Конкурс за: ЛОГО (награда 150лв.)

Статус
Not open for further replies.

DANNI1

New Member
Рейтинг - 0%
0   0   0
JAdlEcw.jpg
 

RealMoney

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
13   0   0
Благодаря на вискчи участници. Очаквайте до 12ч. на 21.03.2019 да обявя победител, който ще трябва да може да изпълни всички задължителни условия по конкурса. Ако това не е възможно от негова/нейна страна то ще изберем друг победител.
 

DreamDevise

Active Member
Рейтинг - 100%
14   0   0
Тука 90% от участващите не могат да изпълнят условие 1. (някои хора от участващите в конкурса са по 13-15 годишни, какви фирми и фактури) и 2. (декларация за предоставяне на права за лого - няма такъв филм)има декларации за поверителност, декларации че не са използвани съществуващи лога, ако има такава деклараця по-кой член от закона е, ако някой има образец дайте да я видим - според мен форума може да е достатъчен гарант за правата. За условие 3. всеки може да предостави работни файлове.
 

D.D.

Active Member
Рейтинг - 100%
1   0   0
Тука 90% от участващите не могат да изпълнят условие 1. (някои хора от участващите в конкурса са по 13-15 годишни, какви фирми и фактури) и 2. (декларация за предоставяне на права за лого - няма такъв филм)има декларации за поверителност, декларации че не са използвани съществуващи лога, ако има такава деклараця по-кой член от закона е, ако някой има образец дайте да я видим - според мен форума може да е достатъчен гарант за правата. За условие 3. всеки може да предостави работни файлове.
Амииииииии......... за мен това не е правилен подход.
По моите разбирания изработката на лого е вид приложно изкуство а не манифактура. И като такова то аз възприемам творците като лица, които не само трябва да ограничаваме и дискриминираме по възраст/както сте посочили в условие 1/ а дори трябва да подпомагаме.
Относно декларация за права: По-долу ще посоча варианта който смятам да предложа за участниците в моите конкурси. Очаквам вашия коментар относно приложимост и адекватност. Юридическата и стойност ще оставим на други колеги да оценят.
Не всеки може да предостави работни файлове. Преживях това когато трябваше да поръчвам билборд с размери 13.60 на 2.40 метра.
В заключение, се чувствам провокиран да предложа на всеки участник попадащ в дискриминационните категории /възраст, липса на фирми, банкови сметки и т.н./ моята помощ за преодоляването на всяка пречка от такова естество.

Ето ви и текста на декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ (Разрешение за преотстъпване правото използване на аудио-визуални произведения) За участие в конкурс Лого "Пътна помощ"
Аз, долуподписаният ..................................................................................................................................................................................... с постоянен адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. в качеството си на: (вярното се подчертава) Автор, Законен собственик или Оторизирано лице да обвързва собственика на авторските права на визуалното/ите произведение/я, наричано/и за кратко Авторски материал или само Материал, с настоящата Декларация декларирам, че: 1. Съм запознат и с участието си в Конкурса Лого "Пътна помощ" приемам Oбщите условия на Конкурса. 2. Безвъзмездно и за неограничен период от време преотстъпвам на ......................, със седалище и адрес на управление гр. ............., ул............, офис ......... ( в качеството му на Организатор на Конкурса) и неговите подизпълнители, всички авторски права върху доброволно и собственоръчно предоставените от мен аудио-визуални Авторски Материали като, но не само снимки, чертежи, скици, обяснителни записки, архитектурни критики, видео материали и други аудио-визуални Авторски Материали, приложени с цел участие в Конкурса, за целите на рекламната, търговската и публицистичната дейност на ................. ООД. 3. Съгласявам се Авторските Материали да бъдат възпроизвеждани в неограничен брой и тираж, да бъдат публикувани и издавани многократно в печатни и електронни медии. 4. Давам съгласието си ............... да променя Материалите в редакционен план частично или цялостно и да ги оползотворява, публикува и презентира в рамките на уеб пространството, социални медии, електронни и печатни медии, рекламни материали, изложения, изложби и всякакъв вид обществени събития, без ограничения на времето и броя участия. 5. Наясно съм, че чрез тази Декларация не произтича право на претенции за публикации и презентации на материалите от моя страна, както и на други свързани с мен директно и/или индиректно трети лица. 6. Декларирам, че съм собственикът на тук посочените права (особено запазените права) и права от страна на трети лица не съществуват. Ако предоставените Материали са дело на трети страни, уверявам, че мога да разполагам с правата за ползване и оползотворяване в пълния им обем и/или че във всички случаи на база това споразумение третите страни са съгласни със съответните предоставени права за ползване и не извличат права от това. 7. Във връзка с моите уверения ще държа ................ и обвързаните трети страни извън въвличащи спорове и претенции за накърнени права върху публикуването и презентирането на Авторските Материали. 8. Всички предоставени права съгласно тази Декларация произтичат от автора чрез мен безвъзмездно и неограничено във времето и пространството. 9. Всички други претенции произтичащи от или във връзка с тази декларация се решават изключително и окончателно от Българския арбитражен съд на Българската търговско- промишлена палата и решението му е окончателно. 10. Декларирам, че съм съгласен приложените тук и чрез заявката ми за участие лични данни да бъдат обработвани, съхранявани и публикувани в горе изброените канали за комуникация на предоставените от мен Материали. Гр.................................. Подпис: ………………………… Дата ............................. /………..................................................................................
 

