Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Yanislav.Stamatov

New Member
Здравейте,

Темата е доста интересна, а материята регулиращата защитата на лични данни след влизането в сила на Общият регламент за защита на личните данни ("GDPR"), остава не разбрана за повечето хора. Ще ви споделя моето мнение, базирано на практиката до момента.

Съгласно чл. 6 от GDPR, обработването е законосъобразно, само и доколкото се извършва на едно от следните основания: а) съгласие, предоставено от субекта за конкретна цел; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субекта на данни; д) обработването е необхдимо за изпълнение на задача от обществен интерес; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Когато администратора на лични данни (нека да го дефинираме като "Еконт" или "Дружеството" в настоящия случай) обработва ваши лични данни, то трябва да ви предостави информация при събирането на вашите данни за целите, за които ще обработва тези данни, на какво правно основание, за какъв срок и дали ще ги споделя на трети страни. (пълният списък от реквизити на уведомлението са посочени в чл. 13 от GDPR).
Практически и технически, това уведомление се предоставя чрез Политиката за поверителност на Дружеството, с която следва да се запознаете, преди да споделите данните си и да започне съответното обработване (в зависимост от начина на сключване на договора, може да бъде на хартиен носител, може да бъде качена на уебстраницата на търговеца, но е задължително да се предостави преди да предадете данните си).

Така, в настоящия случай, Еконт ще обработва ваши данни: имена, телефон, адрес за целите на изпъленение на договорните си задължения към вас (извършване на доставки, изпълнение на наложени платежи и прочие), основанието е договорно задължение - чл. 6 б) от GDPR.
Еконт също ще обработва и ваша финансова информация, с оглед изпълнение на свои законови задължения - данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансови отчети се съхраняват за 10 години по закон и данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели за 10 години. (основанието е чл. 6 в) от GDPR).

Дружеството е задължено да съдейства на компетентните органи (органите на приходната администрация) когато има започнато производство по ДОПК - Чл. 112, Чл. 113 и Чл. 45, ал.1 и ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
GDPR не променя задълженията на физически и юридически лица да съдействат на компетентните органи, при изпълнение на техните законови функции.
Еконт следва да предоставя единствено данни свързани с финансови и икономически операции, чрез които данни НАП може да установи наличието на задължения за данъци и осигурителни вноски на задължените лица.

В заключение, считам че, ДА Еконт имат право да споделят ваши данни на компетенните органи, като имат и задължението да ви уведомят за това в Политиката си за обработване на лични данни.
 

Yanislav.Stamatov

New Member
Здравейте.Имам един въпрос ако някой е запознат.Имат ли право от 25май 2018г. Еконт да ми разпространяват личните данни без мое съгласие било то и пред НАП.
Според мен вече би трябвало да нямат право да събират и разпространяват каквато и да е информация за даден човек без той да е съгласен.Тоест вече НАП би трябвало да имат проблем.

Здравей,

Темата е доста интересна, а материята регулиращата защитата на лични данни след влизането в сила на Общият регламент за защита на личните данни ("GDPR"), остава не разбрана за повечето хора. Ще ви споделя моето мнение, базирано на практиката до момента.

Съгласно чл. 6 от GDPR, обработването е законосъобразно, само и доколкото се извършва на едно от следните основания: а) съгласие, предоставено от субекта за конкретна цел; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субекта на данни; д) обработването е необхдимо за изпълнение на задача от обществен интерес; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Когато администратора на лични данни (нека да го дефинираме като "Еконт" или "Дружеството" в настоящия случай) обработва ваши лични данни, то трябва да ви предостави информация при събирането на вашите данни за целите, за които ще обработва тези данни, на какво правно основание, за какъв срок и дали ще ги споделя на трети страни. (пълният списък от реквизити на уведомлението са посочени в чл. 13 от GDPR).
Практически и технически, това уведомление се предоставя чрез Политиката за поверителност на Дружеството, с която следва да се запознаете, преди да споделите данните си и да започне съответното обработване (в зависимост от начина на сключване на договора, може да бъде на хартиен носител, може да бъде качена на уебстраницата на търговеца, но е задължително да се предостави преди да предадете данните си).

