 0 000380 001400
150015 0100 -3 10225 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150015 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160013 1E04 SILL 1E CLS
160013 1 0 000380 001400
160013 0100 -3 10325 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160013 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160014 1E04 PACKER 1E CLS
160014 1 0 000380 001400
160014 0100 -3 10325 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160014 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160015 1E04 PACKER 1E CLS
160015 1 0 000380 001400
160015 0100 -3 10325 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160015 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160016 1E04 PACKER 1E CLS
160016 1 0 000380 001400
160016 0100 -3 18200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160016 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160017 1E04 PACKER 1E CLS
160017 1 0 000380 001400
160017 0100 -3 18200 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160017 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150016 1E02 HEAD BINDER (FI 1E CLS
150016 1 0 000380 001400
150016 0100 -3 20275 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150016 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130014 1E05 HEAD BINDER (FI 1E CLS
130014 1 0 000380 001400
130014 0100 -3 20275 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130014 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150017 1E03 HEAD BINDER (FI 1E CLS
150017 1 0 000380 001400
150017 0100 -3 31640 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150017 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130015 1E05 HEAD BINDER (FI 1E CLS
130015 1 0 000380 001400
130015 0100 -3 32290 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130015 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150018 1E02 HEAD BINDER (FI 1E CLS
150018 1 0 000380 001400
150018 0100 -3 35915 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150018 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130016 1E05 HEAD BINDER (FI 1E CLS
130016 1 0 000380 001400
130016 0100 -3 36055 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
130016 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140012 1E01 HEAD BINDER (FI 1E CLS
140012 1 0 000380 001400
140012 0100 -3 47800 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
140012 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160018 1E04 HEAD BINDER (FI 1E CLS
160018 1 0 000380 001400
160018 0100 -3 47800 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
160018 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000


996,219,44,6,0,0,219,44,90,0,90,0,0,0,0,0,996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,C24,,FW000302,,,,Lintel,Lintel,1E01/14-WFL-001|14-WFL-002|14-WFL-003|14-WFL-004|14-WFL-005|14-WFL-006/996,0/,,,,
2520,562,97,3,0,0,562,97,90,0,90,0,0,0,0,0,2520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,FW000302,,,,Stud,Stud,1E01/14-VFN-006|14-VFN-007|14-VFN-009/2520,0/,,,,
4682,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,4682,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Top Rail,Top Rail,1E01/14-PFL-003/4682,0/,,,,
600,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Headbinder,Headbinder,1E01/14-VTPF-00/600,0/,,,,
4504,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,4504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Bottom Rail,Bottom Rail,1E01/14-PFL-001/4504,0/,,,,
4780,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,4780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Headbinder,Headbinder,1E01/14-VTPF-00/4780,0/,,,,
876,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Bottom Rail,Bottom Rail,1E01/14-PFL-002/876,0/,,,,
158,38,140,6,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,158,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Stud,Stud,1E01/14-WDJ-002|14-WDJ-004|14-WDJ-006|14-WDJ-008|14-VFN-002|14-VFN-003/158,0/,,,,
2520,38,140,11,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,2520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Stud,Stud,1E01/14-WCJ-001|14-WCJ-002|14-WCJ-003|14-WCJ-004|14-EXT-001|14-EXT-002|14-EXT-004|14-VFN-001|14-VFN-004|14-VFN-005|14-VFN-008/2520,0/,,,,
2520,140,38,1,0,0,140,38,90,0,90,0,0,0,0,0,2520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Junction Stud,Junction Stud,1E01/14-EXT-003/2520,0/,,,,
2301,38,140,4,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,2301,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Stud,Stud,1E01/14-WDJ-001|14-WDJ-003|14-WDJ-005|14-WDJ-007/2301,0/,,,,
698,38,140,1,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,698,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Top Rail,Top Rail,1E01/14-PFL-004/698,0/,,,,
920,38,140,4,0,0,38,140,90,0,90,0,0,0,0,0,920,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Header,Header,1E01/14-WLT-001|14-WLT-002|14-WLT-003|14-WLT-004/920,0/,,,,
 
Това е за Ексел, не за Нотепад.
 
Това е за Ексел, не за Нотепад.
И аз така първоначално, но явно има допълнително инфо, защото ако се промени нещо вътре - триене, добавяне на ред, промяна на инфо в клетка... става неизползваем за нуждите ми файл.
Ако знаеш как да се запази в същия CSV (няколко са май) формат след като се редактира в Ексел - печелиш голямата награда!
 
Аааа, със стиснати не работя вече.
 
