Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Пост номер 410 бе избран за най-добър отговор..

Nightgale

Active Member
Добре, ти документ за покупка лесно може да изкараш, но имаш ли митническа декларация за внос?
А и тази справка то Еконт я прилагаш ли?

При мен продуктите са от ЕС- няма митница. Разходните документи, които предадох на счетоводителя по нищо не се отличават от тези, които имаме сега на фирмата- пише си Invoice и моите имена, моят адрес за доставка и т.н. Справката от Еконт + документите са окомплектовани като за счетоводство на фирма- всичко е подредено и т.н. Не сме вадили банкови извлечения само, но ако се наложи ще ги извадим и тях- те ще съответстват на това, което сме документирали със Справката за прихода от Еконт и Разходните документи.
Когато подаваш декларация (за ФЛ или ЮЛ) не прилагаш други документи- подава се само Декларацията- попълнена, подписана. От там на сетне ако те викат на проверка или има нещо за уточняване ще искат да се носят документи. Така, че според мен е добре, ако подаваш да имаш документи, с които да докажеш това, което пише в декларацията, щото в повечето случаи искат всичко в 7 или 14-дневен срок.


Колко беше оборота ти колега?

Оборотът ми за миналата година е около 5-6к. Получих "препоръчително-информативно" писмо от н@п за 2016 в края на 2017 и сега се се стремя към... изрядност :D
 

zoomaniak

Well-Known Member
Еби им майката :)
 

Никой

New Member
При мен продуктите са от ЕС- няма митница. Разходните документи, които предадох на счетоводителя по нищо не се отличават от тези, които имаме сега на фирмата- пише си Invoice и моите имена, моят адрес за доставка и т.н. Справката от Еконт + документите са окомплектовани като за счетоводство на фирма- всичко е подредено и т.н. Не сме вадили банкови извлечения само, но ако се наложи ще ги извадим и тях- те ще съответстват на това, което сме документирали със Справката за прихода от Еконт и Разходните документи.
Когато подаваш декларация (за ФЛ или ЮЛ) не прилагаш други документи- подава се само Декларацията- попълнена, подписана. От там на сетне ако те викат на проверка или има нещо за уточняване ще искат да се носят документи. Така, че според мен е добре, ако подаваш да имаш документи, с които да докажеш това, което пише в декларацията, щото в повечето случаи искат всичко в 7 или 14-дневен срок.
Оборотът ми за миналата година е около 5-6к. Получих "препоръчително-информативно" писмо от н@п за 2016 в края на 2017 и сега се се стремя към... изрядност :D
За 2016 имаше ли някакви последствия от писмото на НАП и парините преводи по банка ли бяха или на ръка в еконт, ако искаш не отговаряй, благодаря.
 

zoomaniak

Well-Known Member
Можете да ги мотате цял живот. Те го водят: Доброволно плащане / вноска…
 
Можете да ги мотате цял живот. Те го водят: Доброволно плащане / вноска…
Декларираното ли, може да внасяш когато искаш. На друго място четох, че на колежка и зачели и личните вещи към другите суми и искали и на тях пари. ..деба и побърканите калинки
 

zoomaniak

Well-Known Member
Декларираното ли, може да внасяш когато искаш. На друго място четох, че на колежка и зачели и личните вещи към другите суми и искали и на тях пари. ..деба и побърканите калинки

Оххх спрете да треперите :) тва е играааа бъдете играчи.

За да ви осъдят и нападнат минават 2-5 години.

След като ви осъдят минават още 1-2 години за да уредите кой как щемплаща.

После почваш да плащаш и хоп:

- Но защо спряхте…
- ШЪ СЪ ЖЕНЯ еми оккккк
 

zoomaniak

Well-Known Member
За съда е важно ВИЕ да декларирте желание да плащате.

Желание = вноска :) но никой не е казал всеки месец :)
 

zoomaniak

Well-Known Member
Париба мариба дейба ме е сложила в Черен списък и ми пишат:

- Знаете ли още колко години имате да плащате задължения към нас + лихви.

А аз:

- А знаете ли с вашите пари + лихвите колко лв / пари завъртях - нима мислите, че съм на загуба :) ай в лево…
 

jkminkov

Active Member
Да съдят всички, които имат над 2000лв :D

научете е първо, че НАП не съди никого, ако имате претенции към НАП Вие ги съдите, само че вероятността да спечелите делата е минимална независимо колко ви омайва някой адвокат, хванат от улицата!
 
За феновете документация :)
Г-н Zoomaniak, редно е при приключване на проверката да сте получил Протокол за извършена проверка. Може ли да го приложите, да видим? Вие не сте им дали никаква информация, която са искали с тяхното "Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице", нали така? Осъдиха ли ви или Акт ви написаха някакъв?
 
На един гражданин са му написали отдолу на искането ""Следва да имате предвид, че право на отказ от писмени обяснения и условията за това са предвидени в чл. 58 от ДОПК"

И ДОПК казва:

Отказ от обяснения

Чл. 58. (1) Никой няма право да отказва да даде писмени обяснения освен:
1. роднините на ревизирания субект по права линия без ограничения, съпругът, братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен;
2. лицата, които със своите обяснения биха предизвикали наказателно преследване на себе си или на свои роднини по т. 1.
(2) Лицата могат да откажат писмени обяснения относно факти и обстоятелства, които по закон са длъжни да пазят като професионална тайна.


Т. 2 е много интересна за позоваване.
 
Отказ от обяснения и защита на лицето, дало писмени обяснения - https://www.kik-info.com/files/naruchnik-dopk-2017/FISH-I.V.16.doc

2. Втората група лица, които имат право да откажат да дадат обяснения са определени по-абстрактно, доколкото в т. 2 на чл. 58, ал. 1 е казано, че това са лицата, които със своите обяснения биха предизвикали наказателно преследване по отношение на себе си или на свои роднини, намиращи се с тях в изброените в букви от „а” до „г” родствени връзки.

ВАЖНО! За да се считат за редовно събрани писмените обяснения от тези лица, задължително е органът по приходите писмено да ги е уведомил за правото им да откажат да ги дадат.

Относно основанията за отказ от даване на писмeни обяснения в случаите, при които лицата с тях биха предизвикали наказателно преследване по отношение на себе си или на свои роднини, достатъчно е само позоваването на това основание.


ІV. Защита на лицето, дало писмени обяснения


Отказът от даване на обяснения в гореизброените случаи е право на лицето и при наличие на предпоставки за това, то винаги може да се позове на него. В този смисъл лицата, за които е предоставена този правна възможност, могат и да не се възползват от нея, т.е. те имат право и да дадат исканите от тях писмени обяснения. В тези случаи дадените обяснения се преценяват като се взема предвид заинтересоваността на лицата от резултата на ревизията, съответно качеството им на свързани лица с ревизирания субект.
 
И всички казват, че получават тези "писма" по електронна поща. Никой го няма на хартия "писмено" както се казва в Закона! Това означава, че тези съобщения не са легитимни! Освен това, как ще докажат, че ти си го получил, прочел и единственото, което се очаква от теб е да отговориш в 14 дневен срок!? Реално излиза, ако се вържеш - вържеш!
 
Току що говорих с човек от НАП. Проверката към спедиторските фирми е била за оборот от над 20 000 лв. и всички влезли в играта, са били накарани да създадат фирма ЕТ и да декларират доходите, платят данъци и осигуровки! Това е! Навярно е било обвързано с някоя европейска директива или е просто наша приумица...
 

Горе