1 април 2013- краен срок за корп.данък

orhideq

Active Member
Здравейте!
Въпреки, че почти всички от Вас, които имат фирми си имат и счетоводители, които отговарят за това, аз искам да напомня, че :
на 01 април 2013 /понеделник/ изтича срокът, в който трябва да се подаде Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО към НАП и Годишен Финансов Отчет към статистиката! В същия срок трябва да се платят и дължимия данък по ЗКПО, ако не - започва начисляване на лихви.

Не забравяйте и съществуващите Ви фирми, които са били без дейност през годината. Те имат същите задължения, дори и с нулеви декларации!!!
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

До 30 април са :

*декларациите на физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ
*декларации №6 на самоосигуряващите се лица
*декларация чл.15 по ЗБУТ
*за предприятия без дейност - декларация към статистиката, че не са имали дейност през годината
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

До 30 април са :

*декларациите на физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ
*декларации №6 на самоосигуряващите се лица
*декларация чл.15 по ЗБУТ
*за предприятия без дейност - декларация към статистиката, че не са имали дейност през годината

Тоест и фирмите ЕТ влизат в тоя срок?
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

Да, и едноличните търговци са със:

*декларациите на физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

" Годишен Финансов Отчет към статистиката" ГФО не беше ли до 30 юни?
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

до 30 юни е публикуването на ГФО в Агенцията по вписванията / Търговския регистър/
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

Оповестяването на ГФО в Търговския регистър е до 30 юни. За тези, които подават празни декларации за фирми без дейност (т.е. образец 1010а) трябва да подадат и декларация в НСИ, а не да подават празни отчети, защото няма да ги преимат.
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

Да, и срокът е 30 април:

До 30 април са :

*декларациите на физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ
*декларации №6 на самоосигуряващите се лица
*декларация чл.15 по ЗБУТ
*за предприятия без дейност - декларация към статистиката, че не са имали дейност през годината
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

И един съвет от опит - не чакайте последния ден, защото сайтовете на НАП и НСИ забиват тотално. Ако пък подавате на място на хартия, имайте предвид че има много хора като Вас, които чакат последния срок, и е лудница навсякъде.
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

За НАП декларациите ви съветвам да ги изпратите по пощата /или куриер/ с обратна разписка :)
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

За НАП декларациите ви съветвам да ги изпратите по пощата /или куриер/ с обратна разписка :)

А ,да бе... с пощенски гълъб..... за какво имаме ел.подпис..
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

А ,да бе... с пощенски гълъб..... за какво имаме ел.подпис..

Да, пропуснах да уточня, че този съвет е за физически и юридически лица без електронни подписи и без упълномощени лица, притежаващи такива.
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

До 30 април са :

*декларациите на физическите лица по чл.50 от ЗДДФЛ
*декларации №6 на самоосигуряващите се лица
*декларация чл.15 по ЗБУТ
*за предприятия без дейност - декларация към статистиката, че не са имали дейност през годината

Да добавим и справката по чл. 73 от ЗДДФЛ към горните. ;)
 
От: 1 април 2013- краен срок за корп.данък

Здравейте!
Искам да напомня на тези от вас с дружества с ограничена отговорност- ЕООД, ООД, че до края на този месец трябва да бъде оповестен Годишния финансов отчет в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Зная, че си имате счетоводители, които мислят и се грижат за това, но все пак го имайте предвид.
 

Горе