И аз така първоначално, но явно има допълнително инфо, защото ако се промени нещо вътре - триене, добавяне на ред, промяна на инфо в клетка... става неизползваем за нуждите ми файл.
Ако знаеш как да се запази в същия CSV (няколко са май) формат след като се редактира в Ексел - печелиш голямата награда!
Отваряш си google drive-a: https://drive.google.com/drive/my-drive
Upload-ваш си CSV-то
Редактираш си каквото ти е кеф и след това експортваш каквото ти трябва:
1630935327458.png
 
Отваряш си google drive-a: https://drive.google.com/drive/my-drive
Upload-ваш си CSV-то
Редактираш си каквото ти е кеф и след това експортваш каквото ти трябва:
Виж файлът 21844
Абсолютно същото (НЕ) се получава като с Ексела:

Едни 4 ,,,, изчезват от края на всеки ред!

Идеи?


Оригинален един ред от файла:
742,38,89,1,0,0,38,89,90,0,90,0,0,0,0,0,742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Bottom Rail,Bottom Rail,1RLB02/08-PFL-002/742,0/,,,,
Редактиран един ред от файла:
742,38,89,1,0,0,38,89,90,0,90,0,0,0,0,0,742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Bottom Rail,Bottom Rail,1RLB02/08-PFL-002/742,0/
 
Абсолютно същото (НЕ) се получава като с Ексела:

Едни 4 ,,,, изчезват от края на всеки ред!

Идеи?

Оригинален един ред от файла:

Редактиран един ред от файла:
Дай линк към CSV файла
 
Файла ти е неправилно структуриран.
Не може просто редове от данни да съдържа със празни места със запетаи.
Ако нямаш основен ред със title за всяко поле, там където имаш празни запетаи, ще се премахнат или няма да се прочетат правилно.
 
Файла ти е неправилно структуриран.
Не може просто редове от данни да съдържа със празни места със запетаи.
Ако нямаш основен ред със title за всяко поле, там където имаш празни запетаи, ще се премахнат или няма да се прочетат правилно.
Благодаря, че се опита да помогнеш. ;)
Файла е абсолютно коректен за програмата, която го е генерирала, както и последващи други (програми), които работят с него. Дали е структурно издържан и/или оптимизиран, не е целта на поста ми тук.

Това е файл от Wood Engine програма за арх. дизайн, който ползва ACAD за основа.
:)
 
Благодаря, че се опита да помогнеш. ;)
Файла е абсолютно коректен за програмата, която го е генерирала, както и последващи други (програми), които работят с него. Дали е структурно издържан и/или оптимизиран, не е целта на поста ми тук.

Това е файл от Wood Engine програма за арх. дизайн, който ползва ACAD за основа.
:)
Всяка "," отделна колона ли трябва да е?
там където са 4 ",,,," това 4 запетайки в колона ли са или две колони с по 1 запетайка? "," ","
0,,CLS,,FW000302,,,,
Тук как трябва да изглеждат колоните
0 | ,CLS, | FW000302 | , | , |
или
0 | CLS | FW000302 | ,,,, |
или
0 | | CLS | | FW000302 | | | |
 
Последно редактирано:
Абсолютно същото (НЕ) се получава като с Ексела:

Едни 4 ,,,, изчезват от края на всеки ред!

Идеи?

Оригинален един ред от файла:

Редактиран един ред от файла:

Спасихме ги запетайките. Тва за CSV-то в този му вариант.
742,38,89,1,0,0,38,89,90,0,90,0,0,0,0,0,742,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,CLS,,FW000302,,,,Bottom Rail,Bottom Rail,1RLB02/08-PFL-002/742,0/,,,,

Тва пак ли е CSV? И какво требе да се случи тук, дай некой примерен файл като за по-горното.
01 GF
150001 1E02 STUD 1E CLS
150001 1 0 000380 001400
150001 0100 -3 1150 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
150001 0100 03 0 700 190 900 900 0 0 0 0 0 000
 
Спасихме ги запетайките. Тва за CSV-то в този му вариант.


Тва пак ли е CSV? И какво требе да се случи тук, дай некой примерен файл като за по-горното.
Писах на лично.
 
Защо си играете на шикалки :) с ноутпад и ексел?
1. Питоне отвори файл А и го налей в списък А
2. Отвори файл Б и го налей в списък Б
3. Направи нов списък от ред А + ред Б
4. ... ала бала каквото поиска клиента
5. Запиши така модифицираната информация във файлове
6. Благодаря, че използвахте софтуера!
 
Защо си играете на шикалки :) с ноутпад и ексел?
1. Питоне отвори файл А и го налей в списък А
2. Отвори файл Б и го налей в списък Б
3. Направи нов списък от ред А + ред Б
4. ... ала бала каквото поиска клиента
5. Запиши така модифицираната информация във файлове
6. Благодаря, че използвахте софтуера!
Щот съм бос и змиите не са ми слабост. Ако ти ги усещаш драсни на лично - има доста неща, който чакат някой питон да ги обработи и да ми улесни живота.
 

Горе