Google street view racing game

nortrant

Well-Known Member
Според вас защо няма създадена такава игра? Харесва ли ви идеята?
Вместо да се цъка по някакви нереални карти, може да се използва направо реална такава.
* Естествено таргета няма да е същия.
 

Горе