"Безусловен Базов Доход"

stuklen

Well-Known Member
Попаднах на някаква теория за излизане от проблемите с недоимъка в България. По зачетох се, но някак си ми се струва, че няма как да стане на нашите ширини. Инфото е малко в брошурен формат.


1. Цел на ББД

Основната идея на ББД - да се гарантира някаква базова материална независимост на човека.
Целта е - да сложим КРАЙ на глада и бедността и премахнем непрекъснатия страх и стрес, с които живеят хората, породени от притеснения за тяхното оцеляване.

2. Какво е Безусловен Базов доход?

Това е гарантиран от държавата месечен доход (около 200лв), който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване и слагане край на глада и бедността за всички българи.

3. Как ще се финансира ББД?

Финансирането ще става само от два данъка – ДДС и АКЦИЗИ.
Принципът е - тези два данъка да се връщат равно при всеки гражданин, независимо от това дали той работи нещо в дадения момент.

4. ББД е на Принципа на Съвършенството в Природата,

Природните принципи винаги работят, затова вероятността един механизъм, какъвто е ББД, да не работи е изключително малка. Защото е сътворен по Природен принцип. Природата не греши! Да не забравяме, че използвайки този принцип, най-големите учени и философи от хилядолетия откриват най-великите си открития, благодарение на които човечеството е така напреднало.

5. Конкретни предложения за организация на ББД?

Уточняваме, че това са идеи, които могат да се усъвършенстват винаги като към тях непрекъснато трябва да се прибавят подобрения.

а) Въвеждане на Индивидуална Пожизнена Карта (ИПК, подобно на купони) на всеки ПЪЛНОЛЕТЕН Българин, където да получават безусловения си месечен доход!

б) ИПК ежемесечно ще се зарежда от събраните данъци, които споменахме. Като сумата ще се определя на годишна база. Така всяка година ще ни се полага различна месечна сума, определена от големината на събраните данъци през изминалата година.

в) ИПК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговия пол, раса или религиозна принадлежност

г) ИПК може да се използва само за покупки на хранителни стоки, здраве, заплащане на данъци и такси за висшето образование.

д) ИПК може да се ползва само на територията на РБългария.

е) ИПК не може да се унаследява.

ж) ИПК може да се ползва само лично или от член на семейството (съпруга или съпругата).

з) Парите в ИПК нямат право да се натрупват, тоест - ако не се ползва за текущия месец, парите се връщат в същия фонд.7. Какви ще са ПОЛЗИТЕ, ако проектът ББД се осъществи?

а) премахването на стреса и страха у хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Колко хора не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове?

б) ще се стимулира изключително много потреблението с ББД, което ще доведе голям ръст в търсенето, а от там ще има РЪСТ в производството и икономиката като цяло. Пазарната икономика ще заработи с истинските си механизми, а не предприемачът да "инвестира" науж, а целта му да е прибиране на данъчен кредит!

в) заплатите ще се вдигнат, поради това, че хората няма да продават труда си за жълти стотинки.

г) безработицата ще намалее и навярно тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.

д) ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. - са неща, в които инвестициите рязко ще скочат. Тези около 35 милиарда, спестени в банките народни пари „за черни дни“, ще се включат в икономиката, което ще е като "мехлем" за нея при сегашния застой в кредитирането. Помислете - кой ще държи пари в банки за "черни дни", ако получава ББД? Разумно е хората след като могат - да инвестират в собственото си удобство, което ще увеличи приходите им от спестени режийни (ток и парно), които се плащат от картата на ББД, нали? Българинът е предприемчив, щом като и сега може да живее със 100 евро на месец.

ж) (важно!) решаване на ромския проблем! Ромският "бизнес" да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат, в тинейджърска възраст да се продават - ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Да си родител е преди всичко ОТГОВОРНОСТ, а не бизнес или удобство и в този смисъл ББД може да вразуми много роми! Така по естествен начин и вече съзнателно - ромите ще планират децата си, а ако искат да живеят по-добре - ще се стремят да повдигат стандарта си чрез работа, а не чрез точене на социалните помощи и правене на деца. Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.

