Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

ето така
PHP:
<a href="http://www.site.com/wp-content/themes/theme/images/banners/first-class.jpg" rel="nofollow">линк</a>

относно въпрос 2 - бутни в пхп-то, което ги генерира
 
От: От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

ето така
PHP:
<a href="http://www.site.com/wp-content/themes/theme/images/banners/first-class.jpg" rel="nofollow">линк</a>

относно въпрос 2 - бутни в пхп-то, което ги генерира

В плъгина на Уордпреса има ...
1. Поле да се постави УРЛ
2. УРЛ на изображението
3. Титле

така че това <a href= не върши работа, за това питах...
 
От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

Аз днес съм си забравил кристалната топка, ще ме прощаваш. Кой плъгин?

Грешка моя, не е плъгин е джаджа TravelPres-Ads 125x125 към темата.Тази джаджа може да се активира или в левият или десният сидебар и позволява да се качват до 8 снимки с УРЛ към всяка.
 
От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

В тоя случай, или трябва да се модифицира темата, или си слагай ръчно снимките в текст уитджет.
 
От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

В тоя случай, или трябва да се модифицира темата, или си слагай ръчно снимките в текст уитджет.

Значи остава варианта който Тео предложи, да сложа в самият php файл.
това е файла. Но нямам идея къде точно да сложа rel="nofollow" във файла и кой файл.

<div id="home-sidebar">
<div id="ssTop20ListWrapper">
<center>
home-sidebar-left

</center>

</div>
</div><!--end #sidebar-->


Или тук:

<?php

// Register Widgets
function tj_widgets_init() {

// Home Sidebar
register_sidebar( array (
'name' => __( 'Home Sidebar', 'TravelPress' ),
'id' => 'home-sidebar',
'description' => __( 'Sidebar', 'TravelPress' ),
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => "</div>",
'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
'after_title' => '</h3>',
) );
}


add_action( 'init', 'tj_widgets_init' );

?>
 
От: Поставяне на rel="nofollow" в УРЛ

Файлът е TravelPress\theme\includes\widgets\widget-ad125.php
Редакцията е тук
PHP:
<div class="widget-ad125">
<?php $i = 1; 
while ($i <= 8):
if ($bannerPath[$i] <> '') { ?>
<?php // if ($bannerTitle[$i] == '') $bannerTitle[$i] = "advertisement";
	  if ($bannerAlt[$i] == '') $bannerAlt[$i] = "advertisement"; ?>
	<a href="<?php echo $bannerUrl[$i] ?>" <?php if ($new_window == 1) echo('target="_blank"') ?>><img src="<?php if ($use_relpath == 1) bloginfo('url'); else echo $bannerPath[$i]; ?><?php if ($use_relpath == 1 ) echo ("/" . $bannerPath[$i]); ?>" alt="<?php echo $bannerAlt[$i]; ?>" /></a>
<?php }; $i++;
endwhile; ?>
</div> <!-- end .widget-ad125 -->

Трябва да стане
PHP:
<div class="widget-ad125">
<?php $i = 1; 
while ($i <= 8):
if ($bannerPath[$i] <> '') { ?>
<?php // if ($bannerTitle[$i] == '') $bannerTitle[$i] = "advertisement";
	  if ($bannerAlt[$i] == '') $bannerAlt[$i] = "advertisement"; ?>
	<a href="<?php echo $bannerUrl[$i] ?>" <?php if ($new_window == 1) echo('target="_blank"') ?> rel="nofollow"><img src="<?php if ($use_relpath == 1) bloginfo('url'); else echo $bannerPath[$i]; ?><?php if ($use_relpath == 1 ) echo ("/" . $bannerPath[$i]); ?>" alt="<?php echo $bannerAlt[$i]; ?>" /></a>
<?php }; $i++;
endwhile; ?>
</div> <!-- end .widget-ad125 -->
 

Горе