Така, в настоящия случай, Еконт ще обработва ваши данни: имена, телефон, адрес за целите на изпъленение на договорните си задължения към вас (извършване на доставки, изпълнение на наложени платежи и прочие), основанието е договорно задължение - чл. 6 б) от GDPR.
Еконт също ще обработва и ваша финансова информация, с оглед изпълнение на свои законови задължения - данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансови отчети се съхраняват за 10 години по закон и данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели за 10 години. (основанието е чл. 6 в) от GDPR).

Дружеството е задължено да съдейства на компетентните органи (органите на приходната администрация) когато има започнато производство по ДОПК - Чл. 112, Чл. 113 и Чл. 45, ал.1 и ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
GDPR не променя задълженията на физически и юридически лица да съдействат на компетентните органи, при изпълнение на техните законови функции.
Еконт следва да предоставя единствено данни свързани с финансови и икономически операции, чрез които данни НАП може да установи наличието на задължения за данъци и осигурителни вноски на задължените лица.

В заключение, считам че, ДА Еконт имат право да споделят ваши данни на компетенните органи, като имат и задължението да ви уведомят за това в Политиката си за обработване на лични данни.
 
На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация.
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Тъй като през тази година 30 септември е в неделя, срокът за подаване на формуляра е 1 октомври.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg
 

zoomaniak

Well-Known Member
Кво и е интересно на темата. Докато НАП си земат парите от мен чрез запор за 9 г. Аз ще завъртя тея пари 900 пъти. Ебете ги :)
 

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
Аз имам въпрос..

Окей тази седмица бях в чужбина, Купих си 80 чифта обувки.. Платих ги кеш..

сега ще ми ги докарат чрез Карго.. Продавам ги чрез фейсбук ОЛХ и т.н. .. да кажем правя 3500 К оборот.. дължа 15% данък на тези пари? Това прави 525 лева данък.. аз имам разходи за 2 000 лв.. печалбата ми е 1500 лева.. - 500 данък.. 1000 лв ми остават.. Или трябва да платя на тези 1500 лева 15% данък.. ще трябва ли някак да докаажа че че съм ги купил за толкова пари? Ами нали при внасяне се плаща данък и без това?

Ами каква фактура да искам от КАргото примерно за ФЛ ?
 

zoomaniak

Well-Known Member
...да кажем правя 3500 К оборот.. дължа 15% данък на тези пари?

Трябва да надскочиш 50 000 лв оборот за 1 г за да искаш да плащаш данъци към НАП.
 

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
Трябва да надскочиш 50 000 лв оборот за 1 г за да искаш да плащаш данъци към НАП.
Незнам всички разправят че е проблем да се праща чрез еконт дори 1000 лева..
А дали следят EasyPay ? Примерно вместо наложен платеж искам парите чрез easypay и пратя без наложен стоката
 

zoomaniak

Well-Known Member
Незнам всички разправят че е проблем да се праща чрез еконт дори 1000 лева..
А дали следят EasyPay ? Примерно вместо наложен платеж искам парите чрез easypay и пратя без наложен стоката

Заеби ги кво говорят... виж си закона. НАП ме актуваха за над 90 000 лв :) та съм експерт в тва.

Всичко следят. Ако искаш да ги цакаш - пиши всичко на някой беден ром, българин или българин, който ще заминава в чужбина.

Иначе си гледай оборота.

Не следят всичко в реално време - но имат права да изискват информация от всички.

Щом знаеха за колко лв 70 лв съпругата ми колко пратки е пуснала сметай.

Или намери пенсионер :) който е болен от рак.
 

toniintro

Active Member
Аз имам въпрос..

Окей тази седмица бях в чужбина, Купих си 80 чифта обувки.. Платих ги кеш..

