[Търсене на банково финансиране] Tutorial / Case-Study

Коя банка основно ползвате за фирмено обслужване?

 • Първа инвестиционна

  Votes: 3 27.3%
 • Прокредит

  Votes: 1 9.1%
 • Уникредит

  Votes: 1 9.1%
 • ДСК

  Votes: 6 54.5%
 • Райфайзен

  Votes: 2 18.2%
 • Алианц

  Votes: 0 0.0%
 • ОББ

  Votes: 1 9.1%
 • Пощенска банка

  Votes: 0 0.0%
 • ЦКБ

  Votes: 2 18.2%
 • Инвестбанк

  Votes: 0 0.0%
 • Токуда

  Votes: 0 0.0%
 • Тексим

  Votes: 0 0.0%
 • Друга

  Votes: 0 0.0%

 • Общо гласове
  11

John Galt

Well-Known Member
Както бях обещал, в настоящата тема ще представя накратко опита ми в преговори с няколко банки за предоставяне на оборотно финансиране на дружество под формата на овърдрафт/кредитна линия, тъй като когато аз правих проучване по въпроса, информацията беше доста оскъдна, да не кажа никаква.

Първо да започнем с: Какво представлява този вид кредитиране?

Накратко: Кредитна линия / овърдрафт е тип кредит, в който банката Ви отпуска дадена сума под формата на допълнителна наличност по Вашата разплащателна сметка (в случая на овъдрафт) или по специална кредитна сметка (наречена кредитна линия) от която усвоявате и погасявате според нужндите Ви.
Удобството на този вид финансиране идва от това, че плащате лихва само за сумата от кредитния лимит, която ползвате, и само за срока в, който я ползвате.*

(използвам този източник за по-подробно обяснение):

Кредитна линия​

Дефиниция на думата: (Кредитна линия)​


Кредитната линия е пределният размер на кредита, който клиент на банка може да изтегли в рамките на определен времеви период. При този вид контракт кредитополучателят може многократно да изтегля средства и да ги изплаща в рамките на периода, в който договорът между него и финансовата институция е валиден. Дължимият лихвен процент се начислява само върху използвания размер на кредита, а не върху максимално допустимия размер на кредитната линия. Все пак за поддържането на кредитната линия през периода на контракта се изплаща такса от страна на клиента на финансовата институция. Често при договаряне на кредитна линия на потребителя се предоставя кредитна карта, с която да извършва разплащанията си.
В зависимост от конкретния договор, една кредитна линия може да предоставя значителна гъвкавост под формата на различни кредитни инструменти, до които потребителят има достъп. Сред тях могат да бъдат:
 • Овърдрафт;
 • Револвиращ кредит;
 • Стандартен кредит;
 • Условен кредит и други.
В зависимост от това дали кредитната линия изисква депозирането на някаква гаранция от страна на кредитополучателя може да говорим за два вида кредитни линии:
 • Кредитна линия с гаранции – обикновено се облага с по-нисък лихвен процент, но пък изисква потребителят да предостави на финансовата институция гаранции под формата на притежавани активи или депозити. В практиката този вид кредитни линии се срещат относително по-рядко;
 • Кредитна линия без гаранции – не изисква потребителят да декларира, че разполага със средства като гаранция.

Откъде започваме?
Дружеството, което разглеждаме, има активен овърдрафт в размер на 50 000лв. към Първа инвестиционна банка.
Този овъдрафт е първоначално договорен за 30 000лв. преди година, а в последствие е увеличен на 50 000лв. с оглед повишения оборот на дружеството.

Към момента на първоначалното одобрение за размер - 30 000лв., дружеството е имало зад гърба си приключена финансова 2019г. с резултат: 110 хил. лева приходи и 7 хил. лева декларирана официална печалаба след данъци, както и устойчив средномесеченрастеж на оборота за последните 6 месеца, като този оборот е около и над 30 000лв. (това е нещо, което банките вземат под голямо значение при решението до каква сума могат да Ви финансират). Първоначално най-вероятно ще искат да Ви финансират със сума, която отговаря на средномесечния Ви оборот, след време финансирането може да стане в размер - х2 и х3 на този средномесечен оборот.
Горните данни могат да ви дадат ориентир горе-долу какво е нужно на банките, за да Ви отпуснат овъдрафт в размер на около 30 000лв.