з) няма да има ДДС измами! Защо?- защото то вече няма да се краде и усвоява неправомерно, както до сега тъй като ще отпадне и Данъчния Кредит от който най-много се краде. След въвеждането на ББД тези пари ще се разпределят по равно на всеки българин. Към настоящия момент ДДС-то е като принудителна мярка, задължаваща бизнеса, за да подобри пазарната система.

и) (важно!) теоретично вече няма да има злоупотреби в икономиката- всеки бизнесмен ще иска да е максимално честен, за да може да участва в усвояването на парите от ББД, защото разплащанията ще стават само с ИПК и само през касов апарат. От друга страна пък самите граждани ще станат по-съзнателни и ще ИСКАТ касовите си бонове, след като знаят, че тези пари ще влизат в бюджета на страната, който, ако е по-голям, ще е по-голям и техният доход, преразпределен чрез ББД и държавния бюджет, за другата година. При това положение кой ще купува на черно някакви ментета, които са без гаранция и съмнителен произход, които пречат на икономиката?

й) изчистване на ненужната администрация, което ще спести много разходи на държавата, а те няма да отидат на улицата, а ще имат време да намерят своята друга себереализация в спокойствие и без страх от бъдещето.

к) ББД ще стимулира младото поколение да развива своята предприемчивост в образованието си. Всеки ще има възможност да плати образованието си и планира на тази база бъдещето си.

л) (важно!) ББД ще помогне да се завърнат при своите близки българите, напуснали родината, за да търсят препитание в други страни. Той ще е като магнит за тях, като създава благоприятна среда за бизнес в България. Тези хора, като се завърнат, ще донесат със себе си своя опит, спестен капитал и предприемчивост - което ще е още по-голям импулс за благоденствие на страната!

н) много хора, които искат да живеят здравословен и природосъобразен начин на живот, ще могат да правят това свободно, като живеят в райони по селата и се занимават с еко земеделие или други любими за тях неща. В момента те страдат в градските си апартаменти, принудени да вършат неприятна работа в промишлени предприятия или офиси, притеснени от несигурността да осигурят прехраната на децата си. В този смисъл ще имаме много по здрава и жизнена нация ... В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек произтичат от стреса, на който той е подложен. Депресията от безизходни ситуации и пресата на материалната действителност са основната причина за болестите в развитите пазарни икономики. Представяте ли си - какъв ОГРОМЕН здравословен ефект може да има ББД върху хората?

о) ще се отвори банковата система към кредитиране и парите ще излязат от трезорите. Тези пари, затворени в трезорите, са все едно "кръв затворена в буркан", а така тя може да дава живот!

п) ще се повиши общата предприемчивост на хората. Българинът е трудолюбив, но залага на сигурното - "пари за черни дни", няма да е актуален български девиз вече. Хората по естествен начин ще осъзнаят това, защото въвеждането на ББД и сигурността, произлизаща от него, ще доведе до въпросите - Дали спестовността е необходимото „добро“ вече? Ако спестяваме пари, с какво това ни помага в напреднала възраст? Ще се подмладим ли тогава, ако използваме спестяванията си? На тези реторични въпроси всеки разумен Българин ще си отговори, след като се въведе ББД. Сега страхът и притесненията правят хората "слепи" и объркани, което ги кара да се презапасяват.

р) пенсионерите няма да се страхуват от бедността и глада защото към техните пенсии ще получават и допълнителният доход ББД (200лв).

