Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Rebecca

Member
Дори напротив: Абсолютно задължително е да предоставят информация за паричните потоци и да я съхраняват в срок от 10 години. Затова Регламента има уточнение в точката за заличаване, в която е упоменато - възможно е, ако това не противоречи на друг закон в съответната държава членка.
 

hristonev

Active Member
А дали мога да отида да обера банка, след това ще ги заставя позовавайки се на гдрп да ми изтрият личните данни и видеозаписите (те пак са лични) ;)
 
Брат евала ти правя за духа и силата.... Само да ти кажа че под наблюдение и тормоз от тази година със сигурност са всички на 5к
Къде го пише това за 5000лв граница? За 20000 си го има ясно написано и е точно така. http://www.nap.bg/page?id=417
 
Общи условия на договора с потребителите (за спедиторските фирми)

Няма право да предоставя справки и информация за ППП, освен на Подателя и Получателя или на упълномощени от тях
лица, както и по разпореждане на компетентните държавни органи, по установения в закона ред;

Няма право да предоставя информация за лични данни на потребителите на трети лица, освен на компетентните държавни
органи, по установения в закона ред;
 
Това за 5000лв е съвсем друго нещо. http://www.nap.bg/page?id=443

Списък на длъжниците които:
  • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
  • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
  • не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
Т.е. трябва да не сте платили данък 15% за оборот от над 34000лв, за да дължите 5000лв ;-)
 
Бюджетната комисия на Народното събрание отхвърли възможността НАП да призовава граждани и фирми да дават „устни пояснения“ на място
При обсъждане на предложените от Министерство на финансите промени в ДОПК (Данъчно осигурителен процесуален кодекс) на второ четене бюджетната комисия не прие идеята НАП да има право да привиква данъкоплатците за даване на „устни пояснения“. Предложението за такова разширяване на правомощията на НАП предизвика остро възмущение от страна на бизнеса и счетоводителите поради опaсенията за риск от изнудване и произвол.

От НАП обаче до последния момент настояваха за приемане на текста. Беше предложен междинен вариант – искането на устни пояснения да бъде възможно само при съмнения за сериозни нарушения като точене на ДДС, който също не бе приет.

Данъчните инспектори и в момента не са лишени от инструменти за събиране на информация – процедурите в ДОПК дават възможност включително за събиране на писмени обяснения от данъчно задължените лица.
 
От 1 април тази година шефката на Н@П ще получава 4070 лева, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Решението е обусловено от водещия принос на ръководителя на приходната агенция за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2017 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги" - така се мотивираха от кабинета.
 
чл.93 т.14 от НК: "Данъци в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а "данъци в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева;

Т.е. трябва да не сте платили данък 15% за оборот от над 20 000 лв, за да дължите 3000 лв данък и тогава наистина се предвижда затвор, ако не се плати.

Н@П: Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване(чл. 99 от ЗДДС).

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
 
https://www.econt.com/services/administrative-services - Получавате бързо и лесно нужните документи за ползваните от вас услуги на Еконт.

  1. Изтеглете бланка за справка за aдминистративни услуги и я попълнете
  2. Предайте бланката в офис на Еконт или я изпратете на [email protected]

    Съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., следва да бъде предоставена безплатно в 30 дневен срок.
 
Може да упражните правото си да поискате информация чрез писмено заявление (засега свободен текст, защото още не са направили бланката), подадено към централно управление в гр. Русе, бул. „Славянски“ 16 или чрез заявление, подписано с електронен подпис и изпратено до имейл: [email protected]
 
https://bivol.bg/dds-boec.html

Над 16,2 милиарда лева е общият размер на установения с ревизионни актове на НАП дължим към момента данък върху добавената стойност (ДДС) за периода между 01 януари 2000 г. и 31 декември 2017 г. Това обявиха от Гражданско движение „БОЕЦ“ по време на пресконференция в БТА. От неправителствената организация представиха официален отговор от Националната агенция по приходите, получен след запитване по ЗДОИ.

На същото запитване по ЗДОИ от Министерството на финансите отговарят, че не разполагат с информация за несъбраното ДДС. По закон именно министъра на финансите е длъжен да упражнява контрол върху дейността на НАП, а в случая той признава за извършено от него престъпление по служба, като не е упражнил този контрол. Владислав Горанов е втори мандат финансов министър и един мандат преди това зам.министър на финасите. От НАП обаче, която по закон е контролирана от финансовото ведомство, са отговорили подробно на ГД „БОЕЦ“. Тук също е важно уточнението, че отговорът е подписан лично от изпълнителната директорка на НАП – Галя Димитрова, което означава, че не може да има съмнения за достоверността на данните.

От тази сума близо 6 милиарда лв, са на практика отписани от НАП, която счита, че възможността да бъдат събрани е „минимална“. За голяма част от тези дългове била налице „обективна невъзможност за провеждане на принудително изпълнение по реда на ДОПК, което да доведе до парични постъпления“.
 

zazkata

New Member
От НАП са направили този месец яка офанзива, пуснали са 100-ци писма с Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ.
 
Може ли точният текст на писмата? Каква сума са направили лицата?
 

zazkata

New Member
Може ли точният текст на писмата? Каква сума са направили лицата?


Документи, които се връчват с настоящото съобщение:
  1. Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ

    Това е съобщението, и съответно последва обаждане от НАП, че за 2017 г. съм минал 50 000 лв и са сигурни, че има търговска дейност.Искат обеснения, а до колкото разбрах сега септември месец са се активизирали доста и има 100-ци с такива искания.
 

Wllb

Active Member
Добре, аз не разбирам с какъв акъл продължавате да правите подобни обороти като ФЛ след вече няколко години и безброй акции и заплахи от страна на НАП. В един момент всякакви оправдания вече не вървят.
 

Blinky

Owner
Добре, аз не разбирам с какъв акъл продължавате да правите подобни обороти като ФЛ след вече няколко години и безброй акции и заплахи от страна на НАП. В един момент всякакви оправдания вече не вървят.
И на мен ми е чудно. Да, може да си мислиш, че спестяваш доста пари, но на практика винаги някой конкурент или друг недоброжелател може да поддаде сигнал и тогава със сигурност не става толкова тънко. В началото като първо провинение, попадане на добронамерена служителка и най-вече мили очи - ще се мине с някаква символична глоба, но аз лично не бих разчитал на това. :) Простото и логичното е като се почне вече сериозна търговия и търговски отношения - било то с клиенти и/или доставчици, да се мине на ЮЛ, без значение, че този месец може да имаш 1-2 продажби. Все пак изграждаш бизнес. Редно е тези неща да са уредени. ;)
 

Горе