Какво решаваме?
Тъй като овъдрафтът ни към ПИБ падежира скоро, решаваме да обиколим още няколко банки, за да видим какво можем да получим като условия, тъй като сме чули, че в момента банковият пазар е доста конкурентен. Набелязваме си тези в топ класацията на Капитал (https://www.capital.bg/biznes/finansi/2021/04/09/4196245_k10_nai-dobrite_banki_na_2020_g/). Попълваме контактните форми в сайтовете на банките, като предоставяме кратка информация за дружеството, ЕИК, оборот за 2020г., какво ползваме в момента и какво целим като размер на бъдещо финансиране - овърдрафт / кредитна линия в размер не по-малко от 100 000лв.

Свързваме се със следните банки: Първа инвестиционна (като вече обслужваща ни с идеята да предоговорим условията), Уникредит, Райфайзен, Пощенска банка, Прокредит, ОББ, Алианц.

Какво получаваме като условия?
Посочените по-долу % са ориентировъчни, а не крайни, крайният процент винаги се определя след преглед и одобрение, но долната картинка може да Ви даде насоки към кого да се насочите. Все пак, крайните условия в повечето случаи са в подадените индикативни от банката. Ако някоя от горните банки липсва в таблицата, то на този етап нямам оферта/отговор. Когато/Ако имам - ще допълня.

БанкаРазмер на финансиранеГодишен Лихвен %Такса ангажимент*Такса разглежданеДопълнителни условия
Първа инвестиционна банкаОт 80 до 100 хиляди лева под формата на овърдрафт6.45% - 7.95%1% годишно0.15% минимум 150лв.Няма (но аз и вече съм клиент като физическо лице в банката, възможно е, ако не сте клиент, то да има условия, подобни на другите банки)
Райфайзен100 хиляди лева овъдрафт5.01% (плаващ)0.75% годишно0.15% минимум 150лв.Да използваме кредитна карта + още един продукт (застраховка), за да постигнем посочената лихва
Пощенска банка100 хиляди лева (кредитна линия, тук овъдрафт не беше предложен)4.5%Нямам спомен, най-вероятно е налична в Тарифата на банката0.15% минимум 150лв.Не съм питал, не са споменали
Уникредит100 хиляди лева (но не повече от 50 хил. под формата на овъдрафт), останалите 50 хил. следва да са кредитна линия, или цялата сума 100 хил. следва да е под формата на кредитна линия3.5 - 4%0.75% годишноНямам спомен, най-вероятно е налична в Тарифата на банкатаДа използваме кредитна карта + още един продукт (спестовен), за да постигнем по-ниската лихва
Прокредит банкПредложено финансиране 150 - 200 хил. лева под формата на овърдрафт или кредитна линия (по избор на клиента), възможност за по-висок лимит при ползване на кредитна линия поради възможност за включване в гаранционна схема3.6% - 3.8% (плаващ)0.5% - 0.75% годишно0.15% минимум 150лв.Наличие на разплащателни сметки на съдружниците в банката, като физически лица. Евентуално превеждане на заплати на служителите по сметки в Прокредит.

Горните условия са индивидуални спрямо това, което дружеството е постигнало за 2020г. и разбира се, може да не са същите за Вас. Идеята на темата е да споделя ориентир за това накъде се движи банковият пазар. Всеки случай е индивидуален, но наличието на някаква информация за сравнение винаги е полезно.

Желанието на част от банките да предоставят кредита под формата на кредитна линия е, че има гаранционни програми (основно от ЕС), към които Ви включват, и които обезпечават Вашия кредит до определен % без да се налага Вие да предлагате обезпечение.

*Разбира се, това щеше да е прекалено перфектен сценарий. Затова банките имат така наречената "такса ангажимент", която в повечето случаи е между 0.5% и 1% годишно и се прилага върху НЕусвоената част от лимита. Пример: ако имате 100000лв. овъдрафт и годишната Ви такса ангажимент е 1%, това ще рече, че дори и в срок от 1 година въобще не използвате средставата по овърдрафта, то Вие ще дължите на банката 1% от сумата или 1000лв. Тази сума се приспада на месечна база най-често.
 