8. Какъв е НАЙ-ЛОШИЯТ вариант/сценарий, ако ББД се провали след въвеждането

Краткият отговор е: по-лошо от сегашното положение може да стане само ако не се въведе новото ББД!
Пояснявам - ако този проект се провали, системата може да се върне отново на старото си положение. Тоест - пенсионните фондове, системата на пенсиониране и системата на здравеопазване са ЗАПАЗЕНИ и при функциониране на ББД. Следователно - те винаги могат да се върнат обратно като работещи системи.
И друго ... Спомнете си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от НУЛА, особено след хиперинфлацията 1996 г.? Да не говорим за голямото източване на финансови средства и активи през периода на касова, безкасова и боновата приватизация. В днешни времена малко ли ни е обрала енергийната мафия и всякаква друга държавна корупция?

9. Какви са ВЪТРЕШНИТЕ ОПАСНОСТИ и кой може да провали ББД, след като е стартирал проектът?

Отговорът ще получим, като приложим Природния Принцип, за да отсеем истински ценното.
Ключовото нещо е ЕДИНЕНИЕТО, което прави СИЛАТА! Може ли да оцелее и най-добрата работеща система, ако един организъм работи вътрешно в разнобой, който постепенно го разрушава?
Накратко - ако няма будна гражданска съвест, която да си изисква правата от управниците, за това което са обещали - рискове винаги има. Проблемът не е в системата, а в съзнанието и отговорността на ВСИЧКИ!

10. Има ли ВЪНШНИ СПЪНКИ, които могат да възпрепятстват ББД? (ключов въпрос!)

Принципно членството на България в Европейският съюз няма да окаже влияние за осъществяване на този проект, дори напротив – ще го подпомага.
Нека да се стремим да постигнем стандартите в страни като Англия и Швейцария чрез ББД (дори да ги задминем), а не с протегната ръка и приведено положение да търсим някой да ни приема някъде си по милост (Еврозоната и Шенген).

11. Защо ББД може да възроди ТОЧНО България много БЪРЗО и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот, ... и дори да го задминем?

Отговорът е много лесен и се корени в това - близо 90% от Българите имат СОБСТВЕНОСТ, а за западните развити страни това е около 30-40%! Хората на Запад обикновено нямат собствени къщи и имоти за разлика от нас.
В този смисъл с въвеждане на ББД трудът на работната ръка в България ще се заплаща много повече, от тук - цените на новото строителството ще се вдигнат чувствително, а с това и цените на имотите ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи ще се "събудят" след време като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега - да идват чужди граждани и да ни купуват имотите по селата или апартаментите по морето за жълти стотинки или с няколко техни заплати.
Всеки знае израза - "последните ще станат Първи", нали? Вярвайте и бъдете сигурни, че това ще стане по отношение на стандарта ни в европейски мащаб, като въведем ББД!
Аз вярвам, че затова ще успее проектът ББД и поради една друга причина - защото Българският народ заслужава своето благоденствие! Той е ВЕЛИК Народ. Той е Богоизбран народ. Той е народ, който има световна Мисия! Това не са голи приказки и националистически лозунги от протестите „Българи – Юнаци!“. Това са неща, които могат да се докажат!

12. Кой може да направи проекта ББД в България?

Краткият отговор е ВСЕКИ, който е на власт, но пълният отговор е - ВСИЧКИ ЗАЕДНО от тези, които са политически представени в парламента, плюс будното гражданско общество, от гледна точка на контрол!
В този смисъл първоначално е важно едно - всяка политическа партия да запише в програмата си този проект за ББД, с което ще се задължава да работи за неговото осъществяване, ако е управляваща сила. Единствено тогава народът може да контролира и да преценява - конкретно управляващата партия, какво прави по проекта! Ако тя прави нещо - но няма резултати, на другите избори се сменя! Ако тя не прави нищо или симулира дейност за осъществяване на ББД - уличен натиск, протести, блокади и нови предсрочни избори, за да се даде шанс на другите, да се погрижат за народа.
Партия, който няма проекта в платформата си - да не се гласува за нея! В този смисъл българинът трябва да бъде ЕДИНЕН И НАДПАРТИЕН, без да се остави да бъде подведен от партиите, на които симпатизира.
ВАЖНО – сегашният момент е ключов и много важен. Защо? - защото на този етап при съществуващото народно недоволство и протести – не бива да се похабява тази енергия за дискусии относно нова Конституция, промяна на броя на депутатите, тяхното отзоваване и т.н ... Разберете - така ще се загуби много време, а проблемът на сегашните закони е по-скоро в това, че няма кой да ги спазва, а не в това, че са лоши!

