Краят на Aliexpress!

kamentk

Well-Known Member
Лол сериозно ли? Аз си мисля, че това е добра новина за бизнеса. Ще изчезнат всички ОЛХ продавачи които не плащат нито мито, нито ДДС, нито данъци.
Напротив. Нелегалния внос на стока ще процъфти. Това ще позволи на въпросните “търговци” да вдигнат цените, тъй като за единични стоки човек трудно ще организира цялата логистика. И въпросните ще получават още повече пари върху които няма да платят и 1 лев данък по добре познатата схема.
 
Напротив. Нелегалния внос на стока ще процъфти. Това ще позволи на въпросните “търговци” да вдигнат цените, тъй като за единични стоки човек трудно ще организира цялата логистика. И въпросните ще получават още повече пари върху които няма да платят и 1 лев данък по добре познатата схема.
Честито на Митница и Пристанище “Варна”. :) Контейнер тук, контейнер там, ще има за всички по един “дъждобран” :)
 
Пристанище Варна е със седалище и адрес на управление Република България, гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1. Обслужва паневропейски транспортни коридори: № 8, опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасека (Европа - Кавказ - Азия). Предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаните с нея агентийско, търговско и техническо обслужване; спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност; научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; вътрешна и външна търговия.

Разполага с два пристанищни терминала: Варна-Изток - разположен навътре във Варненския залив, само на 1 км от идеалния център на град Варна и Варна-Запад - най-модерното и перспективно пристанище на северния български черноморски бряг, разположено на около 30 км. западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро.
 

chokoev

Active Member
Това е когато човек не вижда по-далече от носа си. OLX продавачите дето не плащат рекет на държавата са свободни търговци и правят свободна търговия. Другите дето плащат рекет според теб са представители на бизнеса такъв, какъвто трябва да бъде. А не е ли по-добре за бизнеса като цяло, ако не бъде рекетиран от държавата?
Сериозно ли го мислиш това което си написал? Хайде утре всички в купом да спрем да плащаме каквито и да било данъци и ще цъфнем та вържем.

Напротив. Нелегалния внос на стока ще процъфти. Това ще позволи на въпросните “търговци” да вдигнат цените, тъй като за единични стоки човек трудно ще организира цялата логистика. И въпросните ще получават още повече пари върху които няма да платят и 1 лев данък по добре познатата схема.
По каква схема ще продължи този нелегален внос? Търговците които и в момента внасят по каналния ред няма да усетят промяната. Ако някой реши да вдига цените неоснователно конкуренцията ще го изхвърли от пазара. Ако няма конкуренция в момента - ще се появи в скоро време. И как точно не се плаща и 1 лев данък? Ако може да светнеш всички предприемачи тук на тази схема :)
 
Лол сериозно ли? Аз си мисля, че това е добра новина за бизнеса. Ще изчезнат всички ОЛХ продавачи които не плащат нито мито, нито ДДС, нито данъци.
Ето и най-разпространените схеми за източване на ДДС:

1. Верига от фантоми

Позната е още като „лисващ търговец“ (missing trader fraud). При нея се действа с верига от няколко фирми, извършващи фиктивни сделки. Една от тях акумулира данъчни задължения, а всички останали са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и да възстановят данъка. Така една стока се препродава няколко пъти през едни и същи фирми. Обикновено някои от тях са регистрирани в други страни от ЕС, за където действа нулевата ставка на ДДС. Съответно фирмата длъжник не погасява задълженията си за ДДС, като обикновено в последствие се прехвърля на социално слабо или безимотно лице.

2. Кръгова измама

Известна е още като каруселна измама (carousel fraud). Схемата се извършва най-малко от трима доставчици, обикновено от различни държави, като се извършват множество трансгранични покупко-продажби на една и съща стока, която се облага с нулева ставка. На края на веригата стоката се облага с най-ниската за групата държави ставка по ДДС, но не се внася в бюджета. Така, се затруднява проследяването на веригата от националните данъчни служби, като от друга страна се мултиплицира ефектът на „липсващия търговец“.

