СЕМИНАР ТИЙН ИНСАЙТ 1А

Blinky

Owner
СЕМИНАР ТИЙН ИНСАЙТ 1А
/ за тийнейджъри от 11 до 13г./
311135879_1339967893479726_8936536358637263142_n.jpg

Утрешният свят се изгражда от днешните деца!

25-27 ноември 2022г.

Какво е ИНСАЙТ?

ИНСАЙТ са образователни семинари за деца, тийнейджъри и възрастни. ИНСАЙТ е за всеки, който иска да живее по един уникален и незабравим начин. Място, където чрез игри, упражнения и творчески занимания се научава как управляваме и участваме в живота си, за моделите, според които живеем. Пространство, в което изцяло можем да си позволим да се обърнем към себе си, да изследваме как се ограничаваме, от какво ни е страх и как сами създаваме граници за възможностите, които съществуват около нас.

Как работи ИНСАЙТ?
ИНСАЙТ е учене чрез преживяване. Насочено е към цялостната човешка същност – физическа, емоционална, мисловна. Използват се разнообразни обучителни методи – кратки презентации, игри, дискусии, визуализации, НЛП.

Какво дава на Вашето дете прежижяването ТИЙН ИНСАЙТ 1А?
ТИЙН ИНСАЙТ 1А е създаден, за да подкрепи децата на възраст мвжду 11 и 13 години в едно пътешествие, през което те осъзнават своята истинска неповторимост и автентичност, разкриват многообразието от възможности пред себе си и възможността да правят собствени избори. В безопасна и подкрепяща ги среда децата ще изследват ситуации, които са важни в техния живот. Семинарът ще им помогне да изградят увереност в собствените сили, да придобият яснота за собствените им възприятия, да отключат личния си потенциал, да придобият повече самочувствие, ентусиазъм и мотивация, да придобият умения за ефективна комуникация и себеизразяване, смелост да казват истината и да е чуват, ефективно да поемат осъзнат риск, да подобрят уменията си за управляване на емоциите си, справяне с промените и стреса, да подобрят уменията си за положително общуване – с родители, с учители, с близки, с възрастни хора, с връстници и съученици.

Програма:
Петък 25 ноември 2022 г.
Регистрация: 13.00-13.50
Среща с родителите: 13.45-14.00
Семинар: 14.00-19.00*
Събота 26 ноември 2022 г.
Семинар: 10.00-19.00*
Неделя 25 ноември 2022 г.
Семинар: 10.00-17.00*
Среща с родителите: 17.00
Церемония за завършване: 18.00-19.00
• Часовете за започване се спазват стриктно. Закъснелите над 30 мин.през първия ден не се допускат до семинара.
• Часовете на завършване са ориентировъчни.
• Осигурен превод на български език.

Такси за семинара:
270 лв. – ранно записване, при плащане до 30.10.2022 г.
300 лв. – при плащане след 30.10.2022 г. и в деня на започване на семинара
220 лв. – такса за второ дете от семейството (брат/сестра)

По Банка: Пощенска банка
Сдружение Семинари Инсайт България
IBAN: BG36BPBI81701602915303
Основание за превода: Дарение за Тийн Инсайт 1А за....( имената на детето)

За заплащане в брой: Свържете се с посочените по-долу телефони и лица.

За допълнителна информация и записване:
Диана Димитрова 0897 201215
Лилия Мирчева 0898 605011

E-mail: [email protected]; Webpage:http://insightseminars-bg.org
 

Горе