Често задавани въпроси :

а) Защо идеята за ББД не пише подробно точни сметки? По-подробни и точни сметки са направени от германците и това може да се види в този филм "Базов доход" от тук - http://www.youtube.com/watch?v=uf39cBemRQg&feature=youtu.be Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че те са доста точни. Точните сметки за ББД в България ще бъдат направени от държавните ни икономисти и експерти.

г) Ами, ако никой, получаващ ББД, не пожелае да работи? - Принципно това не е възможно! На въпроса дали биха продължили да работят, ако имат базов доход, 60% отговарят – ДА и само 10% - НЕ. В човека е заложено той да проявява креативност и съзидателност, а Българинът е преди всичко трудолюбив, а не лентяй. ББД ще гарантира някакъв приличен начин на живот, но пазарната икономика винаги ще подтикват човек да има още по-добър стандарт на живот.

е) Какви са проблемите и опасностите със здравеопазването? - здравната система може да се подобри единствено с електронна здравна книжка, перфектна отчетност, строг контрол и безкомпромисни санкции. В този смисъл ББД може единствено да запълни дупките в здравната каса и да подобри здравното обслужване, а не да му навреди. По-лошо от сегашния етап в тази сфера - не виждам как може да стане!

ж) Няма ли с ББД да създадем едно мързеливо и лениво младо поколение? - Механизмът с картите не позволяват този доход да се харчи за развлечения по барове и дискотеки, ще стопира леността и ще подтиква към обратното - към креативност, трудолюбие и творчество. Навярно ще има и такива, които ще заседнат с бутилката и лесния начин на живот, но вижте - това ще е ЕСТЕСТВЕНИЯТ подбор, който ще влезе в действие. Нормалните деца, които са възпитани с добра ценността система, ще имат прекрасни възможности да развият своя потенциал и заложби, а другите - насила не можеш да ги накараш да водят нормален живот. Вторите ще имат два варианта - или да се сравняват с първите и да живеят добре, или да продължават да са пиянстващи аутсайдери, но това рано или късно омръзва, а и здравословно не може да се понася.

з) Защо само ДДС и акцизи, не може ли да се повиши ББД и от другите данъци? - това е мярка, предпазваща държавата от фалиране. Отделно държавата се нуждае и от административни разходи, които ще са предостатъчни от плоския данък, държавните такси, мита и данък недвижимо имущество.

и) Защо да се ползват карти, а не кешови разплащания? – това е една добра и наложителна защита срещу всякакви злоупотреби с парите от ББД.

й) Защо ББД да не се отнася и лицата под 18 г. възраст? - Да си родител е преди всичко отговорност и Мисия! Обвързването на ББД с пълнолетието е мощен метод да се спре ромският "бизнес" и източването на социалните помощи!

к) Няма ли с ББД да намали населението на България? - напротив! Тази система ще върне много от страдащите ни сънародници в чужбина, работещи при мизерни условия - обратно ТУК в България. Според някои изчисления има над 4 милиона Българи навсякъде по света. Една трета от тях да се завърнат - това няма да е срив, а ВЪЗХОД за нацията ни. Отделно в Англия на територия, голяма като България, живеят 5-6 пъти по-голямо население. Тоест - климатичните условия в красива България са десетки пъти по-добри от други страни, а място за живеене по нашите земи има за минимум 10 пъти по-голямо население. Отделно казахме, че да си родител е лично призвание, необходимост и Мисия, която не трябва да се стимулира с обществени пари. Тази методика е погрешна, а ББД - предостатъчен за отглеждане на деца!