Последно редактирано:
Ползвам ДСК от както се помня ( защото съм и свикнал, като частно лице ) , но препоръчайте банка за фирмена сметка?
 
Аз имах фирмена с Експресбанк някога преди години. Когато тръгнаха да се сливат с ДСК почна да мирише на дърт комунизъм и дотам приключих - тъпи условия на работа, дървено (поне за мен) онлайн банкиране - не говоря за APP-а, а за самото онлайн банкиране през уеб. Никога не ме е кефела тази банка. В гимназията имахме карти със стипендии към ДСК и оттогава съм ги намразил заради малоумното им обслужване.

За фирмена, както посочих в темата - досега съм ползвал ПИБ, от гледна точка на технология са ми може би най-удобни за работа, потвърждаването на транзакции било то банкови или картови става чрез APP (Fibank Token), който е доста лесен за работа.
Таксите им също са горе-долу ОК, а ако имаш повече преводи на месец - банковите им пакети също не са зле. Имат доста клонове и банкомати откъдето можеш да тегиш по 2к на транзакция с/у 0.30лв. такса и можеш без проблем да изтелиш 4-5к за един ден, ако ти трябват кеш.

Но най-вероятно като гледам как вървят нещата ще се преместя в Прокредит заради много по-добрите условия. Разни познати също имат фирмени сметки там - някои от доста години (10+) и споделиха добри мнения за банката от гледна точка на условия на финансиране - което ме интересува най-вече на този етап.

Истината е, че в момента банковата система е флъш с пари и банките гледат как и на кого да раздават. Кредитирането се насърчава, лихвите са ниски, банките дават доста добри необезпечени кредити.
 
Работил съм с ДСК, ОББ и БУЛБАНК, по преди с пощенска, райфайзен и експресбанк. В момента само с ОББ и ДСК, като смятам и двете за добри банки, само да не ти се налага да ходиш в офис. Чака се, тъпи служители, трагедия... На дск онлайн банкирането ми е най-удобно в момента. Ползвам им и банкоматите за внасяне, безпогрешни са, дори и за големи суми. Доколкото на ОББ са ми завличали пари, после разправии. Общо взето, всички си имат кусури и предимства, перфектни няма. Която ти пасва, тя е...
 
Работил съм с ДСК, ОББ и БУЛБАНК, по преди с пощенска, райфайзен и експресбанк. В момента само с ОББ и ДСК, като смятам и двете за добри банки, само да не ти се налага да ходиш в офис. Чака се, тъпи служители, трагедия... На дск онлайн банкирането ми е най-удобно в момента. Ползвам им и банкоматите за внасяне, безпогрешни са, дори и за големи суми. Доколкото на ОББ са ми завличали пари, после разправии. Общо взето, всички си имат кусури и предимства, перфектни няма. Която ти пасва, тя е...
Аз като ходих в началото на 2020г. в ДСК/Експрес ми заявиха, че политиката на банката е НЕобезпечени кредити да не дават, дори и за някакъв прост 10 000 лв. овъдрафт.
Та ДСК след сливаното си с Експрес е банката на второ място по размер на активите след Уникредит. Та се чудя кво ги правят тия пари на пенсионерите като са такива скръндзи? И при ДСК е най-нисък лимитът за новата малоумна такса "наличност по сметка", която повечето банки въведоха.

Ноември 2020 беше - 1.25% при салдо над 1 000 000, от март месец тази година е 1.50% при салдо над 200 000 лв?!?!? Ама наистина смърди на комунизъм.


 
Аз като ходих в началото на 2020г. в ДСК/Експрес ми заявиха, че политиката на банката е НЕобезпечени кредити да не дават, дори и за някакъв прост 10 000 лв. овъдрафт.
Та ДСК след сливаното си с Експрес е банката на второ място по размер на активите след Уникредит. Та се чудя кво ги правят тия пари на пенсионерите като са такива скръндзи? И при ДСК е най-нисък лимитът за новата малоумна такса "наличност по сметка", която повечето банки въведоха.

Ноември 2020 беше - 1.25% при салдо над 1 000 000, от март месец тази година е 1.50% при салдо над 200 000 лв?!?!? Ама наистина смърди на комунизъм.