3. Фиктивен износ

При тази схема се осъществява износ на стоки само по документи. Обикновено това става със съучастието на митнически служител. При износа имаме нулеви данъчни ставки, а търговеца си възстановява данъчния кредит върху разходите и закупените стоки. По късно стоките се реализират на вътрешния пазар без фактури. По лека разновидност не схемата е когато има реален износ на стоки, но със нереално завишена стойност.

Друг вариант е фиктивните сделки да стават в рамките на ЕС. Т.е. имаме Вътреобщностни доставки, които се облагат с нулева ставка, но реално това е само по документи, като отново стоката остава и се продава на вътрешния пазар без фактури и без да се плащат данъци. В същото време фирмата продавач си възстановява данъчен кредит върху разходите.

4. X-образна

Апогея на използване на този тип измама беше във времето на прилагане на т.нар. ДДС сметка. Участват голям брой лица, включително и нерегистрирани по ЗДДС. При този режим имаше възможност да се ползва правото на данъчен кредит и да се възстанови ДДС преди данъчните инспектори да са направили проверка и да са установили законосъобразността му. Организаторът на схемата ползва данъчен кредит, въпреки че по веригата има неизряден платец на данък. Средствата от ДДС сметката се пренасочват към контрагент, търгуващ с бързооборотни стоки, които след това се продават на дребно.

Описаните схеми за източване на ДДС са добре познати на контролните органи. Но криминалният контингент е изобретателен и постоянно прилага модифицирани комбинации от горните схеми или по-съвършени и трудно проследими такива. Например „нова мода“ е стоки да се изнасят в страни извън ЕС, най-често в Дубай или други арабски държави. По късно те се реимпортират в държава членка на ЕС и се впускат по добре познатата верига.

В целия ЕС мерките за спиране на измамите с ДДС са приоритет. Но никъде не са изкоренени или намалени до минимум. В България трябва да се хвърлят усилия за изграждане на информационна система за анализ и оценка на риска, която да помогне за по-ефективна превенция и контрол при ревизиите по ЗДДС. Тя трябва да съдържа база данни с нарушенията на ЗДДС, да проследява зависимости между рискови субекти, да дава възможност за лесно проследяване на съответните доставки, вкл. и автоматично известяване на важни обстоятелства, свързани с начисляването и плащането на ДДС. Усилията на данъчните трябва да се подкрепят от разследващите органи и съда, като трите звена трябва да работят в синхрон.

Необходими са редица от мерки, включително по ясни правила и опростени процедури при отчетността на ДДС с цел по-голяма прозрачност, усъвършенстване на нормативната база и техниките на данъчния контрол, повече осъдителни присъди за лицата, извършващи данъчните престъпления и т.н. Всичко това трябва да стане със съдействието и на представителите на някои професии, които могат да видят предпоставки за данъчни престъпления още в ранен стадий – адвокати, счетоводители, одитори, митнически агенти и др.

В най-голяма степен това важи за представителите на счетоводния бранш, които осъществявайки счетоводната отчетност и администрирането на данъка, най-лесно могат да забележат признаците за измами. Добра мярка в тази посока би била, ако НАП и съсловните счетоводни организации (Института на дипломираните експерт-счетоводители, Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, Съюза на счетоводителите в България и др.) предприемат разяснителни кампании и семинари, за да могат счетоводните специалисти по-лесно да разпознават признаци на ДДС измами, както и какви най-адекватни действия да предприемат след това.

Източници: bcci.bg, capital.bg, НАП
 

biaaro

Well-Known Member
От гледна точка на търговците - добра новина. От гледна точка на потребителите - лоша новина. От мойта гледна точка, това трябваше да се случи. Просто не е честно мен да ме шибат от всички посоки, какви ли не трибуквени агенции, а шибаното китайче да си седи на сухо и да праща без транспорт и на ниска цена... е не. Както един потребител тук и мой приятел казваше - Да го духат потребителите! За добро е!
 

gstoyanov

New Member
Стоките от китай са често с много ниска стойност. Ако не произвеждаш калъфи за телефони, то това не те засяга. И това, че потребителя не може да си вземе калъф за 2лв от китай, няма да го накара да си вземе от тук за 25лв. Стоките от китай не са първа необходимост на българина, което означава, че - не, няма да спечелиш, но потребителите ще загубят. От протекционистки мерки никога не печели потребителя, а рядко печели и производителя.
 