о) Какъв може да бъде размерът на ББД към момента? - Ориентировъчни сметки са: при ДДС и Акцизи около 12-13 милиарда годишно, ако се разделят на приблизително 5 милиона българи - месечната сума към момента е около 216 лева! Това не е малко, като се има предвид с какви мизерни пари живеят хората, нали? Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се вдигне икономиката на крака (прочетете точката за ползите от него!) - тази "плаваща сума" от 216 лв. за няколко години спокойно ще се утрои, а времената, където ще имаме поне 1/3 от западните заплати като ББД - не са мираж ... Подобни доходи Българинът ще получава обаче БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим "робски" труд, както става в развитите западни "демокрации"!

Накрая - Как БИХ гласувал на предстоящите избори, като един безпартиен и аполитичен човек, който обаче е загрижен за бъдещето на България?

а) Ще си избера онази партия, която е вписала в програмата си проекта за ББД, без да прави опасни промени, които биха го направили много по-рисковани и евентуално – неуспешен, и е дала най-смислени и разумни стъпки за неговото реализиране.

б) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който е изказал НАЙ-МНОГО одобрение и похвали, към своите политически опоненти.

в) Ще си избера политически лидер, подкрепил проекта ББД, който НАЙ-МАЛКО е отричал, охулвал и заклеймявал своите политически опоненти.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

4. ББД е на Принципа на Съвършенството в Природата,

Природните принципи винаги работят, затова вероятността един механизъм, какъвто е ББД, да не работи е изключително малка.

Стигнах до тука. Айде някой да обясни как точно природата раздава по Х лева, храна или блага на всички?

И как виждаш лакомата държава да се раздели с ддс и акцизи? С какво ще си купуват служебни мерцедеси?

Ако не им трябваха ддс и акцизи, нямаше да ги увеличават.

Баси комунизма е това (в идеалния му смисъл).
 
От: "Безусловен Базов Доход"

пфу добре, че не го прочетох цялото да си загубя времето ... по големи глупости на едно място отдавна не бях виждал...
 
От: "Безусловен Базов Доход"

А циганина който ражда 20 деца и те всички направят 18 години ? През целия си живот няма да са работили и един ден а ще взимат 18х200 лв.= 3600 лв. Те тогава ще виждате и по 40-50 деца в катуна от една майка. Не трябва да има равеноство за хората. Не може човек трудил се и учил за да работи по добра работа, да взима заплата като някой некъдерен циганин, който не е работил и само помощите го издържат. Направо си изтрий писаниците докато е време, че прочетох до 10 ред и ми се доповръща от такива простотии.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Това е гарантиран от държавата месечен доход (около 200лв), който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване и слагане край на глада и бедността за всички българи.
Стигнах до тук. В България не живеят само българи, а има различни етноси, които са български граждани. Един етнос специално ще бъде страшно облагодетелстван от цялата ситуация. Представяте ли си всички пълнолетни цигани да взимат по 200 лв. сигурни помощи на месец?

Въпреки, че имам социалистически убеждения (в смисъл, че желая да живея в общество, чиято основна ценност е социалната справеливост) и съм против пазара в сегашния му вид, съм за крайно десни икономически мерки и орязване на всякакви видове помощи, а също и на данъци. Социализъм (разбирайте го, като социална справедливост) не може да има в общество на лентяи и паразити. Държавата трябва да помага на хората, но трябва хората да издигнат труда в култ. Преди да започнеш да мислиш как държавата ще осигурява пари на всичките си граждани, трябва да помислиш как ще накараш всичките и граждани да работят.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Комунистите навремето за да решат проблема с лентяите просто са направили работата задължителна. Не може да не работиш. Ако някой седи 3-4 месеца без работа държавни служители веднага го издирват и му намират какво да прави. Като работят всички няма нужда държавата да гарантира по 200 лв. на всеки, тъй като той и без това си ги изработва и получава.
 