Чесно казано изобщо не гледам такси и тн. Просто не ме интересуват. Гладам да ми е лесно и бързо, друго не ме интересува. Времето ми е важно и да не ме карат да ходя в офис. Специално в ДСК, ако ходиш покрай пенсиите е ад.
 
Може ли малко разяснение понеже казваш че компанията има 110 хил. лева приходи за 2019 и 7 хил. лева декларирана официална печалаба след данъци. Ако разделиме 110 хил на 12 получаваме 9166 на месец приходи и като разделим 7 хил на 12 получаваме 583 лв печалба на месец. За каква компания става въпрос ООД,ЕАД,ЕТ ? И в какъв бранш подобна компания успява да издейства кредитна линия при положение че чистата месечна печалба е под минималната работна заплата?
 
Може ли малко разяснение понеже казваш че компанията има 110 хил. лева приходи за 2019 и 7 хил. лева декларирана официална печалаба след данъци. Ако разделиме 110 хил на 12 получаваме 9166 на месец приходи и като разделим 7 хил на 12 получаваме 583 лв печалба на месец. За каква компания става въпрос ООД,ЕАД,ЕТ ? И в какъв бранш подобна компания успява да издейства кредитна линия при положение че чистата месечна печалба е под минималната работна заплата?
По-важни са им оборотите, а не чистата печалба. В момента в банките има голяма ликвидност, доста пари по сметки и депозити, а банките печелят като се въртят парите, а не седят по сметките, тоест в момента много искат да дават кредити.
 
Работил съм с ДСК, ОББ и БУЛБАНК, по преди с пощенска, райфайзен и експресбанк. В момента само с ОББ и ДСК, като смятам и двете за добри банки, само да не ти се налага да ходиш в офис. Чака се, тъпи служители, трагедия... На дск онлайн банкирането ми е най-удобно в момента. Ползвам им и банкоматите за внасяне, безпогрешни са, дори и за големи суми. Доколкото на ОББ са ми завличали пари, после разправии. Общо взето, всички си имат кусури и предимства, перфектни няма. Която ти пасва, тя е...
Ти чуваш ли се какво говориш? На ДСК приложението пробвал ли си да го ползваш след 22:00 часа?
 
Ти чуваш ли се какво говориш? На ДСК приложението пробвал ли си да го ползваш след 22:00 часа?
В 22 ч. не се занимавам да ровя по банкиране. И да, понякога бъгва приложението, но на мен не ми е проблем.
 
Може ли малко разяснение понеже казваш че компанията има 110 хил. лева приходи за 2019 и 7 хил. лева декларирана официална печалаба след данъци. Ако разделиме 110 хил на 12 получаваме 9166 на месец приходи и като разделим 7 хил на 12 получаваме 583 лв печалба на месец. За каква компания става въпрос ООД,ЕАД,ЕТ ? И в какъв бранш подобна компания успява да издейства кредитна линия при положение че чистата месечна печалба е под минималната работна заплата?
Отговарям:

1. Дейността започва от юЛи месец 2019г., т.е. този оборот е за по-малко от 6 месеца.
2. Средномесечният оборот за последните 6 месеца ПРЕДИ кандидатстването за овъдрафта (което се случва през февруари 2020г.) е >= 30 000лв./месец. Посочих, че банките гледат колко е и средномесечният оборот за последните 6 месеца.
3. Става въпрос за ООД, браншът е онлайн търговия.
4. Нарочно съм подчертал думата официална печалба - тоест, това, което виждаш счетводоно като декларирана печалба, невинаги отговаря на реалната печалба.
5. Относно "как успява" - ПИБ е банка, която кредитира при по-високи лихви от останалите банки (което може да се види в табличката по-горе) и с по-малко ровене и питане. Не знам дали в случая и фактът, че съм клиент на ПИБ от 10 години като физическо лице с немалки обороти по личната ми сметка има значение. Предполагам има.
Не забравяйте, че и съдружниците в дружеството винаги се подписват като съдлъжници по договора за кредит на юридическото лице. Тоест, ако нещо се обърка - те отговарят с личните си средства и имущество.