Стоките от китай не са първа необходимост на българина, което означава, че - не, няма да спечелиш, но потребителите ще загубят.
С мнението си показвате голяма незрялост в мисленето, и анализирането на пазара в България.
Всички големи вериги в Европа разчитат само и единствено на стоки произведени в Китай. Елементарен пример ще посоча за верига хипер магазини “Jumbo”. Милиони български семейства, майки и деца всяка седмица изпълват паркингите, и купуват стоки от първа необходимост произведени в Китай. Тази даденост и доминация на пазара с китайски продукти ще продължи с/или без Европейските измислици. :)
 

Torbalan Trolski

Well-Known Member
Всички поръчки от китайските сайтове, независимо дали струват 1$ или 20$, ще подлежат на проверка и ще се плаща такса митническо представителство от 12.00лв + 3.50лв на БГ Пощи.
Няма как стане това, защото митницата няма капацитет да поеме този обем. Много ми е интересно кой е е първоизточникът на информацията за митническо представителство ...

До колкото аз имам информация от АМ, на първо четене пратките (поне от амазон и тем подобни) ще си минават както и сега и търговецът ще внася ДДС на еврорекетьорите.
 

gstoyanov

New Member
С мнението си показвате голяма незрялост в мисленето, и анализирането на пазара в България.
Всички големи вериги в Европа разчитат само и единствено на стоки произведени в Китай. Елементарен пример ще посоча за верига хипер магазини “Jumbo”. Милиони български семейства, майки и деца всяка седмица изпълват паркингите, и купуват стоки от първа необходимост произведени в Китай. Тази даденост и доминация на пазара с китайски продукти ще продължи с/или без Европейските измислици. :)
Всъщност ти се изказа доста неподготвен. Ултра наивно е да мислиш, че големите магазини като Джъмбо няма да измислят вариант да внасят боклуци евтино, а ще подкрепят родното производство ;)
бтв от кога джъмбо продават стоки от първа необходимост?! :Do_O
 

ExTended

Active Member
Това за целия ЕС ли ще важи и за всички не-ЕС държави ли ще е?

Аз продавам тениски и други къстем мейд продукти произведени в САЩ и обикновено стойността на поръчка е около 30 долара, понкога 50-60$, та въпроса е дали на хората в страни като Германия/Франция/Холандия ще им се наложи да минават през цялата тип БГ митници разправия и разходи, за да си получат нещата?

И има ли го някъде като официална информация на първо място?
 

SoloContraTutti

Well-Known Member
големите магазини като Джъмбо няма да измислят вариант да внасят боклуци евтино
Джъмбо и др. китайски вносители едва ли имат поръчки под 30 лева, така че за тях нищо няма да се промени. Ще се промени за обикновените потребители, които искат да си поръчат кейс + протектор за 2$. В момента, ако се плащат само тия 2$, то догодина ще са 2$ + 13 лв. + 3.50 лв. + чакането. Все неща, които ще откажат обикновения потребител да пазарува и ще отиде директно до китайския магазин, където ще си вземе същия протектор, за 7-8 лева, вместо за 1$ (на евтиното) или 17-18 лева (след таксите по митници).

Да се надяваме, че тия неща са глупости и въобще няма да се приемат до догодина.
 

kamentk

Well-Known Member
Предвид всички глупости сътворени от евро бюрократите, няма да се изненадам, да го направят това. Които по никакъв начин пък няма да подпомогне българските производители, защото те нямат капацитета да започнат прозводства на евтините стоки които хорта поръчват - дребна електроника, аксесоари и т.н.
 

NovaPS

Active Member
 

Горе