RealMoney

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
13   0   0
Тука 90% от участващите не могат да изпълнят условие 1. (някои хора от участващите в конкурса са по 13-15 годишни, какви фирми и фактури) и 2. (декларация за предоставяне на права за лого - няма такъв филм)има декларации за поверителност, декларации че не са използвани съществуващи лога, ако има такава деклараця по-кой член от закона е, ако някой има образец дайте да я видим - според мен форума може да е достатъчен гарант за правата. За условие 3. всеки може да предостави работни файлове.

Всеки решил да се включи в конкурса трябва да е прочел и преценил дали може да покрие тези изисквания или не. Такива са условията, това е положението. Малко е смешно някой да се оплаква или оправдава едва СЛЕД края на конкурса, а не го е направил в самото начало. По т.2 не се притеснявайте.
 

DreamDevise

Active Member
Рейтинг - 100%
14   0   0
Това е някаква измислена декларация удобна за клиента, никаде не е упоменато, че авторът на логото има право да го изполва в портфолиото си. А тази точка за използването на личните данни изобщо няма да я коментирам.
Практиката е да се подписва договор при поръчка на лого (не за конкурс), че клиента ще заплати логото - пр. когато получи финалните файлове, за да не остане автора измамен и му се издава проформа фактура. Но за подобна декларация за пръв път чувам.
 

D.D.

Active Member
Рейтинг - 100%
1   0   0
Това е някаква измислена декларация удобна за клиента, никаде не е упоменато, че авторът на логото има право да го изполва в портфолиото си. А тази точка за използването на личните данни изобщо няма да я коментирам.
Практиката е да се подписва договор при поръчка на лого, че клиента ще заплати логото - пр. когато получи финалните файлове, за да не остане автора измамен. Но за подобна декларация за пръв път чувам.
Въпросите които поставяте вероятно вълнуват доста потребители. Етиката не позволява да ги коментираме тук в темата на колегата. Моля, ако прецените инициирайте нарочна тема, и предполагам, че ще получите доста адекватни мнения. Така, надявам се, ще внесем и допълнителна яснота относно тълкуванията и очакванията на страните в процеса.
 

RealMoney

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
13   0   0
Бяхме информирани от потребител във форума, обаче, че логото на победителя реално е взето готово: http://www.kachi-snimka.info/images-2013/jdv1553072873b.jpg
от Depositphotos. При това положение не възнамеряваме да даваме 150лв. за нещо което е 5$

При това положение - става невалидно.

@Blinky - съдействие за казуса.
 
Последно редактирано:

M.A.G.E.

Member
Рейтинг - 100%
1   0   0
Благодаря на всички, които много умело сипят обвиненя срещу мен! От това няма да станете по-добри дизайнери - само да отбележа!!!!
Следващия път организаторите, Моля проверявайте по-добре информацията която Ви се поднася!!!

Оттеглям всичките си предложения!!

* Надявам се,че сте доволни /те си знаят кои са/! Както казах,това няма да ви направи по-добри дизайнери!
Успех!
 

Dimbland

Active Member
Рейтинг - 50%
1   1   0
Лошо, много лошо.
Както може да забележите моите предложения също са отеглени, това е моя практика след финала на всеки конкурс. Иначе желая успех на проекта.
 
Последно редактирано:

DreamDevise

Active Member
Рейтинг - 100%
14   0   0
Ако авторът на конкурса желае, на добра воля - бих му предоставил 1-вото ми предложение безплатно. Така и така вече е направено и не мога да го използвам другаде.
 

RealMoney

Well-Known Member
Рейтинг - 100%
13   0   0
Ако авторът на конкурса желае, на добра воля - бих му предоставил 1-вото ми предложение безплатно. Така и така вече е направено и не мога да го използвам другаде.

Ние без да заплатим нещо, разбира се, няма да приемем никое лого. Пиши на ЛС да се договорим.
 

Blinky

Owner
Рейтинг - 100%
26   0   0
Бяхме информирани обаче, че логото на победителя реално е взето готово: http://www.kachi-snimka.info/images-2013/jdv1553072873b.jpg
от Depositphotos. При това положение не възнамеряваме да даваме 150лв. за нещо което е 5$

При това положение - става невалидно.

@Blinky - съдействие за казуса.
С какво да съдействаме ние. На практика един от елементите е заимстван от там. За жалост не мога да оценя цялостната работа по цветовата част и адаптирането му с цел да отговаря на бранд цветовете и корпоративната визия. Вече тук човека организирал конкурса по собствена преценка може да каже дали приема (ако му харесва идеята) или отхвърля предложението и разбира се причината. Ако трябва да съм честен, доста от логата са един вид "прекопирани" от други или нещо взето от тях. Творчеството и креативността просто или липсва или е в много нищожни порции. Което поставя бъдещия собственика пред дилема - дали иска нещо, което от части нови духа на нещо друго. За съжаление.
 

M.A.G.E.

Member
Рейтинг - 100%
1   0   0
Само искам да допълня, че една снимка, с логото на сайта отдолу, много лесно може да се вземе и да се преправи, като се смени фона и се изкопира на бързо въпросното лого отгоре. Никъде в последните обвинения срещу мен не видях реален уебсайт с линк към съществуващото лого, с което да се докаже,че то е възпроизведено от някой друг, преди мен!!!!

Нещо повече....това е публична клевета,а публичното клеветене и отправяне на невярни твърдения е подсъдимо!!!

Ако все още имате своите доказателства представете ги публично Моля, с ЛИНК към въпросния уебсайт, където логото/логата вече съществуват в този си вид!! А не със снимка!!!
 
Статус
Not open for further replies.

Горе