От: От: "Безусловен Базов Доход"

Комунистите навремето за да решат проблема с лентяите просто са направили работата задължителна. Не може да не работиш. Ако някой седи 3-4 месеца без работа държавни служители веднага го издирват и му намират какво да прави. Като работят всички няма нужда държавата да гарантира по 200 лв. на всеки, тъй като той и без това си ги изработва и получава.

Кво говориш, направо си ме заведоха в бюрото по труда и от другия ден си бях на работа. А работата не беше лоша никак. Говоря за 87-ма година :).
 
От: "Безусловен Базов Доход"

ж) (важно!) решаване на ромския проблем! Ромският "бизнес" да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат, в тинейджърска възраст да се продават - ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Да си родител е преди всичко ОТГОВОРНОСТ, а не бизнес или удобство и в този смисъл ББД може да вразуми много роми! Така по естествен начин и вече съзнателно - ромите ще планират децата си, а ако искат да живеят по-добре - ще се стремят да повдигат стандарта си чрез работа, а не чрез точене на социалните помощи и правене на деца. Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.

:D:clap:
Малеее.... Това си е направо за темата с вицовете!
 
От: "Безусловен Базов Доход"

То всичко хубаво, но всичко се случва обратно на логиката в тая държава (бойко окраде и избяга от отговорност, а сега е с най-висок рейтинг),
тук отрицателен коментар няма!
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Мернах няколко реда и си умрях от смях, давай да взимаме от тези дето имат за тези дето нямат, и тези дето нямат държавата да им гарантира неща, а тези неща ги гарантираме всички ние с нашите доходи!
Абе това марксизма трябва се избие от главите на хората в 21в. Кви са тези глупости проститите, мързеливи, неграмотни, неообразованите, с малкото умения и т.н да имат много придобивки, които няма ги вземат от марисанците.
Това което трябва се направи по манглаския въпрос, държавата да спира кинтите им и да им даде на всеко мангосемейство да одят обработват огормните държавни земи, които стоят необработваеми - квото изкарат за тях да си остава или да продават на пазара да си избират ноторално или стоково стопанство. Да одят се окрупняват в ТКЗ-та да си търсят финансирания или задръжно на къра да си търсят пазари, ако не сакат да си търсят другаде работа.
В момента даваме пари за отглеждане на безработни и мангали!
 
От: "Безусловен Базов Доход"

На мангалския въпрос има само едно хуманно решение. Комунистите са го прозрели, приложили и проблем не е имало. Задължаваш ги да работят, намираш им някаква работа и край. Няма кражби, няма паразитиране и т.н. Другите два варианта са нехуманен и неизгоден. Първият е пробван от Хитлер неуспешно, а вторият в момента ни тежи на шията като воденичен камък - циганите си седят по катуните и от време на време покрадват и прибират социални помощи, като междувременно се размножават активно.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

На мангалския въпрос има само едно хуманно решение. Комунистите са го прозрели, приложили и проблем не е имало. Задължаваш ги да работят, намираш им някаква работа и край. Няма кражби, няма паразитиране и т.н. Другите два варианта са нехуманен и неизгоден. Първият е пробван от Хитлер неуспешно, а вторият в момента ни тежи на шията като воденичен камък - циганите си седят по катуните и от време на време покрадват и прибират социални помощи, като междувременно се размножават активно.

4-ти вариант пазара решава - държавата се отдръпва от тази си социална дейност, като бек ъп силно прехвърля капитали за здрава съдебна система, в следващия момент циганина или ще краде или ще му дойде акъла в глава. При кражба силни и ефективни присъди, и вече може го ползва съдбната система за каквото си иска експлоатация. Това няма как да не го мотивира. А се надявам, че от всичките цигомиговци ще има и малка част, която кръвовмешателството не им е подействало и сами ще се наемат - глада и неволята учат!
Това са най-хуманните решения, другото е както казваш д-вата да каже де да бачкаш. Ама тук има проблем ако са в д-вни компанни пак ще им се дават яки кинти, а те там са неефектвни по природа. Другото е да ги дава на бизнеса, но пък ще им дава гаранции и сигурно субсидии, щото ги знае кви са неквалифицирани и пак ще ни дойдат на шията. Затова пазара е най-добрия вариант - хем ще им дойде акъла и придобият некви умения или да бъдат ползвани от бизнеса за най-трудемките функции и производства.
Този модел стимулиране на мангали срещу вот, в дългосрочен план ще ни погуби!
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Задължаваш ги да работят, намираш им някаква работа и край.

