Регистрация на фирма

Casino

Member
Виждам, че на повечето въпроси е отговорено.


5. Предметът на дейност как да го формулирам, някаква съвети в предвид изложеното по-горе? - Колкото по-малко дейности напишеш, толкова по-добре. Тези предмети на дейност са за статистически цели. Със сигурност избягвай недвижими имоти, криптовалути, внос, производство. С тези дейности влизаш по чл. 3 (стар) или чл. 4 (нов) от ЗМИП и оттам идват разни ефекти, в които няма да се впускам. Избягвай да пишеш и дейности, за които се изисква лиценз. Вероятно колегите, които ще регистрират фирмата ще те консултират, но аз лично в твоя случай бих написал Търговия на дребно, онлайн търговия, консултантски услуги, още 2-3 стандартни дейности и всичко незабранено от закона.
6. Трябва ли фирмата да я регистрирам като администратор на лични данни - по сега действащия закон не. Отм. Май влиза в сила регламента и по него няма регистрация. Има един куп мерки, но съветът ми е да изчакаш. В момента се създава изкуствана паника по отношение на този закон.
 

V. Todorov

New Member
Как звучи, предмет на дейност: търговия на дребно (предимно електронна) на стоки, незабранени от закона?

Днес говорих със счетоводителя и ми каза да се регистрирам като администратор на лични данни, мисля, да направя и правна консултация, но да не бързам.

Интересно ми е на самоосигуряващо се лице, в случая аз, как ще бъдат отчетени парите, които ще мога да тегля от фирмената сметка и да разполагам с част от тях като мой доход. Както и знаете ли дали след време, ако реша да "замразя" фирмата, мога ли да прекратя самоосигуряването.

Интересува ме и когато продавам през Еконт, за да не е нужно касов апарат и да издавам касова бележка, клиентът трябва да заплати наложения платеж в брой на Еконт и те да ми преведат парите по банков път? Фактура за всяка пратка ще е нужна ли да бъде изпращана с пратката?
 

Denito123

New Member
Как звучи, предмет на дейност: търговия на дребно (предимно електронна) на стоки, незабранени от закона?

Днес говорих със счетоводителя и ми каза да се регистрирам като администратор на лични данни, мисля, да направя и правна консултация, но да не бързам.

Интересно ми е на самоосигуряващо се лице, в случая аз, как ще бъдат отчетени парите, които ще мога да тегля от фирмената сметка и да разполагам с част от тях като мой доход. Както и знаете ли дали след време, ако реша да "замразя" фирмата, мога ли да прекратя самоосигуряването.

Интересува ме и когато продавам през Еконт, за да не е нужно касов апарат и да издавам касова бележка, клиентът трябва да заплати наложения платеж в брой на Еконт и те да ми преведат парите по банков път? Фактура за всяка пратка ще е нужна ли да бъде изпращана с пратката?
Здравейте, На 04.05.2016 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Той ще се прилага от 25.05.2018 г. и с него ще се установи единна система за защита на личните данни в Европейския съюз. Уредбата на защитата на личните данни във вътрешното законодателство на Република България се съдържа в Закона за защита на личните данни. От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на администраторите на лични данни в КЗЛД. Това обстоятелство е отчетено в проекта на законови изменения и допълнения, като е предложена отмяната на досегашните текстове, уреждащи задължителната регистрация като администратор на лични данни. В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4 от Закона за нормативните актове по законопроекта са проведени обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като срокът за предложения и становища е намален на 14 дни, предвид обстоятелството, че наближава крайният срок за транспониране на Директива 2016/680/ЕС.
В тази връзка ви съветвам да изчакате.
Ако след време решите да не извършвате дейност с фирмата ще трябва да декларирате това в НАП. Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец в НАП, може и с ПИК на НАП.
 

Dr_Flame

New Member
Доста тежки и обемни въпроси, намират само частичен отговор. В каквато и да е форма на юридическото лице/самоосигуряващо се лице - обърнете се към счетоводител, който да оформи поне годишните отчетни форми, за да нямате излишни актове! По добър вариант е срещу около 100 лв. месечно да имате аутсорс услуга.
 

torani

New Member
Как звучи, предмет на дейност: търговия на дребно (предимно електронна) на стоки, незабранени от закона?

Днес говорих със счетоводителя и ми каза да се регистрирам като администратор на лични данни, мисля, да направя и правна консултация, но да не бързам.

Интересно ми е на самоосигуряващо се лице, в случая аз, как ще бъдат отчетени парите, които ще мога да тегля от фирмената сметка и да разполагам с част от тях като мой доход. Както и знаете ли дали след време, ако реша да "замразя" фирмата, мога ли да прекратя самоосигуряването.

Интересува ме и когато продавам през Еконт, за да не е нужно касов апарат и да издавам касова бележка, клиентът трябва да заплати наложения платеж в брой на Еконт и те да ми преведат парите по банков път? Фактура за всяка пратка ще е нужна ли да бъде изпращана с пратката?
По принцип счетоводителя би трябвало да може да отговори на тези въпроси.

Пример за предмет на дейност на фирма, занимаваща се с търговия :"Търговия на дребно и едро със стоки в онлайн магазини, специализирани и неспециализирани магазини, открити щандове и други търговски обекти, консултантски и посреднически услуги, както и всякакви други незабранени със закон дейности (след получаване на изискваното по закон разрешение за извършване на съответната дейност)".
Дори и да изтеглиш пари от фирмената сметка, парите са все още на фирмата!
Когато фирмата не отчита дейност т.е. не работи, осигуровки може да не се плащат. (за целта се подава декларация НАП)
Когато парите от наложения платеж постъпват във фирмената банкова сметка не е нужно издаване на касов бон. (Предварително се сключва договор с Еконт за изплащане на ППП по банков път и с това задължението за издаване на касов бон отпада)
 

Горе