За останалото @webstil е пояснил: Банките са суперликвидни и реално губят от това да държат парите без движение. Затова се появи и такса "салдо" при която ако имаш салдо над определена сума (от 200 000лв. при ДСК до 1 000 000лв. при Прокредит), ти се начислява отрицателна лихва за всеки ден, в който салдото ти е над посочения от банката лимит.

И един малък update:

Уникредит се опитаха да подбият с малко офертата на Прокредит. Предложиха 200 000лв. кредитна линия при 3.6% годишна лихва и 0.35% такса ангажимент, но на този етап реших да остана при Прокредит. Така че като съвет: може да се пазарите с банките и наистина имат интерес да ви првилекат като клиент и да ви дават пари.

Още повече - при кредитна линия има някакви гаранционни програми от ЕС, които гарантират до 80% от размера на кредитната линия. Тоест, банките са още по ОК да ви дадат пари щом ЕС им гарантира.

Любопитно ми е нещо от анкетата: защо тук масово се ползва ДСК за фирмено обслужване. Имат най-малоумните условия, софтуер и т.н. При моето проучване и за миг дори не се замислих да пусна запитване и към тях. Много ми е странно какво точно намирате като + в тая банка? Сигурно е нещо, което аз не виждам? :D
 
Последно редактирано:
Райфайзен за най-коректни.
 
Мисля, че не съм, но така или иначе ти отдавна си си изпросил персона нон грата в очите ми.
 
Имам един вупрос, има обявена една нова програма за финансиране под формата на кредити за фирми, програмата е тази:
Обаче като поискам инфо от банките за нея, получавам само уклончиви отговори като: нямаме яснота още, ще ви се обадим след няколко дни, ами има такъв инструмент, но по добре да ви дадем от нашите си кредити и подобни, въобще пълна мъгла...
Някой ако има инфо нека сподели.
 
Имам един вупрос, има обявена една нова програма за финансиране под формата на кредити за фирми, програмата е тази:
Обаче като поискам инфо от банките за нея, получавам само уклончиви отговори като: нямаме яснота още, ще ви се обадим след няколко дни, ами има такъв инструмент, но по добре да ви дадем от нашите си кредити и подобни, въобще пълна мъгла...
Някой ако има инфо нека сподели.
Все още не е стартирана напълно. Тъй като парите за нея минават през ББР, трябваше да се направят промените в управителното тяло, за да може да се задействат процедурите. А там нали имаше някакви драми. Самата програма иначе е през гаранционен фонд, който покрива 80% от риска на банките и би трябвало кредитите да са без обезпечения. Аз лично не вярвам обаче да дадат много по-добри условия от стандартните и вероятно пак ще си искат някакво обезпечение. Отделно практиката показва, че в подобни случаи самите лихви са малко по-високи. Трябва да видим какво ще пуснат, но не съм оптимист за много по-добри условия.
Иначе самите пари в гаранционния фонд са събрани от остатъци от някои Оперативни програми + остатъчни средства от reacteu(средства за covid възстановяване).
 
Все още не е стартирана напълно. Тъй като парите за нея минават през ББР, трябваше да се направят промените в управителното тяло, за да може да се задействат процедурите. А там нали имаше някакви драми. Самата програма иначе е през гаранционен фонд, който покрива 80% от риска на банките и би трябвало кредитите да са без обезпечения. Аз лично не вярвам обаче да дадат много по-добри условия от стандартните и вероятно пак ще си искат някакво обезпечение. Отделно практиката показва, че в подобни случаи самите лихви са малко по-високи. Трябва да видим какво ще пуснат, но не съм оптимист за много по-добри условия.
Иначе самите пари в гаранционния фонд са събрани от остатъци от някои Оперативни програми + остатъчни средства от reacteu(средства за covid възстановяване).
Мерси, да явно има някакви неща за изчистване по процедурата. Ще изчакам малко и пак ще пусна запитване пък да видим.
 
То и в момента има програми (само че на ЕС), които отново покриват 80% от риска.
Да, точно това направих, обадих се във фонда за повече информация и обещаха да върнат мейл с конкретна програма за микро кредитиране / предполагам тази която споменаваш / с две думи да ми пуснат подробно инфо, коя банка работи с програмата, какви документи, лихви, срокове... ще видим какво ще изпратят.
 

Горе