Да не забравяме и шамарите с възпитателна цел :oops:

шегата на страна до живот ще се кланям на човека който върне казармата и по специално Строителни войски... :wink:
 
От: От: "Безусловен Базов Доход"

Да не забравяме и шамарите с възпитателна цел :oops:

шегата на страна до живот ще се кланям на човека който върне казармата и по специално Строителни войски... :wink:


Без съмнение това беше мястото, където манго ставаше хора. Влиза прос и неграмотен, излиза образован и с професия. Верно методите на военните бяха малко ... крайни, но работеха безотказно.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Знаете ли в момента колко струва издръжката на един затворник? Колко са разходите този затворник първо да се хване, после да се осъди, да му се осигури служебен адвокат и т.н.?

Сметката показва, че е по-евтино и хуманно държавата да дава социални помощи за да намали престъпленията (и разходите свързани с арестуването на престъпници, осъждането им и вкарването им по затворите). Много хора, които нямат работа, биха се въздържали от престъпления, ако имаха някакъв доход (от социални помощи), с който да не мизерстват.

Пред един беден и трайно безработен човек изборът е или да мре от глад и болести, или да извърши престъпление.

Пред един не чак толкова беден трайно безработен (получаващ социални помощи) въпросът с пукването от глад и мизерията не стои - той избира дали да върши престъпления (за да е по-богат без да работи) или да се образова за да си "намери работа" и евентуално да започне свой бизнес. Като вероятността да избере второто е значителна.

Няма как държавата да принуди насила хората да работят. Обаче може да им предложи възможност да се образоват. Защото без образование - няма никаква файда от "работата" на невежия работник. Много по-изгодно за всички е тези хора да се образоват, вместо да вършат някаква работа, която успешно се върши по други начини.

Колкото и да критикувам ЕС, не мога да не призная факта, че политиката държавата да плаща за "безплатно" обучение е нещо добро. Проблемът е обаче в практическата реализация (тук имаше една тема за обучение, финансирано с "европари" - колко са "евро" и колко са от нашия джоб е отделен въпрос).

При една държава, която не създава твърде много пречки пред хората, ще има достатъчно приходи от данъци, с които да се финансират социалните помощи - при това без данъчната ставка да е твърде голяма (особено ако държавата се въздържа от безсмислени разходи). Пари има! Пари има! Пари има! Пари има!
 
Последно редактирано:
От: "Безусловен Базов Доход"

Хепи съгласен съм с теб, че съвкупния разход е по-голям от помоща, но пък се губи дисциплината. Да добре е това с образоването, но какво правим ако не иска?! Отделно няма никакъв дисциплиниращ ефект и никакво допринасяне за индивидуално си или още повече общественото благо!
И не съм съгласен при лесе-фер, ще има пари ако тези фондове са на държавата, при текущата система.
Много по удачен е начин се събират частни централизирани спомагателни фондове под АД стил на собсвтно и управление стил спомагателна каса и 100% прозрачност - тези пари да са на лични сметки в централна клирногава система за разплащане.
Ако ще е да е при държавата, ако дойде дефицитност забрави с този фонд. Решението е пак като АД се приложи и тези фонодве да са разпрастнати по банките за да няма стимули ги барат.
Ако е 5% дори и 10% общия данък кво по чудесно :) държавате се наема с 2% резерв по закон така че винаги да е балансирана + излишна ориентация - така ще има покриване на пари на вътршна и външна сигурност + специалните социални фондове, в които пак трябва има гражданско участие и 1001% прозрачност. Тогава спокойно би минал модела!
 