сега ще ми ги докарат чрез Карго.. Продавам ги чрез фейсбук ОЛХ и т.н. .. да кажем правя 3500 К оборот.. дължа 15% данък на тези пари? Това прави 525 лева данък.. аз имам разходи за 2 000 лв.. печалбата ми е 1500 лева.. - 500 данък.. 1000 лв ми остават.. Или трябва да платя на тези 1500 лева 15% данък.. ще трябва ли някак да докаажа че че съм ги купил за толкова пари? Ами нали при внасяне се плаща данък и без това?

Ами каква фактура да искам от КАргото примерно за ФЛ ?

Явно съвсем не са ти ясни нещата. Ще се опитам на кратко да обясня.
1. Плаща се данък при внос, ако е внос от страна извън ЕС.
2. Данъци се дължат, не върху оборота, а върху печалбата, както и осигуровки.
3. Щом ще продаваш нещо, ще трябва да докажеш откъде и за колко си го купил. Дали ще ти е нужно за нормална търговия, т.е. ако си търговец или при проверка, няма значение.
4. На карго фирмата не им пука, дали си физическо или юридическо лице. Фактурата им е една. В Метро има ли разлика във фактурата за физическо или юридическо лице?! - Отговорът е: НЯМА

Бих те посъветвал, да пробваш има ли търсене към тази стока и, ако има да си направиш една малка фирмичка, плащай си дребните данъци и живей спокойно и щастливо. Прекарай си печалбата, като дивидент и си плати 5% данък.
 

timedoc

Active Member
zoomaniak. Има хора, които работят нормална работа, имат имущество, автомобили и деца. Имат някакъв имидж в обществото и не могат да си позволят името им да се появи като данъчен измамник в областния новинарски сайт. Един ден решават да се включат в сивия бизнес и по твоята логика цял живот трябва не притежават никакво имущество. А ако утре жената те напусне какво правиш? А ако утре стана кмет или областен председател какво става?

В този форум не всички сме млади надъхани "предприемачи", които чакаме да броим пачките от следващия месец.

Ти си изолиран случай и си съумял да превърнеш дефекта в ефект. Само през твоята камбанария ги гледаш нещата ми се струва.
 

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
zoomaniak. Има хора, които работят нормална работа, имат имущество, автомобили и деца. Имат някакъв имидж в обществото и не могат да си позволят името им да се появи като данъчен измамник в областния новинарски сайт. Един ден решават да се включат в сивия бизнес и по твоята логика цял живот трябва не притежават никакво имущество. А ако утре жената те напусне какво правиш? А ако утре стана кмет или областен председател какво става?

В този форум не всички сме млади надъхани "предприемачи", които чакаме да броим пачките от следващия месец.

Ти си изолиран случай и си съумял да превърнеш дефекта в ефект. Само през твоята камбанария ги гледаш нещата ми се струва.
Аз нямам проблем да ме наричат данъчен измамник стига това да ми носи парички..
 

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
Явно съвсем не са ти ясни нещата. Ще се опитам на кратко да обясня.
1. Плаща се данък при внос, ако е внос от страна извън ЕС.
2. Данъци се дължат, не върху оборота, а върху печалбата, както и осигуровки.
3. Щом ще продаваш нещо, ще трябва да докажеш откъде и за колко си го купил. Дали ще ти е нужно за нормална търговия, т.е. ако си търговец или при проверка, няма значение.
4. На карго фирмата не им пука, дали си физическо или юридическо лице. Фактурата им е една. В Метро има ли разлика във фактурата за физическо или юридическо лице?! - Отговорът е: НЯМА

Бих те посъветвал, да пробваш има ли търсене към тази стока и, ако има да си направиш една малка фирмичка, плащай си дребните данъци и живей спокойно и щастливо. Прекарай си печалбата, като дивидент и си плати 5% данък.

По тази логика мога ли да изисквам от Карго фирмата да ми дават фактура и да пишат примерно че бройката струва 40 лв.. и аз да продам на 44 лева.. така ще съм +4 лева и ще плащам 60 стотинки ?
 

zoomaniak

Well-Known Member
Никой не ми отговори признават ли разходи при продажбите с ЕКОНТ?