От: "Безусловен Базов Доход"

"Базов доход" или както го наричаме "социални помощи" може да има само когато стандартните заплати са високи. За да се гарантират 200 лв базово, то минималната работна заплата трябва да е поне 500лв. В такива случаи с тези базови пари само ще може да се оцеляват и няма да ти е изгодно да стоиш дълго време на това ниво. Винаги трябва да е по-изгодно да работиш. Иначе системата ще се срине, защото почти всеки ще иска да бъде хранен наготово.
Не съм против социалните помощи и дори напротив, но не може нивото на социалните помощи да е близко до нивото на заплащане на труда (дори на най-евтиния). Не може неработенето и работенето да се заплаща еднакво (или подобно).
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Като изключим лиричните отклонения на автора - идеята не е лоша

Тя реално се прилага в УК - Не точно в този вид но подобно - всички по различни канали получават някакви помощи - като се почне от детски - безработица - помощи за плащане на наем - помощи за сметките за комунални услуги - та се стигне до неща за които нашият разум отказва да ги осмисли - Помощи че печелиш малко - Да прочели сте правилно в УК ако фирмата ти печели малко и отговаряш на определени условия държавата ти дава пари за да не паднеш под прага на бедност.

Сега тук има един малък проблем че в УК тая работа става с печатенето на пари а в БГ при валутен борд няма как да стане освен със заеми които в крайна сметка взривяват икономиката и се връщаме на 97-ма - то и да можем да печатим пари ефекта пак ще е същият ако не е в разумни граници

Другият проблем е че ако не се печатат пари и не се взимат заеми тези пари дето ги смята автора трябва да бъдат взети от образованието и от здравеопазването - тоест трябва да се откажем от безплатното им ползване.

Все пак в идеята има хляб просто трябва да се изчисти от популизма и да се изглади - например въпросните карти да се дават не на всички - В УК ако получаваш повече от 32к паунда на година нямаш право на помощи - Също така за да получаваш помощи за ниски доходи от бизнес трябва да докажеш че работиш - Тоест за да излезе сметката трябва по определени критерии да се спрът парите към хората с високи доходи например заплати над 3к и към тези дето не работят - Тогава може да останат пари и за образование и здравеопазване но и там трябва здрава реформа особено във второто.

Блеки тази идея не е взимане от богатите и даване на бедните както би бил един прогресивен данък
Унвизе - До една година след въвеждането на такава система минималните заплати ще скочат до поне 500лв защото никой няма да иска да работи за 200
 
От: "Безусловен Базов Доход"

Унвизе - До една година след въвеждането на такава система минималните заплати ще скочат до поне 500лв защото никой няма да иска да работи за 200
Частично вярно предположение, но не съвсем. Да, никой няма да иска да работи за толкова малко. За да се намерят пари за по-високи заплати за длъжности, където заплащането е ниско (общ работник, чистачка и т.н.), ще трябва да се уволнят камара такива работници, а останалите на работа да бачкат като за поне трима. В тази ситуация много фирми ще фалират, което ще доведе до още безработица. Така парите постъпващи в държавата ще почват да намаляват, а излизащите от нея за социални помощи ще нарастват. В един момент държавата ще се срине, тъй като няма как да просперира държава от просяци.
 
От: "Безусловен Базов Доход"

прехвърля капитали за здрава съдебна система, в следващия момент циганина или ще краде или ще му дойде акъла в глава. При кражба силни и ефективни присъди, и вече може го ползва съдбната система за каквото си иска експлоатация.

Съвременното право е силно ляво - няма как съдебната система да накаже всички крадци. В Ихтиманско циганите крадат от нивите по два чувала - царевица или картофи. Те знаят, че ако ги хванат, нарушението попада в графа административни - до сто лева щета. Това се наказва със парична глоба, която има давност, освен трудната събираемост.
Съдебната система е "нездрава" на високи нива - там играят други фактори, незалегнали в правните кодекси.
 

Горе