Еконт ти дава фактура....
 

zoomaniak

Well-Known Member
zoomaniak. Има хора, които работят нормална работа, имат имущество, автомобили и деца. Имат някакъв имидж в обществото и не могат да си позволят името им да се появи като данъчен измамник в областния новинарски сайт. Един ден решават да се включат в сивия бизнес и по твоята логика цял живот трябва не притежават никакво имущество. А ако утре жената те напусне какво правиш? А ако утре стана кмет или областен председател какво става?

В този форум не всички сме млади надъхани "предприемачи", които чакаме да броим пачките от следващия месец.

Ти си изолиран случай и си съумял да превърнеш дефекта в ефект. Само през твоята камбанария ги гледаш нещата ми се струва.

Живота се променя всеки ден. За всеки от нас. Нямам имущество на мое име :) всичко е през жена ми и е изрядна ... в нея съм инвестирал сериозно банково доверие в 3 банки. Тоест цепи датата на 2 и даже един промо-кредит го продадох на братовчеда ми. Банките обожават хора със силно кредитно доверие........ и това е тяхната слабост. Но това са други разходи...

Нормалните хора - ако успеят да управляват парите си по нормален начин най-добре. Но непрекъснато им ги взимат... странно ми е - кмет - областен представител - политика. Все нетрайни активи, кой инвестира в такива активи. Умните никога......... колко време ще издържиш - ще крадеш - ще развиеш бизнеса си и накрая ще се оттеглиш.......... не знам не е за мен.

С търговия можете да оцелеете до края на дните си........... и да сте наистина финансово независими на стари години.

Даже между 45-55 годишна възраст е меко казано задължително да отделяте пари за стари години. Не за 2-3та пенсия. Ще вземете 300-600 лв пенсия и това ще ви стигне - може - ако живеете на село. В София трудно......... или ако сте в къща.

Проблема е, че съм 1978 набор и бизнес климата се променя при всички. Тоест става доста трудно да правиш НОРМАЛЕН бизнес. Дори и на хората със ЗАПЛАТИ нещата не им стават по-лесни. Тоест всичко поскъпва. Разбираш ли. Ако прочетеш някой АНАЛИЗАТОР - ще видиш, че консуматорското общество не спира да купува - като полудяло и това вдига цените - в близките 50-100 години предвижданията са всичко да поскъпне до 30%............

Живота стана ОЦЕЛЯВАНЕ и рядко ще видиш нормални неща. Това сериозно ме тревожи и се надявам да се замисли всеки и тоя със заплатата и тоя с името и сивите и белите и кмета.

Но и не се оплаквам... за жалост и тук във форума и в реалният живот - все повече хора са в невъзможност да ОЦЕЛЕЯТ и се предават буквално на ЧСИ - Адвокати и т н..... пиявици.
 

EASYSURVIVOR

Well-Known Member
Еконт ти дава фактура....
Да де но не разбрах часта с плащането на данък за физически лица..

Примерно моите обувки идват от Турция... Мога ли да докажа някак си разход че да не платя данъка върху целия оборот ? Да взема фактура за физически лица от Каргото ? Или трябваше да съм си взел фактура от продавача в Турция?
 

zoomaniak

Well-Known Member
@devilx - Ако си надскочил 50 000 лв като физическо лице - дължиш вече данък........ това е. Ако не си - седи спокойно.

Прочети: http://www.nap.bg/page?id=612
 

John Galt

Well-Known Member
taxation-is-theft.jpg
 

toniintro

Active Member
По тази логика мога ли да изисквам от Карго фирмата да ми дават фактура и да пишат примерно че бройката струва 40 лв.. и аз да продам на 44 лева.. така ще съм +4 лева и ще плащам 60 стотинки ?

От карго фирмата, можеш да вземеш фактура за транспорта. Трябва да изискаш фактура от хората, от които купуваш стоката.
 

Горе